BPC Training Centre

Konferencja w Rzeszowie, 23 maja 2019 r.

Rozwiązania
Askom
Asix to autorski pakiet oprogramowania HMI/SCADA/MES firmy ASKOM, obecny na rynku od 1994 roku, wyróżniony m.in. dwukrotnie Złotym Medalem targów Automaticon i laurem Frost & Sullivan 2010 Polish SCADA Award. Najnowsza wersja – Asix.Evo zawiera nową funkcjonalność i możliwości: skalowalna grafika, pełne SCADA w przeglądarce internetowej, portal informacji produkcyjnej na tabletach i smartfonach, wydajny Historian, bezkonkurencyjne trendy serii pomiarowych, harmonogramowanie akcji operatorskich, powiadamianie o zdarzeniach SMS/e-mail, rejestracja czasu pracy urządzeń, swobodne raportowanie w oparciu o MS Reporting Services, walidacja zgodnie z FDA 21 CRF 11/ GAMP4, projekty w dowolnym języku, narzędzie do analizy alarmów wg EEMUA, redundancja stacji operatorskich, zintegrowana stacja inżynierska w każdej licencji, ponad 100 drajwerów komunikacyjnych.
Ponad 8000 licencji na obiektach w Polsce i za granicą. Na terenie Polski 52 firmy ze statusem autoryzowanego Integratora Pakietu Asix.
IPOSystem
IPOsystem jest pierwszą na świecie sztuczną inteligencją – systemem Inteligentnej Fabryki (Smart Factory), który samodzielnie i bezpośrednio steruje produkcją.
IPOsystem, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego(!) na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące:
 • Kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych;
 • Zarządzania pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej;
 • Bezzwłocznego wprowadzania korekt i dokonywania dodatkowych optymalizacji w przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normowych.
Więcej: www.iposystem.com.pl Sztuczna inteligencja już zarządza produkcją
ŻBIK
System MES EDOCS pozwala na wygodną (automatyczną bądź przy udziale operatora) rejestrację zdarzeń na poziomie hali produkcyjnej. Rejestrowane dane są przetwarzane i udostępniane w formie podglądu "on line" oraz w formie automatycznie generowanych statystyk. Program MES ma otwartą, skalowalną strukturę. Przyjęte rozwiązania sprzętowe gwarantują wysoką niezawodność i elastyczność w konfiguracji. System może działać autonomicznie, realizując zadania dla takich pionów organizacyjnych jak: zarządzanie produkcją, planowanie produkcji, kontrola jakości produkcji, utrzymanie ruchu, oraz we współpracy ze systemami ERP zwracając wybrane dane do kalkulacji kosztów wytworzenia, rozliczenia czasu pracy, etc.
Somar SA
Misją Somar SA jest tworzenie wyspecjalizowanej techniki monitorowania procesów przemysłowych. Koncentrujemy swoje działania na rozwiązywaniu problemów swoich Klientów poprzez dostarczanie i przetwarzanie im danych pozyskanych z ich procesów produkcyjnych. Satysfakcja Klientów z dostarczonych im rozwiązań jest miarą naszego sukcesu.
Celami strategicznymi firmy SOMAR są:
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem poszukiwania wysokospecjalizowanych metod i technik monitorowania procesów przemysłowych;
 • Opracowywanie nowoczesnych i niezawodnych systemów automatyki i monitorowania procesów w górnictwie węglowym, górnictwie miedzi, spawalnictwie i innych gałęziach przemysłu;
 • Tworzenie oprogramowania umożliwiającego realizację sterowania i monitorowania maszyn i urządzeń, wspomagającego podejmowanie decyzji przez służby techniczne i kadrę zarządzającą;
 • Produkcja systemów automatyki i monitorowania maszyn i urządzeń.
Signalo
Andon to nie tylko doskonały system przywoławczy, ale także kompleksowa kontrola produkcji za pomocą precyzyjnego raportowania.
Nasz system ANDON umożliwia:
 • Zgłaszanie problemów na stanowisku produkcyjnym;
 • Przywoływanie służb do stanowiska;
 • Kontrolę szybkości reakcji i czasu przestoju;
 • Zbieranie i magazynowanie informacji o problemach;
 • Analizę zebranych informacji;
 • Dodatkową opcją jest zliczanie produkcji i obliczanie np. wskaźników wydajności OEE.
Nasz system ANDON charakteryzuje się:
 • Niezawodnością oraz prostotą budowy i montażu;
 • Szybką adaptacją do wszelkich zmian - przesył informacji odbywa się w większości drogą radiową;
 • Możliwością przystosowania do indywidualnych potrzeb - jesteśmy projektantami i wykonawcami wszystkich elementów systemu;
 • Intuicyjną obsługą i dobrą wizualizacją zdarzeń i informacji - już na etapie projektowania uwzględniana jest ergonomia systemu.
Główne korzyści wdrożenia naszego systemu ANDON:
 • Wzrost wydajności;
 • Zdyscyplinowanie służb;
 • Poprawa jakości produktów;
 • Uzyskanie kompletnej informacji o czasie i powodach przestojów;
 • Usprawnienie powiadamiania poszczególnych służb;
 • Możliwość analizy problemów produkcyjnych;
 • Opcjonalnie: zapis wielkości produkcji i wskaźników wydajności.
ISP Polska
Automatyka – Realizujemy zintegrowane rozwiązania w zakresie technologii automatyki przemysłowej.
PLC – Tworzymy oprogramowanie dla większości systemów PLC dostępnych na rynku: Siemens, Allen Bradley, Phoenix Contact, Mitsubishi, Beckhoff, GE Fanuc, itp.
System zarządzania – Łączymy dwa światy tworząc dedykowane oprogramowanie zarządzania produkcją pośredniczące w wymianie danych pomiędzy systemami ERP i PLC.
Robotyka – Programujemy roboty Kuka, ABB, Fanuc, Kawasaki, które wykorzystujemy w systemach automatyki.
HMI i SCADA – Tworzymy oprogramowanie dla paneli operatorskich HMI i centrali sterowniczych. Realizujemy również zaawansowane systemy oparte na bazach danych SQL, serwisach webowych i HTML5.
IT – Tworzymy zaawansowane, dedykowane oprogramowanie, które dostarcza specyficznych funkcjonalności wymaganych w nowoczesnym przemyśle, a które nie są dostępne w popularnych systemach SCADA, MES i ERP.
PROXIA
Tematem prezentacji będzie demonstracja działania oprogramowania klasy MES,
w zakresie planowania produkcji, monitorowania maszyn i zleceń produkcyjnych.
W skład modułów wchodzących w systemu MES firmy PROXIA należy wymienić:
 • MDE czyli monitorowanie maszyn z wyliczaniem wskaźnika OEE;
 • BDE czyli monitorowanie zleceń produkcyjnych z wyliczaniem wskaźników KPI;
 • PROXIA czyli Zaawansowanie planowanie produkcji na zasobach ograniczonych;
 • DNC czyli serwer komunikacyjny do zarządzania programami NC dla maszyn
  sterowanych numerycznie;
 • TD czyli Zarządzanie Narzędziami i Danymi Produkcyjnymi.
Oczekiwania i cele użycia ProXIA MES:
 • Zarządzanie i podgląd aktualnych stanów maszyn z jednego miejsca;
 • Zarządzanie i podgląd aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych;
 • Zmniejszenie czasu wyliczania aktualnej wydajności maszyny;
 • Szybka integracja w przedsiębiorstwie przez wykorzystanie standardów
  baz danych Microsoft / Oracle.
Prostota użytkowania:
 • Obsługa programu MDE/BDE i komunikacja z maszynami na produkcji odbywa się
  przez sieć komputerową i jest niezleżna od producenta maszyny;
 • System charakteryzuje się w szczególności przez przyjazny dla użytkownika,
  praktyczny interfejs oraz prostotę obsługi przez pracownika;
 • Dostępność programu MDE/BDE dla obsługujących maszyny oraz dla kierownictwa
  przez 24 godziny na dobę.
Korzyści udostępniane przez system MES:
 • Aktualne informacje zwrotne z maszyny do poziomu planowania.
 • Koniec „bałaganu papierowego” w produkcji.
 • Centralna aktualizacja oprogramowania.
 • Prosta aktualizacja dokumentacji i oprogramowania NC.
 • Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów.
Zbieranie danych:
Głównym celem podczas rozwoju oprogramowania do zbierania danych MDE było
udostępnienie również niedoświadczonym użytkownikom prostego i intuicyjnego interfejsu
użytkownika. Za pomocą modułu MDE można zbierać dane zarówno ręcznie wprowadzone
przez użytkownika (przez osobisty terminal przy maszynie), obsługującego maszynę poprzez
ekran dotykowy, jak i automatycznie odczytywać stany maszyny. Oprogramowanie
konfigurowane jest indywidualnie dla potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Monitor online:
Moduł pakietu PROXIA Online-Monitor udostępnia użytkownikowi jednocześnie wszelkie
informacje pochodzące z maszyn i produkcji w czasie rzeczywistym. Użytkownik w ten
sposób ma natychmiastowy wgląd na aktualną sytuację w produkcji i montażu. Przedstawić
można między innymi zarówno czasy biegu i czasy pomocnicze, jak i liczby sztuk detali.
Zarówno jako podgląd dla mistrza w jego zakresie obowiązków, jak i jako globalny przegląd
dla planisty lub kierownika produkcji. Informowanie o zaistniałych wydarzeniach na produkcji
na danej maszynie za pomocą SMS lub poczty email są podstawowymi funkcjami.
Oś czasu:
Ten pakiet oprogramowania pozwala użytkownikowi wyświetlić zakres czasu i przedstawić
graficznie na osi czasu wydajność maszyn/urządzeń/zleceń/pracowników. Daje to osobie
zarządzającej możliwość prostego i szybkiego wglądu, w to jak np. przebiegała ostatnia
zmiana czy konkretne zlecenie produkcyjne.
Analiza wskaźnikowa: OEE i KPI:
Ważną cechą Menedżera MES jest wyznaczanie parametrów (np. OEE oraz KPI).
Odbywa się to na podstawie:
 • Raportów, które może projektować i modyfikować również użytkownik. Celem jest prosty
  i szybki sposób wizualizacji parametrów wydajności, czasów postojów i awarii.
 • Przeglądarki internetowej, gdzie w nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi graficznej
  formie, prezentowane są wszystkie wskaźniki wydajnościowe. Dostęp do tego modułu
  przez internet z poziomu telefonów klasy smartphone.
Dane te służą w głównej mierze do analizy słabych ogniw w organizacyjnym i technicznym
łańcuchu procesowym oraz do kalkulacji kosztów wykonanych zleceń. Poza tym można użyć
zebrane dane również do obliczania należnych premii i wynagrodzeń.
Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 23 maja 2019 r.
Czwartek, 08:30
Miejsce: Rzeszów, Hilton Garden Inn ****
35-315 Rzeszów, al. mjr. Wacława Kopisto 1
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: lunch dla uczestników, przerwa kawowa)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Hilton Garden Inn ****
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Askom Sp. z o.o. IPOsystem Żbik Sp. z o.o. SOMAR S.A. Signalo Sp. z o.o. ISP Polska Sp. z o.o. Proxia Polska Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni