BPC Training Centre

Negocjacje dla dostawców systemów IT.

Program
Dział szkoleń:
Wprowadzanie nowych produktów na rynek polski.
Profile szkolenia:
 • ERP – System Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa
 • MES/SCADA – System Realizacji/Nadzoru Produkcji
 • WMS – Magazynowy System Informatyczny
 • APS – System Zaawansowanego Planowania
 • BI – System Analityki Biznesowej
 • Workflow – Przepływ Pracy
 • Wszystkie powyższe
 • Brak określonego profilu

Cel szkolenia:
Rozwinięcie kompetencji pracowników działów sprzedaży firm, które dostarczają usługi IT,w zakresie technik sprzedaży i negocjacji, wywierania wpływu i perswazji. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za podejmowanie przez kupującego decyzji o zakupie usługi informatycznej i pokazanie, jak wpływać na tę decyzję.
Szkolenie ma charakter warsztatu praktycznego, w trakcie którego uczestnicy ćwiczą techniki prowadzenia skutecznych rozmów i negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod radzenia sobie z presją, zastrzeżeniami, roszczeniami i próbami manipulacji, które może stosować kontrahent. Równolegle szkoleni dowiadują się, jak najefektywniej prowadzić i zamykać negocjacje w zależności od typu osobowości rozmówcy.
Szkolenie dzieli się na część wykładową (30 proc. czasu zajęć) i praktyczną (70 proc. czasu). Wykłady służą wprowadzeniu i omówieniu poszczególnych strategii i technik negocjowania, które następnie ćwiczone są w ramach części praktycznej. Ćwiczenia mają kształt gier negocjacyjnych, w trakcie których uczestnicy zajęć w dwu- lub kilkuosobowych zespołach prowadzą rozmowy handlowe, bazując na otrzymanych scenariuszach. Za zgodą uczestników część rozmów negocjacyjnych może zostać nagrana, a następnie przeanalizowana na forum grupy.
Po każdych ćwiczeniach uczestnicy otrzymują informacje zwrotne na temat swych kompetencji negocjatora: dowiadują się, co zrobili dobrze, gdzie popełnili ewentualne błędy, nad czym powinni jeszcze popracować i w jaki w przyszłości uzyskać najlepszy wynik na tym polu.

Adresaci:
Pracownicy działów sprzedaży firm dostarczających rozwiązania IT.

Program:
Psychologiczne podstawy sprzedaży usług IT i negocjacji ich ceny:
 • Psychologia wpływu społecznego a sprzedaż usług IT. Kiedy i po co klient kupuje takie usługi i co go może przekonać, by zapłacić za nie więcej?
 • Negocjacje ceny produktu IT – podstawowe zasady.
 • Główne elementy negocjacji. BATNA, dolna linia, punkt aspiracji. Kto ma BATNĘ w negocjacjach w branży IT i co z tego wynika?
 • Style negocjacji. Podział negocjatorów ze względu na styl. Analiza własnego stylu negocjowania.

Przygotowanie do rozmowy handlowej i do negocjacji:
 • Dlaczego negocjacje wygrywają ci, którzy się przygotowują?
 • Zbieranie informacji o drugiej stronie. Przewidywanie zachowań i możliwych wariantów końcowych.
 • Identyfikacja potencjalnych potrzeb klienta. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie prezentacji oferty. Wybór argumentów. Przygotowanie pytań do klienta.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje klienta.
 • Identyfikacja źródeł siły w negocjacjach. Określenie celu głównego i celów pośrednich.
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji.
 • Określenie mocnych i słabych punktów. Wybór priorytetów i obszarów możliwych ustępstw.
 • Dobór strategii, technik i argumentów. Stworzenie planu rozmowy.
 • Przygotowanie dodatkowych materiałów.

Pierwsze 30 sekund rozmowy:
 • Otwieranie rozmowy handlowej – bezpośrednio i przez telefon. Rola tonu głosu i artykulacji.
 • Autoprezentacja i szybkie przedstawienie powodu rozmowy: jak powiedzieć, kim się jest i po co się dzwoni, by klient nie odłożył słuchawki?
 • Pierwsze wrażenie przy rozmowie bezpośredniej: rola języka ciała, stroju, zachowania i sposobu bycia.
 • Techniki prezentowania powodu rozmowy tak, by klient nie mógł się wycofać.
 • Sposoby reagowania na szybką odmowę klienta.
 • Klient nieuprzejmy lub agresywny – jak bez bólu zacząć trudną rozmowę?
 • Przebieg I fazy negocjacji. Omówienie kolejnych elementów procesu.
 • Finał negocjacji. Domykanie kontraktu.

Perswazja i wywieranie wpływu:
 • Perswazja – w jaki sposób wpływamy na innych ludzi? 6 reguł przekonywania Cialdiniego.
 • Atrakcyjność interpersonalna. Co – oprócz wyglądu – sprawia, że inni postrzegają nas jako atrakcyjnych?
 • Lubienie i sympatia. Rzeczy, za które lubimy innych. Warunki, które trzeba spełnić, by nas lubiano.
 • Komunikacja niewerbalna: mimika, wygląd, gestykulacja i ich wpływ na to, co o nas myślą.
 • Kontrola czynników pozawerbalnych – kłamstwo i wykrywanie kłamstwa. Nadawanie i odbiór sygnałów niewerbalnych.

Przykłady wykorzystania perswazji i manipulacji:
 • Pytania – kluczowy składnik procesu wywierania wpływu. Jak i o co pytać, by zdobyć jak najwięcej informacji o kliencie i zbudować dobrą relację sprzedażową?
 • Techniki wywierania wpływu na poziomie świadomym: pochlebstwa, skontrastowanie, stopa w drzwi, drzwiami w twarz, niska piłka.
 • Techniki na poziomie pozaświadomym: wielkość źrenic, kształt twarzy, rola zapachu, efekt aureoli.
 • Sposoby oceny, czy ktoś wywiera na nas wpływ na podstawie nagrań jego zachowania.

Perswazja w negocjacjach na przykładzie prezentowania ceny:
 • Język mówienia o cenie i kolejność przedstawiania opcji.
 • Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Techniki wprowadzania ceny do rozmowy: „Balon próbny”, „Szokująca oferta”, „Optyk z Brooklynu”.
 • Metody uzasadniania ceny. „Ograniczona oferta” i zasada niedostępności.
 • „Śmieszne pieniądze” i redukcja do absurdu wysokości ceny.

Techniki właściwego negocjowania – wykorzystanie perswazji:
 • Reakcje na cenę lub warunki drugiej strony: („Jestem w szoku”, „Pusty portfel”).
 • „Dokręcanie śruby”, „imadło”, milczenie i gra na przetrzymanie przeciwnika.
 • Metody ustępowania z własnego stanowiska i uzyskiwania ustępstw.
 • Pozorne ustępstwa („Zdechła ryba”, „Nagroda w raju”).
 • Presja czasu i gra na zwłokę,
 • Unikanie podjęcia decyzji („Niepełne pełnomocnictwo” i ograniczone kompetencje).
 • Techniki zamykania negocjacji.

Brudne chwyty i manipulacja w negocjacjach:
 • Blef w negocjacjach i metody jego identyfikacji u drugiej strony.
 • Gra na emocje i strategie wyprowadzania przeciwnika z równowagi: „Dobry policjant, zły policjant”, „Front wschodni” i inne techniki huśtawki emocjonalnej.
 • Niska piłka i jej odmiany negocjacyjne. Metody obrony przed niskimi piłkami.

Obrona przed technikami drugiej strony:
 • Identyfikacji strategia negocjacyjnej i technik używanych przez przeciwnika.
 • Emocje w negocjacjach – jak nad nimi zapanować? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony.
 • Właściwa odpowiedź na zagrywki emocjonalne i próby manipulacji.
 • Budowanie asertywnego komunikatu w odpowiedzi na manipulacje.

Negocjacje w sytuacji konfliktowej:
 • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty?
 • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • Jak unikać jawnych konfliktów i co robić, gdy do nich dojdzie?
 • Sprawna komunikacja a efektywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności.
 • Określanie preferowanego przez uczestnika szkolenia stylu rozwiązywania konfliktów.
 • Dopasowywanie stylu rozwiązywania konfliktów do potrzeb sytuacji.
 • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Pozycja w negocjacjach:
 • Reguły negocjowania ze słabszej pozycji – jak negocjować, gdy to klient ma BATNĘ (reguła w branży IT).
 • Przegląd technik wywierania wpływu na silniejszego partnera.

Problemy szczegółowe:
 • Negocjacje w grupie. Organizacja pracy grupy negocjującej: podział ról i zakresów kompetencji.
 • Negocjacje między większą ilością stron lub występowanie w charakterze pośrednika. Jak godzić interesy, i samemu na tym zarabiać?
 • Negocjacje wokół stanowisk (osób) vs negocjacje rzeczowe (wokół interesów).
 • Renegocjacje umów. Metody i strategie negocjowania z wykonawcami dodatkowych warunków, które nie zostały wcześniej uzgodnione.

Czas trwania szkolenia:
14 godzin.

Cena za udział:
 • Język Polski:
  • 2.500,00 PLN – pierwsza osoba wydelegowana przez podmiot;
  • 2.500,00 PLN – druga i kolejna osoba wydelegowana przez podmiot.
Szkolenie Kompetencyjne BPC GROUP POLAND:
Terminy: 05-06 maja 2016 r. – Zakończone
Zapytaj o inne terminy
Miejsce: Katowice, BPC Training Centre
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A
Koszty: Spotkanie Płatne
Zobacz: Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
Języki:
Szkolenie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni