BPC Training Centre

Specjalizacja Spotkań – Logistyka i Magazyn

SPOTKANIA EDUKCYJNE Z CYKLU: LOGISTYKA I MAGAZYN
Profil uczestnika: Dyrektorzy/Kierownicy Logistyki, Dystrybucji, Magazynu
Analizowane rozwiązania:
 • WMS – Warehouse Management System
  (pl. Magazynowy System Informatyczny)
 • ADC – Automatic Data Capture
  (pl. Automatyczne Zbieranie Danych)
 • SCM – Supply Chain Management
  (pl. System Zarządzania Łańcuchem Dostaw)
 • RFID – Radio Frequency Identification
  (pl. System Identyfikacji Radiowej)
 • TMS – Transport Management System
  (pl. System Zarządzania Transportem)
Systemy klasy WMS odpowiadają za zarządzanie powierzchnią w magazynach wysokiego składowania. Ich najważniejszą cechą jest prawidłowy nadzór nad lokowanymi jednostkami i ich właściwe wydawanie według przyjętych procedur oraz zamówień. Jest to możliwe dzięki automatycznej identyfikacji zarówno towarów i jednostek, jak i miejsc składowania. Systemy składają się z poszczególnych modułów, które odpowiadają m. in. za wizualizację regałów magazynowych wraz z poziomem ich zadysponowania, redagowanie zleceń magazynowych (przyjęcie, wydanie towaru, wymiana towaru, zbiórka palet i opakowań. Tzw. funkcjonalność lokalizacji dynamicznych pozwala na przypisanie grupy rotacyjnej towarów do poszczególnych miejsc magazynowych według analizy ABC/XYZ, a nawet przypisania stałych lokalizacji dla towarów o niskiej rotacji. Poprzez obsługę urządzeń mobilnych możliwe jest generowanie danych w czasie rzeczywistym. kadra kierownicza ma możliwość stałego śledzenia statystyk pracy magazynu i wykonywania analiz. Systemy klasy WMS generują optymalne marszruty dla magazynierów, by ci byli w stanie szybko wykonać swoje zadanie.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy WMS:
 • Bezbłędne lokalizowanie posiadanych towarów;
 • Redukcja towaru na magazynie;
 • Kontrola ilościowa i jakościowa posiadanych zasobów towarowych;
 • Możliwość wychwycenia/eliminacji błędów i pomyłek powstałych w trakcie pracy magazynierów;
 • Poprawa jakości obsługi klienta i wydajności pracy magazynu – spadek ilości reklamacji;
 • Kompresja ilości drukowanej dokumentacji;
 • Optymalizacja marszruty, redukcja "pustych przebiegów" – szybsza realizacja zleceń;
 • Możliwość dokonywania inwentaryzacji przy obsłudze mobilnych urządzeń;
 • Zmniejszenie kosztów obsługi magazynu.


Systemy kodów kreskowych służą do identyfikacji poszczególnych produktów. Ich zastosowanie wiąże się z kodowaniem danych, oznakowaniem przechowywaniem danych w bazach systemowych oraz odczytem przez odpowiednie urządzenia mobilne. Technika gromadzenia danych przy pomocy kodów kreskowych nazywana jest umownie ADC (ang. Automatic Data Capture). Systemy te można podzielić na otwarte (możliwość odczytu danych przez wszystkich użytkowników systemu) i zamknięte (wymiana danych pomiędzy określoną grupą użytkowników). Posiadają zdolność pracy on-line, przez co możliwe jest przekazywanie danych cyklicznie (w pakietach lub off-line), wówczas możliwe jest gromadzenie danych od momentu ostatniej aktualizacji i na bieżąco. W porównaniu z systemami RFID, są znacznie tańsze i łatwiejsze w implementacji, jednak generowane kody kreskowe w postaci papierowej mogą być podatne na uszkodzenia. Systemy te są coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, także do kontroli i przepływu strumieni materiałowych w łańcuchu dostaw. Szczególnie polecany jest tym firmom, których produkcja jest elastyczna i wieloasortymentowa.

Spektrum zastosowania systemów kodów kreskowych generuje pewne standardy graficzne, obecnie jest ich ponad 250. Można je podzielić na: jednowymiarowe/liniowe, dwupiętrowe, dwuwymiarowe matrycowe, złożone, trójwymiarowe.

Główne korzyści z wykorzystania systemów kodów kreskowych:
 • Uzyskiwanie bieżącej informacji na temat zbytu;
 • Optymalizacja kosztów związanych z ruchem dostaw;
 • Redukcja czasu pracy związanej z inwentaryzacją towarów;
 • Przyspieszenie obrotu towarowego;
 • Oszczędność nakładu pracy koniecznego przy magazynowaniu (około 20%);
 • Poprawa jakości obsługi klienta.


RFID jest technologią radiowej identyfikacji, dzięki której możliwe jest udostępnienie bezbłędnej informacji na temat lokalizacji i śledzenia poszczególnych towarów. Wizualna identyfikacja posiadanych zasobów jest korzystna dla kadry zarządczej, która jest zmuszona podejmować szybkie decyzje. Usprawnia ona podejmowane operacje logistyczne, redukuje czas identyfikacji i eliminuje błędy w obszarach merytorycznych (inwentaryzacja, transport, logistyka dostaw i trasy). Jedną z najważniejszych zalet technologii RFID jest przede wszystkim łatwość w śledzeniu każdego produktu w dowolnym momencie. System śledzi przesyłki towaru, rejestruje i wyrejestrowuje ich na magazynie zgodnie z ich przeznaczeniem. Zapewnia ciągłość dostaw surowców i optymalizację procesów sekwencjonowania. Tagi radiowe pozwalają na wielokrotny zapis danych (nawet do 300 000 razy), modyfikacje ich składowych oraz nieograniczony dostęp co do ilości odczytów. Co ważne, istnieje możliwość równoczesnego odczytu danych znajdujących się na kilku nośnikach. Etykiety w postaci fizycznej (nalepki, nity, żetony) występują w konfiguracji: RO (tylko odczyt), RW (odczyt i zapis), WORM (jednorazowy zapis, wielokrotny odczyt). Technologia RFID jest szczególnie polecana w przedsiębiorstwach, które nie są w stanie wspierać się systemem kodów kreskowych w celu jego odczytania oraz gdy wydzielenie poszczególnych produktów z palety jest czasochłonne i trudne do uzyskania (np. rozbiórka całej palety). Wiele przedsiębiorstw zobligowanych jest do przechowywania danych o produkcji na samym produkcie, nie tylko w bazie danych, dlatego technologia RFID choć kosztowna, jest dla nich jedynym rozwiązaniem.

Główne korzyści z wykorzystania technologii RFID:
 • Redukcja stanów magazynowych – dane o posiadanych zapasach w czasie rzeczywistym;
 • Szybka identyfikacja podzespołów;
 • Możliwość dokonywania szybkiej i dokładnej inwentaryzacji;
 • Zautomatyzowanie procesów załadunku i wyładunku;
 • Optymalizacja kosztów pracy o około 30%;
 • Optymalizacja procesów logistycznych – możliwość obsługi większej ilości klientów, zwiększenie sprzedaży;
 • Osiąganie blisko 100% dokładności zamówień i dostaw;


Systemy klasy SCM umożliwiają opracowanie modelu całej sieci dostaw wraz z ustalonymi pierwotnie preferencjami klientów, jak i ograniczeniami wynikającymi z konkretnych zleceń. Pozwalają na dostosowanie podaży do popytu, zsynchronizowanie prac fizycznych i planowanie przepływu materiałów w całym łańcuchu dostaw. Planowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, co z kolei wpływa na możliwość otrzymywania bieżących informacji całego łańcucha dostaw.

Systemy klasy SCM umożliwiają nawiązywanie ścisłej współpracy podmiotów gospodarczych biorących udział w procesie wytwarzania i sprzedaży. Ich celem jest ograniczenie zbędnych strat i zakłóceń. Z założenia mają integrować poszczególne narzędzia informatyczne zaimplementowane w przedsiębiorstwie, by zapewnić swobodny i dwukierunkowy przepływ informacji. Zagrożenia, które mają eliminować systemy klasy SCM to przede wszystkim błędne informacje na temat poziomu sprzedaży, brak informacji o potrzebach klientów, czy też brak danych o przestojach i opóźnieniach.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy SCM:
 • Możliwość wykonywania symulacji i prognoz rynkowych;
 • Wsparcie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw;
 • Dostosowanie możliwości produkcyjnych do potrzeb klientów na podstawie bieżących danych generowanych z systemu;
 • Redukcja zbędnych zapasów – synchronizacja planów produkcji z wielkością dostaw (zgodnie z koncepcją Just In Time);
 • Generowanie raportów na temat zmienności rynkowych i zaistniałych, nieprzewidzianych zdarzeń w ramach łańcucha dostaw;
 • Generowanie zbiorczego przebiegu wszystkich procesów ogniw łańcucha dostaw (od zaopatrzenia, poprzez magazynowanie, produkcję oraz transport).


Systemy klasy TMS wspierają monitorowanie, planowanie i rozliczanie transportu w ramach łańcucha dostaw. Działają w oparciu o przetwarzanie danych w chmurze. Ich zadaniem jest optymalizacja łańcucha dostaw poprzez wspieranie, planowanie i realizację procesów transportu przychodzącego i wychodzącego. Systemy łączą przedsiębiorstwo z siecią przewoźników, dostawców i adresatów towarów, dzięki czemu umożliwiają automatyzację całego procesu transportowego. Podstawowe funkcje systemu to przede wszystkim: Zarządzanie zleceniami logistycznymi, realizacja rzadkich/nietypowych zleceń spedycyjnych, rozliczanie usług transportowych, możliwość zdefiniowania cenników usług transportowych i zarządzanie nimi, czy też możliwość wykonywania statystyk i analiz. Rozwiązania tej klasy dedykowane są przede wszystkim dla przedsiębiorstw spedycyjnych, świadczących usługi transportowe, firm logistycznych i dystrybucyjno-handlowych.

Główne korzyści z wykorzystania systemów klasy TMS:
 • Poprawa jakości wykonywanych usług – zadowolenie klientów;
 • Stały podgląd frachtu w czasie rzeczywistym;
 • Redukcja kosztów dzięki optymalizacji planowania tras, obłożenia;
 • Zwiększenie efektywności pracy dzięki automatyzacji zarządzania transportem (eliminacja ręcznego planowania);
 • Dotrzymywanie terminowości dostaw, płynność relacji wszystkich organów łańcucha dostaw;
 • Możliwość dostosowania dostaw do elastycznych/zmieniających się potrzeb klientów.
Zobacz Pełne OpisySpecjalizacje:

Zarządzanie

Efektywność przedsiębiorstwa w znacznym stopniu zależy od odpowiednio dobranych i wdrożonych...

Branża Spożywcza

Branża spożywcza obwarowana jest rygorystycznymi normami sanitarnymi oraz unijnymi, takimi jak HACCP,...

Produkcja

Według danych analitycznych BPC Group 64% przedsiębiorstw w zarządzaniu produkcją stosuje jedynie...

Branża Chemiczna

Branża chemiczna wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które zwiększają...

Logistyka i Magazyn

Blisko 30% firm spedycyjnych, które współpracuje z BPC Group planuje zoptymalizować koszty działalności...

Branża Energy & Utilities

Przedsiębiorstwa sektora utilities coraz większy nacisk kładą na informatyzowanie strategicznych...

Dystrybucja i Handel

Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw....

Branża Metalowa i Maszynowa

Przedsiębiorstwa branży metalowej i maszynowej muszą zoptymalizować dużą liczbę procesów zachodzących...

Bezpieczeństwo IT

Przedsiębiorcy postrzegają niebezpieczeństwo wycieku danych jako realne zagrożenie dla prowadzenia...

Synergia Systemów IT

Na polskim rynku istnieje co najmniej kilkadziesiąt rozwiązań MRP/ERP wspierających zarządzanie...
Logistyka i Magazyn – Nadchodzące Spotkania:
Brak nadchodzących spotkań dla wybranej Specjalizacji.
Logistyka i Magazyn – Zrealizowane Spotkania:
17 października 2019 r.
Konferencja w Poznaniu
23 maja 2019 r.
Roadshow w Łodzi
21 lutego 2019 r.
Roadshow w Poznaniu
05 grudnia 2018 r.
Konferencja w Łodzi
24 maja 2018 r.
Roadshow we Wrocławiu
12 grudnia 2017 r.
Konferencja w Chorzowie
22 czerwca 2017 r.
Synergy Days 2017 – Wrocław, Blok II
23 maja 2017 r.
Konferencja w Poznaniu - Blok II
10 marca 2016 r.
Konferencja w Krakowie - Blok II
09 marca 2016 r.
Warsztaty w Krakowie
25 lutego 2016 r.
Konferencja w Poznaniu - Blok III
28 stycznia 2016 r.
Konferencja w Rzeszowie - Blok III
15 września 2015 r.
Konferencja w Katowicach
18 czerwca 2015 r.
Synergy Days – Dzień I, Blok IV
25 lutego 2015 r.
Roadshow we Wrocławiu
19 listopada 2014 r.
Roadshow we Wrocławiu
11 września 2014 r.
Konferencja w Warszawie
21 sierpnia 2014 r.
Roadshow w Szczyrku
25 czerwca 2014 r.
Roadshow w Szczecinie
26 marca 2014 r.
Roadshow w Stalowej Woli
21 listopada 2013 r.
Konferencja w Krakowie
20 listopada 2013 r.
Roadshow w Poznaniu
15 listopada 2013 r.
Roadshow w Lesznie
17 października 2013 r.
Konferencja we Wrocławiu
24 września 2013 r.
Roadshow w Bielsku-Białej
28 maja 2013 r.
Roadshow w Łodzi
25 kwietnia 2013 r.
Roadshow w Gdańsku
24 kwietnia 2013 r.
Roadshow w Poznaniu
18 kwietnia 2013 r.
Konferencja w Katowicach
09 kwietnia 2013 r.
Konferencja w Krakowie
07 marca 2013 r.
Roadshow w Stalowej Woli
07 lutego 2013 r.
Roadshow w Szczecinie
06 lutego 2013 r.
Roadshow w Gorzowie Wielkopolskim
04 października 2012 r.
Konferencja w Krakowie
31 maja 2012 r.
Konferencja w Poznaniu
26 kwietnia 2012 r.
Konferencja we Wrocławiu
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja we Wrocławiu 23 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 28 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni