BPC Training Centre

Synergy Days – Dzień I, Blok IV, 18 czerwca 2015 r.

Rozwiązania
DataConsult
ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca, poprzez zatowarowanie stref kompletacji, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając bogaty system rezerwacyjny i przechodząc przez wiele działów.
System magazynowy WMS potrafi elastycznie reagować na sygnały, uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie system ten pomaga zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność i ograniczać koszty.
Cechy Systemu ExpertWMS®:
 • System magazynowy klasy WMS (Warehouse Management System);
 • Pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej;
 • Wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym;
 • Wielofirmowość;
 • Wielojęzyczność;
 • Elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność;
 • Wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking;
 • Integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice, sortery, wagi);
 • Niski koszt utrzymania;
 • Intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika;
 • Zgodność z GS1.
ExpertWMS ExpertMES Audyt Logistyczny
Mantis Polska
Logistics Vision Suite (LVS) to zintegrowany pakiet najnowocześniejszych systemów klasy Supply Chain Execution, zaprojektowanych i opracowanych przez firmę Mantis Informatics. LVS to wysoko zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do obsługi nawet najbardziej skomplikowanych procesów w logistyce i magazynowaniu.
Aktualna, trzecia generacja Logistics Vision Suite (LV-III) została wprowadzona na rynek na początku 2004, jako następca dwóch pierwszych wersji LVS (LV-I - 1997 i LV-II - 2000).
Wchodzące w skład Logistics Vision Suite systemy mogą być dowolnie łączone, aby tworzyć najwłaściwsze rozwiązania dla każdego przedsiębiorstwa:
 • Warehouse Vision (WV) to nowoczesny system zarządzania magazynem, stanowiący trzon platformy logistycznej LVS. Warehouse Vision obsługuje zarówno pojedyncze, jak i rozproszone magazyny, prywatne oraz publiczne centra dystrybucji. Wykorzystuje w tym celu najnowsze technologie identyfikacji za pomocą kodów kreskowych oraz technologie identyfikacji radiowej (RFID). System WV obejmuje wszystkie najważniejsze procesy magazynowe, takie jak przyjmowanie towarów, składowanie, zarządzanie zapasami, realizacja zamówień wraz z kompletacją, sprawdzaniem, pakowaniem i organizacją wysyłek;
 • Warehouse Automation jest to połączenie oprogramowania firmy Mantis z oprogramowaniem warstwy pośredniej, a także rozwiązaniami sprzętowymi innych producentów, które są dostosowywane do potrzeb konkretnego projektu. Rozwiązania te są oparte na technologiach Pick/Put to Light, RFID oraz Automated Material Handling Systems (AMHS - zautomatyzowany system gospodarki materiałowej);
 • Transportation Vision (TV) to system, który uzupełnienia fukcjonalności zapewnione przez system WM, automatyzując między innymi procesy załadunku towarów i planowania tras;
 • Logistics Value - system zawierający moduły wspierające usługi o wartości dodanej w magazynowaniu i dystrybucji, takie jak: etykietowanie, tworzenie zestawów, pakowanie, paletyzowanie, przepakowywanie i montaż;
 • Logistics Billing - jest to wszechstronny system bilingu skierowany do dostawców usług logistycznych i do firm, chcących działać na rynku jako dostawcy usług logistycznych;
 • Traceability - pokrywa wszystkie obszary śledzenia i identyfikowania towarów (produktów, półproduktów, wyrobów gotowych), a także ich dystrybucję i wewnętrzne śledzenie numerów partii. Pomaga w uzyskaniu raportu ze 100 % dokładnością w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej;
 • Control Center - zestaw narzędzi pozwalający na centralne monitorowanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym aktywności jednego lub wielu centrów dystrybucji jednocześnie;
 • Trade Partner Management - to aplikacja internetowa pozwalająca partnerom handlowym, wykorzystującym przeglądarkę internetową, na dostęp do informacji takich jak m.in.: stan zapasów, ich charakterystyka, status zamówienia;
 • Supply Chain Intelligence jest to system oparty na znanej na całym świecie platformie biznesowej Business Objects, wspomagającej przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu istniejących i tworzeniu nowych raportów kluczowych wskaźników wydajności dzięki wykorzystaniu ogromnej ilości danych logistycznych obsługiwanych przez Logistics Vision;
Specjalistyczne Rozwiązania
Poza wymienionymi wyżej modułami pakiet Logistics Vision Suite zawiera również specjalistyczne systemy wspomagające inne sfery działalności przedsiębiorstwa. Obejmują one takie dziedziny jak planowanie i uzupełnianie zapasów, zarządzanie i realizacja produkcji oraz planowanie i realizacja procedur związanych z bezpieczeństwem i kontrolą jakości.
 • Inventory Vision (IV) jest to część pakietu Logistics Vision Suite odpowiedzialna za planowanie łańcucha dostaw. System ten bazuje na flagowym oprogramowaniu firmy Syncron, z którego korzysta ponad 300 klientów w 20 krajach. Rozwiązanie to pozwala przedsiębiorstwom osiągnąć i utrzymać obsługę klienta na pożądanym poziomie przy najniższym możliwym koszcie zapasów poprzez prognozowanie popytu i zoptymalizowane planowanie uzupełnień zapasów zarówno centrów dystrybucji, oddziałów, jak i punktów sprzedaży;
 • Plant Vision (PV) jest to system realizacji produkcji (Manufacturing Execution System), który stanowi część platformy LVS i zapewnia zarządzanie, monitoring, optymalizację przepływu towarów wewnątrz obszarów produkcji i pomiędzy produkcją a magazynami. Zapewnia aktualizację stanów magazynowych surowców, materiałów opakowaniowych, półproduktów i wyrobów gotowych, jednocześnie umożliwiając identyfikowanie wewnętrznych partii, genealogię partii oraz pełny monitoring zakładu i optymalizację wyników;
 • Quality Vision (QV) jest to zaawansowany system planowania oraz utrzymania i podnoszenia procesów jakości i bezpieczeństwa. System ten pozwala na zachowanie zgodności z normami ISO & HACCP, prowadzenie planów dotyczących jakości, zlecenia kontroli próbek zgodnie z predefiniowanymi regułami, uzupełnianie prac przez zastosowanie przyrządów pomiarowych, zgłoszenia niezgodności, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych. Jest to system zalecany firmom produkującym i/lub dystrybuującym towary na terenie Unii Europejskiej;
Architektura – Technologia
Logistics Vision Suite jest unikalnym zestawem systemów, w 100% opartym na technologii Microsoft .NET. Obsługuje on dwa najpopularniejsze systemy zarządzania Relacyjną Bazą Danych (RDBMS) - Oracle i Microsoft SQL. Jest wysoce adaptowalny, oparty na najnowszych regułach biznesu i technikach przewidywania rozwoju sytuacji, posiada doskonały mechanizm personalizacji, dając w rezultacie bardzo przyjazny interfejs użytkownika.
Logistics Vision Suite to wielojęzyczne oprogramowanie dla transakcji o wysokiej wartości, przeznaczone do wspomagania wszystkich wymagających procesów logistycznych w czasie rzeczywistym, pozwalające każdemu użytkownikowi na korzystanie z aplikacji w jego własnym języku.
Efektywność systemów informatycznych dla logistyki zależy bezpośrednio od zdolności do łatwej integracji z istniejącymi systemami takimi jak ERP & MRP. Aby to umożliwić Mantis rozwinął specjalny podsystem Logistics Link Manager (menadżer odnośników) oparty na najnowszych technologiach, który pozwala na szybką konfigurację wstępną interfejsu z istniejącym systemem, a także łatwe utrzymanie interfejsu w przyszłości.
SSI SCHÄFER
SSI SCHÄFER jest wiodącym w Europie, od ponad 75 lat, producentem najbezpieczniejszych rozwiązań wyposażenia magazynowego, warsztatowego oraz transportu wewnętrznego. Posiada liczne obiekty referencyjne w Polsce i na świecie. Działania firmy ukierunkowane są na potrzeby Klienta, nastawione na długofalową i ścisłą współpracę.
Firma SSI SCHÄFER Sp. z o.o. oferuje:
 1. Wykonanie analiz i projektów zagospodarowania magazynów wraz z dostawą i montażem „pod klucz” uwzględniając optymalizację powierzchni użytkowej oraz koszty funkcjonowania magazynu i obrotu towarowego;
 2. Doradztwo, projektowanie, dostawę rozwiązań intalogistycznych i elementów wyposażenia magazynów (ponad 20.000 pozycji) obejmujące:
  • Systemy regałów półkowych o szerokim zastosowaniu w tym wielopoziomowe regały z podestami;
  • Systemy regałów dla składowania palet, kontenerów i innych opakowań zbiorczych – w tym przejezdne (na wózkach) i regały przepływowe (rolkowe);
  • Dynamiczne systemy regałowe dla składowania elementów w pojemnikach magazynowych takie jak: regały przepływowe (rolkowe i ślizgowe);
  • Regały windowe „LOGIMAT” – wraz z całym wyposażeniem uzupełniającym w postaci szuflad i pojemników;
  • Regały wspornikowe do magazynowania materiału dłużycowego;
  • Magazyny samonośne i magazyny wysokiego składowania wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem;
  • Przenośniki i systemy komisjujące wykorzystujące automatyzację dla zwiększenia przepływów w magazynie;
  • Pojemniki – magazynowe, transportowe, opakowania zwrotne dla wszelkich możliwych zastosowań, wykonane z tworzyw sztucznych lub metalu;
  • Drobne wyposażanie jak szafki materiałowe, ubraniowe, narzędziowe, stoły warsztatowe, wózki transportowe oraz inne urządzenia uzupełniające.
SSI SCHÄFER dostarcza również usługę serwisu i wsparcia technicznego 24/7.
ISK
RapidWMS to Magazynowy System Informatyczny (MSI), którego zadaniem jest wspomaganie procesów zachodzących w magazynie od chwili dostarczenia towaru do jego wydania z magazynu. Według definicji zawartej w Słowniku terminologii logistycznej MSI (WMS) to „system informatyczny wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn, dostarczający informacje o tym przepływie i tworzący towarzyszącą mu dokumentację”.
Co różni RapidWMS od modułu magazynowego systemu ERP?
Klasyczne moduły magazynowe, będące częścią większości dobrych systemów ERP (np.Comarch ERP-XL czy Dynamics NAV) zapewniają obsługę magazynu w zakresie rozliczenia ilościowo-wartościowego. W żaden sposób jednak nie wspomagają procesów jakie zachodzą w magazynie na etapach: przyjęcia, składowania, kompletacji czy wydania towaru z magazynu. RapidWMS to narzędzie, którego głównym zadaniem jest optymalizacja procesów zachodzących w magazynie.
Jakie korzyści zapewnia RapidWMS?
W wyniku wdrożenia systemu RapidWMS na magazynie otrzymuje się efekty w postaci:
 • Skrócenia czasu realizacji zadań magazynowych
  Zastosowanie precyzyjnej identyfikacji towaru, optymalizacja ścieżki przebiegu wraz z automatyczną kontrolą w oparciu o kody kreskowe zapewnia znaczne przyspieszenie wykonywania typowych operacji na magazynie. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym pracę na magazynie jest usprawnienie komunikacji z działem handlowym, zaopatrzenia czy produkcji poprzez wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.
 • Wyeliminowania błędów przy przyjęciach i wydaniach towaru
  Zastosowanie precyzyjnej identyfikacji towaru i lokalizacji w oparciu o kody kreskowe eliminuje błędy związane z operacjami magazynowymi. Dodatkowo zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia wystąpienie błędów związanych z ich interpretacją.
 • Optymalizacji przestrzeni magazynowej
  Przejście z metody stałych na metodę wolnych miejsc składowania zapewnia odzyskanie od 30 do nawet 60% powierzchni magazynowej przy takim samym zatowarowaniu.
 • Obniżenia kosztów magazynowania
  Odzyskanie przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu wykonywania operacji magazynowych, wyeliminowanie błędów na magazynie, szybkie wdrożenie nowych pracowników, uniezależnienie od wiedzy magazynierów, optymalizacja zatowarowania. To wszystko przekłada się na znaczne obniżenie kosztów magazynowania.
 • Lepszego zagospodarowania zasobów magazynowych
  Regularne wykorzystywanie narzędzi analitycznych wbudowanych w system RapidWMS zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, urządzeń do składowania, urządzeń do transportu w magazynie oraz zatrudnionych pracowników.
Gdzie najlepiej sprawdza się RapidWMS?
RapidWMS ma zastosowanie w każdym magazynie. Jednak dzięki takim funkcjom jak:
 • Formowanie jednostki ładunkowej na produkcji;
 • Obsługa partii wraz z terminami trwałości towaru;
 • Tworzenie miksów;
 • Kontrola i raportowanie terminów trwałości towaru;
 • itp.
system RapidWMS preferowany jest do magazynów
w firmach produkcyjnych z branży spożywczej.
Jak działa RapidWMS?
RapidWMS składa się z kilku części:
 1. Część stacjonarna systemu pracująca na komputerach z systemem Windows - to główna część systemu na której realizowane jest zarządzanie magazynem. To tutaj na podstawie dokumentów pobieranych z systemu ERP generowane są polecenia wykonywania konkretnych operacji magazynowych i przesyłane informacje zwrotne. W module tym następuje rozdzielenie poszczególnych operacji magazynowych na zadania wysyłane do kolektorów, którymi posługują się magazynierzy;
 2. Moduł na kolektory przenośne – wszystkie zadania wygenerowane w systemie RapidWMS trafiają na kolektory. Na kolektorach z wykorzystaniem kodów kreskowych rejestrowane są operacje wykonywane przez magazynierów;
 3. Moduł analityczny – w nim realizowane są wszelkie raporty magazynowe, generowane stosowne alerty oraz wyliczane wskaźniki. Tutaj też optymalizowany jest magazyn w zakresie wykorzystania powierzchni jak i wielkości zatowarowania;
 4. Moduł integracyjny – to platforma do komunikacji z systemem ERP. Dokumenty tworzone w systemie ERP są w tym module transferowane do zleceń wykonania konkretnych operacji magazynowych. Zwrotnie do systemu ERP są odsyłane potwierdzenia wykonania kolejnych zleceń.
Komunikacja pomiędzy systemem ERP a RapidWMS oraz kolektorami odbywa się on-line. Oznacza to, że każde zadanie wykonane na kolektorze od razu jest rejestrowane w systemie RapidWMS. Jednocześnie każde zlecenie z systemu RapidWMS od razu tafia na kolektor bez potrzeby jego podpinania do komputera.
DCLOG
dcView Informacja jest w dzisiejszych czasach elementem, bez którego niemożliwe jest podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji biznesowych oraz efektywne realizowanie procesów operacyjnych wraz z ich monitorowaniem. Dostęp do informacji jest ważny nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, lecz również z punktu widzenia zaangażowanych w realizację zadań szeregowych pracowników: jako ludzie z natury dążymy do ograniczania niepewności oraz ryzyka popełniania błędów. Dostęp do informacji nam w tym pomaga.
dcManager Opracowanie dokumentacji wytworzenia oraz wdrożenia, narzędzia informatycznego wspierającego proces rozliczania i fakturowania w obszarze operacyjno-administracyjnym funkcjonowania firmy.
dcWrapper System do rejestracji zdjęć DC Wrapper powstał jako odpowiedź na potrzebę tworzenia i gromadzenia dokumentacji fotograficznej palet wysyłanych do odbiorców zewnętrznych. W procesie logistycznym zdarzają się błędy na etapie kompletacji, foliowania oraz transportu. Wówczas odbiorca zgłasza reklamację, którą trzeba szybko i dokładnie rozpatrzyć. Obecnie są dostępne rozwiązania oparte na standardowych rejestratorach CCTV, które nie zapewniają dobrej jakości obrazu palet oraz są bardzo ograniczone pojemnością dyskową. Ulotka dcView Ulotka dcWrapper Ulotka dcPoD
dcInventory System DC Inventory jest prostym systemem do wykonywania szybkiej inwentaryzacji w marketach. Składa się z dwóch elementów: terminali mobilnych Motorola MC2180, na których zainstalowana jest aplikacja do inwentaryzacji oraz interfejsu do systemu zarządzania marketem. Plik z bazą inwentaryzacyjną jest przesyłany drogą radiową na terminal, oszczędzamy w ten sposób czas na wgrywaniu danych; można też wykonywać inwentaryzacje częściowe. W czasie inwentaryzacji korzystamy ze skanera kodów kreskowych a dane są gromadzone w pliku wynikowym, który jest transmitowany do systemu zarządzania.
dcGeoPoint Jest to przykład innowacyjnego pomysły na prostą aplikację do magazynu „pod chmurką”. System dcGeoPoint działa na terminalach lub telefonach z systemem Android. W momencie położenia towaru na placu operator wykonuje zdjęcie lub skan kodu kreskowego zaś system przypisuje te dane do pozycji GPS i identyfikatora tego towaru. Gdy chcemy zabrać towar z placu, wybieramy go z listy a aplikacja nawiguje operatora do miejsca złożenia.
dcTrace System DC Trace składa się z dwóch części:
 • FrontOffice dla klientów operatora logistycznego, którzy mogą sprawdzić status zleceń oraz transportu. Po zalogowaniu się na portal w bardzo szybki sposób mają dostęp do poszczególnych informacji i raportów o statusach.
 • BackOffice – jest to cała mechanika aplikacji w postaci bazy danych PostgreSQL, interfejsu do systemów ERP, w tym AS 400 i aplikacji dla przeglądarki internetowej. Dodatkowo jest zaimplementowany cały moduł zarządzania uprawnieniami i użytkownikami.
dcPoD Nowoczesna platforma do określania statusu dostaw w czasie rzeczywistym - Proof of Delivery (dcPoD) to aplikacja, która została przygotowana na platformę Android. Najnowszy produkt DCLOG spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających firm logistycznych i produkcyjnych.
Agencja Celna Terminus
Obsługa Celna:
 • Zgłoszenia celne we wszystkich procedurach;
 • Procedura 4200 i 4500;
 • Procedury uproszczone;
 • INTRASTAT;
 • Procedury gospodarcze;
 • Doradztwo celne;
 • Obsługa 24h/ dobę;
 • Tranzyty T1, TIR, ATA;
 • Kompleksowa obsługa sanitarna;
 • Obsługa weterynaryjna (import | reimport | utylizacja);
 • Neutralizacja dokumentów;
 • Dokumenty T-5;
 • WESTERN UNION.
Spedycja:
 • Transporty całopojazdowe;
 • Transporty drobnicowe i doładunki;
 • Transport w temperaturze kontrolowanej;
 • Transport towarów niebezpiecznych (ADR);
 • Transport ładunków ponadgabarytowych.
Logistyka:
 • Doradztwo;
 • Projekty logistyczne;
 • Wsparcie informatyczne;
 • Transport krajowy i międzynarodowy;
 • Transport lotniczy, morski, kolejowy.
Magazynowanie:
 • Ubezpieczenie powierzonych ładunków;
 • Składowanie ładunków w magazynie celnym;
 • Składowanie ładunków w magazynie krajowym;
 • Konfekcjonowanie i łączenie ładunków;
 • Przeładunki.
Współpraca Międzynarodowa:
 • Obsługa celna ładunków przewożonych przez wschodnią granicę UE (Litwa, Łotwa, Estonia);
 • Obsługa celna na terenie Unii Celnej Rosja/Białoruś/Kazachstan;
 • EPI – elektroniczna informacja wyprzedzająca;
 • Gwarancje celne zastępujące karnety TIR;
 • Konwoje celne na towary znacznej wartości;
 • Magazyny tranzytowe w Mińsku BY, Smoleńsku RU i Moskwie RU;
 • Indywidualne rozwiązania i profesjonalna pomoc w oparciu o sieć zagranicznych partnerów i przedstawicieli;
 • Obsługa w językach obcych.
Synergy Days – Dzień I, Blok IV
Termin: 18 czerwca 2015 r.
Czwartek, 09:00
Miejsce: Warszawa, Hotel Warszawianka
Centrum Kongresowe

05-140 Serock, Jachranka 77
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników, bezpłatny parking)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Synergy Days:
NOVITUS Centrum Technologii Sprzedaży GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
DataConsult Sp. z o.o. Mantis Polska Sp. z o.o. SSI Schäfer Sp. z.o.o. ISK Sp. z o.o. HADATAP Sp. z o.o. DCLOG Sp. z o. o. Agencja Celna Terminus Benson Consultants Sp. z o.o.
Prezentowane Rozwiązania:
expert-wms skylogic
Patronat Honorowy:
Województwo Mazowieckie PAiIZ S.A.
Sponsorzy:
crm-vision CCNS Spółka Akcyjna Always Travel TelecityGroup Poland Sp. z o.o. TelecityGroup Poland Sp. z o.o. Grupa Auto Żoliborz Nowa Itaka Sp. z o.o. Kompass Poland Sp. z o.o. Księgarnia Internetowa Helion.pl Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni