BPC Training Centre

Roadshow w Krakowie, 28 października 2014 r.

Rozwiązania
Simple
SIMPLE.PROD to rozwiązanie przeznaczone do wsparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii,struktury BOM i zleceń produkcyjnych. Planowanie produkcji i bilansowanie potrzeb materiałowych odgrywa istotną rolę w prowadzeniu długoterminowych analiz. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawania numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych system wspiera system zarządzania jakością.
Doświadczenie SIMPLE w usprawnieniu procesu produkcyjnego dało odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów – z SIMPLE.PROD korzysta ponad 600 firm produkcyjnych.
Wybrane referencje:
 • Bell PPHU Krzysztof Pałyska w Józefowie;
 • Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
 • Zakład Farmaceutyczna AMARA Sp. z .o.o.
Altar
Głównym oferowanym przez firmę Altar systemem jest Altar Contact Center – nowoczesna platforma komunikacyjna przeznaczona do profesjonalnej obsługi klientów za pomocą wielu kanałów (np. telefon, smartfon, mail, czat, Skype, strona www). System zapewnia pełną integrację kanałów, ale też spójne zarządzanie nimi i jednolite raportowanie. Altar Contact Center umożliwia również inteligentne zarządzanie kontaktami z klientami, aby przynosiły oczekiwane efekty firmie i jej klientom.
Kolejny z produktów - system billingowy Sara®, który rozlicza i fakturuje różne rodzaje usług masowych: telefon, internet, telewizję, energię, gaz, wodę) świadczonych klientom przez dostawców, operatorów telekomunikacyjnych. Z systemu korzysta m.in. nc+.
Na szczególną uwagę zasługuje Altar Enterprise Content Management, rozwiązanie które stanowi "bank informacji o działaniu naszej firmy". System integruje dane z różnych źródeł i prezentuje je w postaci pozwalającej na wygodną analizę. Zapewnia przechwytywanie różnego rodzaju dokumentów, zarządzanie nimi i archiwizację. Wspiera procesy zarządzania (np. poprzez wgląd w zadania/projekty realizowane przez pracowników/zespoły, ich czas pracy, efektywność, terminowość) oraz procesy biznesowe z nimi skojarzone (np. prowadzone projekty, proces sprzedaży, wytwarzania, zamówień).
Zakres współpracy z Altar obejmuje: analizę przedwdrożeniową, projektowanie, development, wdrożenie, integrację z systemami dziedzinowymi, szkolenia, asystę techniczną oraz rozwój oprogramowania.
Wśród klientów Altar korzystających z ich rozwiązań można wymienić: Orange, nc+, empik, Bank Pocztowy, BIK S.A., wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, PZU, Multimedia, LuxMed.
Sage
SAGE ERP X3 jest systemem zarządzania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, który ma za zadanie sprostać najbardziej złożonym procesom biznesowym, pozostając rozwiązaniem ekonomicznym, szybkim do wdrożenia i łatwym w użyciu. Konsoliduje wszystkie informacje i procesy biznesowe w ramach jednego programu i jednej bazy danych, pozwalając użytkownikom uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do interesujących zasobów, niezależnie od tego, gdzie potrzebne informacje były stworzone lub gdzie są przechowywane.
System pozwala na globalne zarządzanie finansami, sprzedażą, magazynami, relacjami z klientem, zakupami i produkcją, optymalizując jednocześnie działalność firmy. Oferując szeroki wybór języków, walut, typów przedsiębiorstw, lokalizacji i wymagań prawnych, Sage ERP X3 oferuje efektywne rozwiązanie dla firm rozwijających się również za granicą. Sage ERP X3
ANT
ANT Factory Portal to system do bieżącego nadzoru procesu produkcyjnego, będący uzupełnieniem systemów ERP. Wykorzystując najnowszą technologię AJAX WEB 2.0 daje bezpieczny i funkcjonalny dostęp do danych przez przeglądarki internetowe. Każdy uprawniony użytkownik może, zalogować się do serwisu i uzyskać dostęp do danych z wybranego obszaru zakładu produkcyjnego. Zastępuje ręczne raportowanie produkcji na rzecz automatycznego pozyskiwania danych wprost z maszyn i linii produkcyjnych.
Wdrożenie systemu przyniosło naszym klientom średni wzrost OEE o 20%, ponadto obniżyliśmy zużycie energii, zmniejszyliśmy koszty zarządzania oraz uzyskaliśmy poprawę jakości produktów.
PROXIA
Tematem prezentacji będzie demonstracja działania oprogramowania klasy MES,
w zakresie planowania produkcji, monitorowania maszyn i zleceń produkcyjnych.
W skład modułów wchodzących w systemu MES firmy PROXIA należy wymienić:
 • MDE czyli monitorowanie maszyn z wyliczaniem wskaźnika OEE;
 • BDE czyli monitorowanie zleceń produkcyjnych z wyliczaniem wskaźników KPI;
 • PROXIA czyli Zaawansowanie planowanie produkcji na zasobach ograniczonych;
 • DNC czyli serwer komunikacyjny do zarządzania programami NC dla maszyn
  sterowanych numerycznie;
 • TD czyli Zarządzanie Narzędziami i Danymi Produkcyjnymi.
Oczekiwania i cele użycia ProXIA MES:
 • Zarządzanie i podgląd aktualnych stanów maszyn z jednego miejsca;
 • Zarządzanie i podgląd aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych;
 • Zmniejszenie czasu wyliczania aktualnej wydajności maszyny;
 • Szybka integracja w przedsiębiorstwie przez wykorzystanie standardów
  baz danych Microsoft / Oracle.
Prostota użytkowania:
 • Obsługa programu MDE/BDE i komunikacja z maszynami na produkcji odbywa się
  przez sieć komputerową i jest niezleżna od producenta maszyny;
 • System charakteryzuje się w szczególności przez przyjazny dla użytkownika,
  praktyczny interfejs oraz prostotę obsługi przez pracownika;
 • Dostępność programu MDE/BDE dla obsługujących maszyny oraz dla kierownictwa
  przez 24 godziny na dobę.
Korzyści udostępniane przez system MES:
 • Aktualne informacje zwrotne z maszyny do poziomu planowania.
 • Koniec „bałaganu papierowego” w produkcji.
 • Centralna aktualizacja oprogramowania.
 • Prosta aktualizacja dokumentacji i oprogramowania NC.
 • Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów.
Zbieranie danych:
Głównym celem podczas rozwoju oprogramowania do zbierania danych MDE było
udostępnienie również niedoświadczonym użytkownikom prostego i intuicyjnego interfejsu
użytkownika. Za pomocą modułu MDE można zbierać dane zarówno ręcznie wprowadzone
przez użytkownika (przez osobisty terminal przy maszynie), obsługującego maszynę poprzez
ekran dotykowy, jak i automatycznie odczytywać stany maszyny. Oprogramowanie
konfigurowane jest indywidualnie dla potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Monitor online:
Moduł pakietu PROXIA Online-Monitor udostępnia użytkownikowi jednocześnie wszelkie
informacje pochodzące z maszyn i produkcji w czasie rzeczywistym. Użytkownik w ten
sposób ma natychmiastowy wgląd na aktualną sytuację w produkcji i montażu. Przedstawić
można między innymi zarówno czasy biegu i czasy pomocnicze, jak i liczby sztuk detali.
Zarówno jako podgląd dla mistrza w jego zakresie obowiązków, jak i jako globalny przegląd
dla planisty lub kierownika produkcji. Informowanie o zaistniałych wydarzeniach na produkcji
na danej maszynie za pomocą SMS lub poczty email są podstawowymi funkcjami.
Oś czasu:
Ten pakiet oprogramowania pozwala użytkownikowi wyświetlić zakres czasu i przedstawić
graficznie na osi czasu wydajność maszyn/urządzeń/zleceń/pracowników. Daje to osobie
zarządzającej możliwość prostego i szybkiego wglądu, w to jak np. przebiegała ostatnia
zmiana czy konkretne zlecenie produkcyjne.
Analiza wskaźnikowa: OEE i KPI:
Ważną cechą Menedżera MES jest wyznaczanie parametrów (np. OEE oraz KPI).
Odbywa się to na podstawie:
 • Raportów, które może projektować i modyfikować również użytkownik. Celem jest prosty
  i szybki sposób wizualizacji parametrów wydajności, czasów postojów i awarii.
 • Przeglądarki internetowej, gdzie w nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi graficznej
  formie, prezentowane są wszystkie wskaźniki wydajnościowe. Dostęp do tego modułu
  przez internet z poziomu telefonów klasy smartphone.
Dane te służą w głównej mierze do analizy słabych ogniw w organizacyjnym i technicznym
łańcuchu procesowym oraz do kalkulacji kosztów wykonanych zleceń. Poza tym można użyć
zebrane dane również do obliczania należnych premii i wynagrodzeń.
CompuTec
SAP Business One
SAP Business One to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest zwiększenie wydajności i opłacalności oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji w oparciu o łatwo dostępne i przejrzyste informacje.
SAP Business One oferuje kompleksowe funkcje:
 • Zarządzanie finansami;
 • Zarządzanie magazynami i produkcją;
 • Zarządzanie relacjami z klientami;
 • Zaopatrzenie;
 • Raportowanie.
Case Study – Colex Sp. z o.o. Savitor – Produkcja Słodyczy
ProcessForce
Stworzone przez firmę CompuTec, rozwiązanie ProcessForce, opracowano specjalnie dla produkcji ciągłej jest ono w pełni zintegrowane z SAP Business One. ProcessForce jest esencją obu rozwiązań, czerpiąc siłę i bezpieczeństwo z SAP oraz ekspercką wiedzę na temat procesów produkcyjnych z firmy CompuTec. W ten sposób wykorzystano zalety platformy biznesowej SAP wraz z jej najnowszymi osiągnięciami, tworząc bogate funkcjonalnie, niezwykle przyjazne użytkownikowi rozwiązanie przynoszące wymierne korzyści klientom.
ProcessForce posiada takie funkcjonalności jak:
 • Interaktywny wykres Gantta;
 • Wsparcie różnych typów produkcji (MTS, MTO, ASO...);
 • Zarządzanie danymi produktów;
 • Deklaracja składników;
 • Wykorzystanie formuł w recepturach;
 • Marszruty Technologiczne;
 • Kalkulacja planowanych i rzeczywistych kosztów produkcji;
 • Zlecenia produkcyjne;
 • Wsparcie różnych metod wydania (Ręcznie, Pobranie Wsteczne);
 • "Dostępne do rozdysponowania" - ATP;
 • Pochodzenie rekomendacji MRP;
 • Kontrola i śledzenie partii;
 • Kontrola Jakości;
 • Zarządzanie Reklamacjami;
 • Kolektory danych produkcyjnych;
 • Możliwość dostosowywania rozwiązania.
SAP BusinessObjects
SAP BusinessObjects to rozwiązania Business Intelligence posiadające kompleksowe funkcje, które ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych. Dzięki nim użytkownicy dokonują trafnych i świadomych wyborów w oparciu o rzeczywiste dane i analizę. Wszyscy, zarówno wyspecjalizowani analitycy, jak i użytkownicy biznesowi, uzyskują dostęp do potrzebnych informacji przy minimalnej zależności od działów IT. Korzystając ze skutecznych rozwiązań BI, użytkownicy z różnych obszarów przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać dostęp do informacji, używać ich, formatować, analizować i udostępniać w całej firmie. SAP HANA
Narzędzie stworzone do błyskawicznej analizy ogromnych ilości danych. Jednym z głównych wyzwań, jakim muszą sprostać organizacje rozmaitej wielkości należące do określonych branż, jest zarządzanie coraz większymi ilościami informacji i analizowanie ich, a także wykorzystanie tych informacji do usprawnienia prowadzonej działalności biznesowej. Dział informatyczny musi zmierzyć się z problemem wysokich kosztów związanych z zakupem i obsługą sprzętu wymaganego do przechowywania ogromnych ilości danych, natomiast użytkownicy biznesowi potrzebują szybkiego dostępu do informacji i analiz, aby odpowiednio reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
CFI Systemy Informatyczne
Vendo ERP to wygodne i funkcjonalne oprogramowanie stworzone w celu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw. Ułatwia i automatyzuje wykonywanie codziennych zadań oraz zarządzanie i nadzór nad procesami w firmie, takimi jak:
 • Automatyzacja obsługi sprzedaży: oferty, zamówienia, fakturowanie, wysyłka towarów;
 • Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa;
 • Płatności, budżety, finanse i księgowość.
Vendo ERP wraz funkcjonalnością Vendo CRM (zarządzanie kontaktami, obiegiem zadań i dokumentów, projektami i procesami sprzedaży) oraz Vendo Produkcja MRP (planowanie i rozliczanie produkcji) tworzy kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zawierające:
 • Solidny system magazynowo – księgowy;
 • System menadżerski wspomagający zarządzanie firmą.
Program Vendo posiada bogaty zestaw parametrów umożliwiających dostosowanie programu pod specyficzne potrzeby klienta.
Wybrane moduły:
 • Sprzedaż i Dystrybucja to efektywne narzędzie do kompleksowej obsługi zamówień od klientów. Zapewnia sprawną i terminową realizację zamówień od odbiorców poprzez uporządkowanie i automatyzację całego procesu obsługi klienta;
 • Magazyn i Zaopatrzenie to intuicyjne i funkcjonalne narzędzie do zarządzania procesami zaopatrzenia i gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie. Wspiera w optymalizacji stanów magazynowych, minimalizuje błędy i pomyłki w procesach logistycznych oraz zapewnia pełną identyfikowalność partii, czyli tzw. treaceability;
 • Produkcja to zestaw narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją – od wystawienia zlecenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, harmonogramowanie, bieżącą rejestrację wykonania, rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej. Elastyczność oprogramowania pozwala projektować zarazem proste przebiegi produkcyjne jak i bardzo skomplikowane procesy technologiczne;
 • CRM wraz z modułem Workflow to bardzo funkcjonalne, a przy tym łatwe w użytkowaniu narzędzie wspomagające zarządzanie pracą, zadaniami, kontaktami, projektami oraz obiegiem zadań i informacji. Umożliwia przydzielanie zadań, planowanie kontaktów, nadzorowanie stanu realizacji, monitorowanie terminów;
 • Finanse i Płatności to moduł stworzony w celu zapewnienia sprawnego nadzoru nad należnościami i zobowiązaniami oraz przepływu środków pieniężnych. Automatyzuje proces rozliczania należności, dzięki integracji z systemami transakcyjnymi banków;
 • Księgowość i Środki Trwałe wspiera prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego. Automatyzuje procesy księgowych poprzez obsługę wielopoziomowego planu kont i wzorców księgowa;
 • Analiza i Raportowanie to predefiniowane raporty wbudowane w poszczególne moduły Vendo. Obejmują one takie obszary jak: sprzedaż, magazyn, produkcja, księgowość. Vendo umożliwia także integrację z systemem QlikView.
CFI Systemy Informatyczne
Większość rozwiązań klasy Business Intelligence potrafi odpowiadać na pytania, które zostały wcześniej przemyślane i model danych został odpowiednio przygotowany. Ale co z pytaniami, które się nasuwają podczas analizy danych, a nie zostały wcześniej przygotowane jako zestaw do analizy? To są te pytania, które przychodzą do głowy podczas przeglądania wizualizacji. W takim przypadku z pomocą przychodzi QlikView.
Platforma QlikView Business Discovery zapewnia dostęp do narzędzi, dzięki którym można samodzielnie przeprowadzić analizę biznesową, co daje użytkownikom większe możliwości i skłania do podejmowania innowacyjnych decyzji. Dzięki asocjacyjnemu silnikowi przetwarzania danych, osoba analizująca je może znajdować odpowiedzi na pytanie po pytaniu, poruszając się po swojej unikalnej ścieżce swoich własnych odkryć. QlikView umożliwia osobom nie będącym osobami technicznymi swobodną eksplorację danych, tylko za pomocą kliknięć, zdobywając nowe informacje krok po kroku oraz zadając kolejne pytania w miarę jak nowe informacje się pojawiają. QlikView - Analizy Biznesowe in-memory
QlikView to pierwsze rozwiązanie analityki biznesowej typu "in-memory". Rozwiązanie typu "in-memory" pozytywnie wpływa na wydajność. Tradycyjne rozwiązania analityki biznesowej oparte na zapytaniach i kostkach danych mogą działać w oparciu o pamięć, ale cały czas potrzebują obsługi działu IT, który ręcznie zarządza tak ważnymi dla użytkowników powiązaniami między danymi.
Dzięki QlikView użytkownicy biznesowi mogą:
 • Identyfikować niewidoczne na pierwszy rzut oka trendy i odkrywać informacje pozwalające na podejmowanie innowacyjnych decyzji;
 • Zadawać pytania i uzyskiwać najważniejsze informacje zarówno samodzielnie, jak i zespołowo – natychmiast, gdziekolwiek jesteś;
 • Przeszukiwać wszystkie dane, aby uzyskać pełniejszy obraz – po prostu wpisz w polu wyszukiwarki QlikView dowolne słowo lub wyrażenie, w dowolnej kolejności, aby natychmiast uzyskać odpowiednie wyniki, które pozwolą Ci dostrzec nowe powiązania między danymi;
 • Skorzystać z narzędzi samodzielnej analityki biznesowej do szukania odpowiedzi na pytania lub tworzenia raportów, bez konieczności korzystania z pomocy specjalistów IT lub analityków biznesowych.
Dzięki QlikView specjaliści IT mogą:
 • Łączyć dane pochodzące z wielu źródeł, aby dostarczać użytkownikom biznesowym pełny wgląd w dane;
 • Skupić się na zapewnianiu bezpieczeństwa danych, dostarczaniu danych i aplikacji, nadzorze danych i obsłudze systemu;
 • Skreślić ze swojej długiej listy obowiązków pisanie i poprawianie raportów, opracowywanie zapytań i tworzenie kostek danych;
 • Łatwiej zarządzać dzięki internetowej konsoli QlikView. To sposób na zapewnienie wszystkim dostępu do najnowszych danych i analiz. Dzięki administracji opartej na funkcjach pełnionych przez poszczególnych użytkowników, dostęp do danych uzyskują tylko te osoby, które są do tego uprawnione.
Dzięki QlikView specjaliści/programiści rozwiązań analityki biznesowej mogą:
 • Pobierać dane z systemów źródłowych, tworzyć modele danych, przetwarzać dane, opisywać metadane, tworzyć warstwy przechowywania danych i zmieniać układ interfejsu użytkownika;
 • Tworzyć różnorodne wizualizacje i zmieniać je – błyskawicznie;
 • Tworzyć rozszerzenia za pomocą QlikView Workbench (wtyczka Microsoft Visual Studio®);
 • Łączyć się z portalami branżowymi i stronami dotyczącymi współpracy za pomocą podstron QlikView używanych z Microsoft SharePoint®;
 • Łączyć się bezpośrednio z popularnymi aplikacjami biznesowymi i źródłami danych, m.in. Salesforce.com, SAP NetWeaver® i Informatica.
Współpraca i mobilność.
QlikView dodatkowo wspiera łatwość korzystania oraz swoją wartość dzięki umożliwieniu podejmowania decyzji przez wiele osób, nawet jeśli znajdują się w wielu różnych miejscach. Użytkownicy mogą komunikować się między sobą w kontekście analizowanych danych. Do dyspozycji oddane są możliwości: dodawania notatek w danych, interaktywne sesje współdzielenia interaktywnych kokpitów menedżerskich, zakładanie i przesyłanie zakładek do treści znajdujących się w kokpitach, nawet jeśli treści te pojawiają się dopiero po wybraniu kilkunastu parametrów. Dzięki QlikView użytkownicy mogą zadawać kolejne pytania i uzyskiwać odpowiedzi samodzielnie, lub współpracując ze współpracownikami w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego gdzie się znajdują i na jakich urządzeniach pracują.
Syriusz
System HARMONIA dedykowany jest przedsiębiorstwom, w których występują procesy produkcyjne wymagające szczegółowej kalkulacji, planowania i kontroli. Harmonia łączy w sobie cechy popularnych systemów do zarządzania firmą klasy ERP oraz systemów klasy MES (Manufacturing Execution System - System Realizacji Produkcji) dedykowanych firmom produkcyjnym. Dzięki temu zaspokaja potrzeby przedsiębiorców poszukujących rozwiązań usprawniających funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa od momentu złożenia zamówienia, poprzez kalkulację, proces produkcji, aż do wystawienia faktury. W zakresie ERP system Harmonia oferuje następujące funkcjonalności: zarządzanie gospodarką magazynową, prowadzenie sprzedaży, obsługę klientów, dostawców, podwykonawców, kontrolę rozliczeń z kontrahentami, analizy, itp.
W zakresie ERP system Harmonia oferuje następujące funkcjonalności:
 • Zarządzanie gospodarką magazynową;
 • Prowadzenie sprzedaży;
 • Obsługę klientów, dostawców, podwykonawców;
 • Kontrolę rozliczeń z kontrahentami;
 • Analizy, itp.
Podstawowe opcje programu związane z procesem produkcji to:
 • Specyfikacja wyrobu: możliwość ewidencji wzorcowej specyfikacji opisującej skład wyrobu oraz jego poszczególne operacje technologiczne. Każda specyfikacja może być dowolnie zmieniana na potrzeby danego zlecenia produkcyjnego;
 • Kalkulacja: możliwość kalkulacji planowej na podstawie przygotowanej specyfikacji wyrobu oraz rzeczywistej kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów;
 • Planowanie produkcji: program umożliwia planowanie produkcji poprzez rejestrowanie zleceń oraz generowanie dokumentacji produkcyjnej;
 • Sterowanie produkcją: monitorowanie procesów i zarządzanie zleceniami produkcyjnymi: harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, pełna informacja o stanie realizacji poszczególnych zleceń w postaci raportów i zestawień; generowanie wydań surowców z magazynu na produkcję na podstawie dokumentacji produkcyjnej;
 • Kontrola: rejestracja wszystkich zdarzeń produkcyjnych; ewidencja i wycena wytworzonych elementów oraz wszystkich materiałów znajdujących się na hali produkcyjnej; rejestracja czasu pracy pracownika – Karta Pracy Pracownika;
 • Podwykonawcy: możliwość kontroli rozliczeń i wydań do podwykonawców dzięki ewidencji elementów powierzonych w wirtualnym magazynie przypisanym do każdego podwykonawcy.
System Harmonia to elastyczny program wspierający różne procesy produkcyjne, zróżnicowane ze względu na rodzaj produktu. Znajduje zastosowanie zarówno w produkcji masowej jak i jednostkowej. Harmonia zapewnia wsparcie informatyczne w zakresie następujących procesów wytwarzania: produkcja na zamówienie, produkcja na magazyn, montaż na zamówienie, produkcja powtarzalna.
System Harmonia umożliwia optymalizację procesu produkcji, w tym redukcję kosztów i prawidłowe zaplanowanie procesu od samego początku. Istotnym atutem programu są, dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych, narzędzia pozwalające utrzymać kontrolę nad wyrobem we wszystkich fazach wytwarzania oraz pozwalające rozliczyć produkcję wg. rzeczywistych kosztów.
Referencje w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży metalowej:
System Harmonia został wdrożony i doskonale sprawdza się kilkunastu przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż. W branży metalowo- maszynowej funkcjonuje m.in. w firmie Tema zajmującej się produkcją przyczep w Świdniku.
Dane kontaktowe:
Syriusz Sp. z o.o. ul. Legionów 35 35-111 Rzeszów tel. (17) 863 15 55 www.syriusz.eu
Hicron
Firmom z branży utilities Hicron oferuje wdrożenie rozwiązania billingowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy. Niektóre z funkcji rozwiązania to:
 • Rejestracja klientów w systemie oraz monitoring historii klienta od momentu wypełnienia ankiety do podpisania umowy i odbioru usług, wraz z rozbudowanym raportowaniem. Rozwiązanie umożliwia rejestrację klientów potencjalnych z informacjami na temat potencjalnego zapotrzebowania na określone usługi. To z kolei jest jednym z czynników ułatwiających planowania i wskazania na podstawie raportów systemowych lokalizacji do nowych inwestycji;
 • Odzwierciedlenie w systemie struktury sieci energetycznych, uwzględniającej np. zasięg sieci, statuowanie realizacji przyłączy;
 • Szczegółowy rejestr urządzeń pomiarowych (liczników) wraz z pełną historią obrotu nimi;
 • Realizacja odczytów (także zdalnych) i zamykanie okresu rozliczeniowego wraz z opcją automatycznej weryfikacji, czy wszystkie odczyty zostały przeprowadzone, klienci zafakturowani itp;
 • W pełni zautomatyzowane wystawianie korekt do faktur oraz korekt do korekt. Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych, przedpłatowych i automatyczne uwzględnienie ich w rozliczeniu okresowym;
 • Rejestracja informacji o awariach, naprawach, usterkach (także spadku napięcia prądu/ciepła spalania gazu/ osłabieniu przepustowości łącza…) mających wpływ na wysokość opłat. Automatyczne obliczenie wysokości fakturowanej kwoty z uwzględnieniem tych czynników;
 • Zarządzanie trasówkami ;
 • Zarządzanie kontraktami Take Or Pay;
 • Możliwość ustalania indywidualnych stawek/taryf/modeli rozliczeń.
Vecto
Kompleksowa ochrona z de-duplikacją – Dell-EMC Avamar. Najnowsze rozwiązania Dell-EMC, z technologią deduplikacji danych, pozwalającą na redukcję miejsca w backupach dyskowych nawet do 200%.
W różnorodnych konfiguracjach rozwiązania Dell-EMC to profesjonalna i wygodna forma zabezpieczania całego środowiska sieciowego, oferująca zdecydowaną oszczędność czasu oraz kosztów.
Roadshow BPC GROUP POLAND:
Termin: 28 października 2014 r.
Wtorek, 08:00
Miejsce: Kraków, Kopalnia Soli "Wieliczka", Szyb Daniłowicza
32-020 Wieliczka k/Krakowa, ul. Daniłowicza 10
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
SIMPLE S.A. Altar Sp. z o.o. Sage Sp. z o.o. GEMINI s.c. ANT Sp. z o.o. Proxia Polska Sp. z o.o. CompuTec S.A. CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Syriusz Sp. z o.o. Hicron Sp z o.o. Vecto Sp. z o.o.
Prezentowane Rozwiązania:
sap-bo process-force vendo qlikview harmonia
Sponsor Generalny:
Wydawnictwo Pascal
Sponsorzy:
Elektronika S.A. Księgarnia Internetowa Helion.pl Przedsiębiorstwo JOTKEL Vecto Sp. z o.o. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 24 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni