BPC Training Centre

Gdy system ERP nie wystarcza.

Program
Dział szkoleń:
Organizacja procesu wyboru zaawansowanych rozwiązań
IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.
Być może nie są Państwo w stanie efektywnie planować produkcję i zarządzać jej realizacją? Być może Państwa przedsiębiorstwo w ostatnim czasie dynamicznie się rozwinęło, weszło w nowe rynki czy otworzyło nowe oddziały/zakłady produkcyjne i obecnie stosowane oprogramowanie ERP okazuje się niewystarczające. Problemem jest efektywne planowanie produkcji z uwzględnieniem zasobów ograniczonych jak surowce, półprodukty, maszyny, ludzie, kompetencje czy narzędzia. Nie łatwe jest także monitorowanie stanu postępu realizacji zleceń produkcyjnych i posiadanego parku maszynowego.

Czy zatem konieczna jest wymiana systemu ERP?
Na to pytanie odpowiemy podczas niniejszego szkolenia.


Czas trwania szkolenia:
12 godzin.


Część I – Teoretyczna:
Konsultanci BPC GROUP POLAND prowadzą systematyczne analizy rozwiązań informatycznych, które zastosowanie swoje znalazły w praktyce polskich przedsiębiorstw. Na bieżąco gromadzą dane o możliwościach systemów, aktualizacjach i warunkach sprzedaży. Co roku przez konsultantów BPC GROUP POLAND pozycjonowanych jest ok. 250 zaawansowanych systemów informatycznych oraz weryfikowanych jest kilkaset firm IT pod kątem posiadanych przez nie kompetencji. Konsultanci na bieżąco monitorują również opinie kadry zarządzającej przedsiębiorstw na temat stopnia wykorzystania rozwiązań IT w praktyce oraz badają zadowolenie użytkowników systemów. Wiedza ta umożliwiła konsultantom BPC przygotowanie pierwszej części niniejszego szkolenia.

SYSTEMY ERP DZIŚ. ANALIZA POLSKIEGO RYNKU ROZWIĄZAŃ KLASY ERP.
 1. Jakie funkcje realizowane są przez obecnie dostępne na rynku systemy ERP w obszarze:
  • Planowania i harmonogramowania produkcji;
  • Kontroli postępu realizacji produkcji;
  • Wsparcia służb utrzymania ruchu;
  • Logistyki wewnętrznej i magazynu wysokiego składowania?
 2. Jak dzielimy systemy ERP dostępne na rynku?
  • Dostosowanie cenowe: półki cenowe systemów i ich grupy docelowe użytkowników;
  • Dostosowanie branżowe: wybrane funkcjonalności systemów ERP dla branż reprezentowanych przez uczestników szkolenia; przykłady systemów funkcjonujących w danym segmencie rynku;
  • Sposoby licencjonowania: najbardziej popularne sposoby licencjonowania systemów dostępnych na rynku polskim wraz z symulacją cenową.
 3. Dostawcy i ich specjalizacje:
  • Omówienie kluczowych rozwiązań klasy ERP oraz sieci sprzedaży tychże systemów w Polsce.

Warsztaty: Symulacje budżetu projektu wdrożeniowego.
Na szkoleniu zostaną wskazane ramy przykładowego projektu ERP, który obejmuje informatyzację głównych obszarów zarządzania organizacją (finanse, kadry-płace, sprzedaż, zakupy, produkcja, magazyn). Konsultanci BPC GROUP POLAND przedstawią przykłady odpowiedzi dostawców na zapytanie ofertowe i poddadzą je wspólnej analizie wskazując na metodologie porównania ofert i pułapki występujące na tym etapie.

KIEDY ROZBUDOWAĆ OBECNY SYSTEM ERP O DODATKOWE
FUNKCJONALNOŚCI I Z KIM W TYM ZAKRESIE WSPÓŁPRACOWAĆ?
 1. Zaawansowane planowanie produkcji:
  • Omówienie wybranych rozwiązań APS i ich producentów/dostawców;
  • Omówienie możliwych modeli sprzedażowo-wdrożeniowych;
  • Porównanie funkcjonalne systemów ERP i APS - symulacja kosztów wybranych projektów wdrożeniowych.
 2. Monitoring realizacji produkcji:
  • Omówienie wybranych rozwiązań MES i ich producentów/dostawców;
  • Omówienie możliwych modeli sprzedażowo-wdrożeniowych;
  • Porównanie funkcjonalne systemów ERP i MES - symulacja kosztów wybranych projektów wdrożeniowych.
 3. Zaawansowane utrzymanie ruchu:
  • Omówienie wybranych rozwiązań CMMS i ich producentów/dostawców;
  • Omówienie możliwych modeli sprzedażowo-wdrożeniowych;
  • Porównanie funkcjonalne systemów ERP i CMMS - symulacja kosztów wybranych projektów wdrożeniowych.
 4. Zarządzanie logistyką wewnętrzną i magazynem:
  • Omówienie wybranych rozwiązań WMS i ich producentów/dostawców;
  • Omówienie możliwych modeli sprzedażowo-wdrożeniowych;
  • Porównanie funkcjonalne systemów ERP i WMS - symulacja kosztów wybranych projektów wdrożeniowych.


Część II – Warsztatowa:
Od 12 lat konsultanci BPC GROUP POLAND wspierają wiedzą duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Z usług edukacyjnych i doradczych konsultantów korzysta obecnie kilka tysięcy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w Polsce, które systematycznie inwestują w nowe technologie IT. Projekty realizowane przez BPC GROUP POLAND obejmują złożone procesy biznesowe całego przedsiębiorstwa, jak również wybranych obszarów merytorycznych m.in. planowania produkcji, kontroli realizacji produkcji czy utrzymania ruchu. Konsultanci wspierają przedsiębiorców na każdym etapie wyboru rozwiązania, począwszy od analizy procesów biznesowych, poprzez opracowanie zapytania ofertowego, aż po prezentację systemów, negocjacje warunków umowy oraz nadzór nad wdrożeniem.

Druga część szkolenia będzie poparta przykładami udanych i nieudanych wdrożeń systemów IT wraz z omówieniem przyczyny tychże niepowodzeń. Informacje te zostaną uzupełnione o praktyczną wiedzę konsultantów BPC GROUP POLAND z dotychczas realizowanych projektów informatyzacji przedsiębiorstw, prowadzonych przez BPC GROUP POLAND. Zostaną omówione wybrane case study wraz z dokumentacją opracowaną na każdym z etapów projektu, począwszy od dokumentu analizy procesów biznesowych, a skończywszy na negocjowanych z dostawcą umowach (dane identyfikujące klienta i dostawców zostaną ukryte).

 1. Jak przygotować się do wyboru i wdrożenia systemu ERP i wspierającego produkcję?
  • Jak doprowadzić projekt by zakończył się sukcesem?
  • Po jakim czasie można spodziewać się zwrotu z inwestycji w system ERP, APS, MES, CMMS?
 2. Analizy procesów produkcyjnych.
  • Metodologia tworzenia, harmonogram prac;
  • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
  • Najczęściej popełniane błędy podczas przeprowadzania analizy biznesowej - porady jak ich unikać.
 3. Konstrukcja zapytania ofertowego:
  • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego - rodzaje/schematy dokumentów;
  • Treść zapytania ofertowego. Jakie informacje umieszczać a czego unikać?
  • Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia zapytania ofertowego - porady jak ich unikać.
 4. Analiza otrzymanych ofert na zakup i wdrożenie systemu wspierającego produkcję.
  • Na co zwrócić uwagę?
  • Jak porównać oferentów?
  • Jak nie przepłacić?
 5. Jak skutecznie zweryfikować dostawcę i system?
  • Oferta;
  • Prezentacja;
  • Referencje.
 6. "Przedsiębiorstwo dyktuje dostawcy warunki do momentu podpisania umowy, potem role się zmieniają":
  • Krytyczne zapisy;
  • Strategie negocjacji.


Uczestnicząc w szkoleniu przedsiębiorstwo uzyska:
 1. Przygotowanie do samodzielnego poprowadzenia procesu wyboru systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem;
 2. Zestawienie systemów IT dostępnych na rynku polskim wraz z listą dostawców (publikacje książkowe i raporty analityczne autorstwa BPC GROUP POLAND:
  • Książka "ERP. Systemy IT w Polsce. Analiza procesów inwestycyjnych",
  • Branżowe raporty analityczne i magazyny BPC GUIDE);
 3. Listę wskazówek i założeń niezbędnych do przeprowadzenia procesu na etapie opracowania zapytania ofertowego, analizy ofert i negocjacji warunków umowy z dostawcą;
 4. Poczęstunek w tym 2 x lunch.


Cena za udział:
 • Język Polski:
  • 1.560,00 PLN – pierwsza osoba wydelegowana przez podmiot;
  • 800,00 PLN – druga i kolejna osoba wydelegowana przez podmiot.

Rejestracja na wybrane terminy Szkolenia jest otwarta.
Przejdź do zakładki Rejestracja, aby się zarejestrować.
Szkolenie Kompetencyjne BPC GROUP POLAND:
Terminy: 29-30 stycznia 2020 r.
Godzina rozpoczęcia:
 • 2020-01-29: rejestracja uczestników od godz. 10:00.
 • 2020-01-30: początek szkolenia o godz. 08:00.
Zapytaj o inne terminy
Miejsce: Wrocław, Biznes Zone
53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 42a
Koszty: Spotkanie Płatne
Zobacz: Warunki Rejestracji i Uczestnictwa
Języki:
Szkolenie prowadzone
w języku polskim
Biznes Zone
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja we Wrocławiu 23 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 28 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni