BPC Training Centre

Konferencja w Warszawie, 11 września 2014 r.

Rozwiązania
Ericpol
Microsoft Dynamics AX to rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), które umożliwia firmie planowanie i przegląd wydajności całości przedsiębiorstwa i poszczególnych jego jednostek biznesowych. Ułatwia firmie analizowanie i przewidywanie zmian i zachowań rynku umożliwiając dynamiczne dostosowanie organizacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków.
Aplikacja pomaga pracownikom w zwiększeniu produktywności i lepszym wykorzystaniu informacji, zapewniając dostęp do najważniejszych danych i procesów biznesowych. Bogaty zestaw funkcjonalności ERP wraz z rozszerzeniami dostosowanymi do różnych branż w jednym, kompleksowym rozwiązaniu przyspiesza osiągnięcie korzyści z inwestycji.
System Microsoft Dynamics AX 2012 jest łatwy w obsłudze, a dzięki swojej elastyczności pomaga firmom w lepszym wykorzystaniu szans biznesowych, większym dopasowaniu procesów, a w konsekwencji wyróżnieniu się na tle konkurencji. Pełna integracja umożliwia wykorzystanie wcześniejszych inwestycji, obniża całkowity koszt posiadania.
Interfejs użytkownika Microsoft Dynamics RoleTailored obejmuje ponad 30 dopasowanych do potrzeb poszczególnych stanowisk profili (Role Center) i umożliwia wszystkim pracownikom łatwy dostęp do funkcji analizy danych biznesowych oraz tworzenia raportów dotyczących najważniejszych obszarów działalności firmy. Sprzedaż oprogramowania Microsoft Dynamics AX 2012 jest oparta na prostym modelu licencji uwzględniającym typy użytkowników. Umożliwia on firmie zakup licencji dokładnie dopasowanych do aktualnych potrzeb organizacji, z możliwością łatwego rozszerzania w przyszłości.
BCS Polska
bcsTiger to zaawansowany system zarządzania magazynem z funkcjonalnością dedykowaną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Rozwiązanie stworzone od podstaw przez BCS Polska w oparciu o 10 lat doświadczeń firmy w tej branży, które spełnia specyficzne wymagania magazynów wyrobów gotowych i surowców w firmach produkcyjnych.
Implementacja systemu bcsTiger pozwala na rozszerzenie obsługi magazynu o funkcje rozliczania produkcji oraz kontrolowania zapotrzebowania na surowce i półprodukty. Dzięki zastosowaniu specjalnego modułu obsługi magazynów dystrybucyjnych, możliwe jest wykorzystanie systemu bcsTiger w małych magazynach (hurtowniach). System jest dostarczany jako gotowe rozwiązanie, które w przypadku każdego Klienta może być dostosowane do jego wymagań. bcsTiger - System Obsługi Magazynu (WMS)
System bcsTiger umożliwia realizację podstawowych procesów magazynowych takich jak: przyjęcie dostawy, kompletacja wydań z wysyłką, składanie zestawów (konfekcjonowanie na podstawie receptur i przepakowania), inwentaryzację oraz transfery wewnętrzne. Dyspozytor może przydzielać operacje wskazanym pracownikom, a następnie monitorować postęp w realizacji zlecenia. W ustalonych nietypowych przypadkach (np. przyjęcie większej ilości niż na dyspozycji) operacje mogą być autoryzowane poprzez wprowadzenie numeru PIN. Dodatkowo, w zależności od potrzeb klienta, bcsTiger może zostać rozbudowany o dodatkowe funkcje wspomagające pracę magazynów surowców i wyrobów gotowych min. w zakresie:
 • Kontroli zapotrzebowania produkcji na surowce i półprodukty;
 • Automatycznego rozliczania produkcji na podstawie rozchodów i przychodów w oparciu o zdefiniowane algorytmy;
 • Pełnej ewidencji i zarządzania obrotem opakowaniami zwrotnymi i nośnikami, obsługi zasobnika opakowań;
 • Pełnego traceablity dla produktów / partii / nośników składowanych na magazynie;
 • Harmonogramowania wysyłek i załadunków względem terminów dostaw, tworzenia planubwysyłek, nadzorowania dyspozycji przypiętych do danego transportu, elementy zarządzania placem (moduł dodatkowy) i inne.
bcsTiger został tak zaprojektowany aby zapewnić pełną zgodność ze standardami GS1.
Zastosowanie systemu bcsTiger przyczynia się w znacznym stopniu do poprawy efektywności pracy magazynu (automatyczna identyfikacja, urządzenia mobilne pracujące w sieci Wi-Fi), wzrostu jakości świadczonych usług (poprawna dostawa na czas, planowanie na podstawie grafika zadań, obsługa dodatkowych wymagań) oraz wzrostu szybkości realizacji operacji magazynowych. Pełna kontrola ruchu towarów i opakowań zwrotnych oraz kontrola produktów składowanych, wpływa na lepsze wykorzystanie powierzchni składowania magazynu.
BCS Polska
Systemy głosowe to rozwiązania, w których wszelka wymiana danych pomiędzy systemem a operatorem odbywa się z wykorzystaniem komend głosowych bez konieczności wprowadzania danych za pomocą klawiatury lub czytnika i odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala.
Główne zalety:
 • Redukcja błędów z 4-6 na 1000 pozycji do skompletowania (dla tradycyjnych systemów skanowania) do <1;
 • Zwiększenie produktywności o 10-15% poprzez przyspieszenie czasu realizacji operacji;
 • Skrócenie czasu szkoleń dla pracowników - prostota systemu;
 • Lepsza ergonomia i bezpieczeństwo pracy - ręce nie są zajęte obsługą terminala/czytnika.
Rozwiązanie bcsVoice, tworzone przez BCS Polska w oparciu o autorską platformę bcsDragon, umożliwia podłączenie systemu kompletacji głosowej z systemem WMS. Głównym zadaniem oprogramowania jest pobieranie danych z systemu WMS i przekazywanie ich do terminali głosowych tak, aby możliwa była realizacja wybranego procesu (np. kompletacji) w systemie głosowym. bcsVoice współpracuje z systemem głosowym Vocollect Voice. Vocollect - Systemy Głosowe
Aplikacja bcsVoice, wraz z systemem kompletacji głosowej, znajduje zastosowanie w magazynach dystrybucyjnych i u operatorów logistycznych oraz wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest poprawa wydajności czasochłonnego procesu kompletacji.
Przebieg procesu kompletacji jest każdorazowo definiowany podczas analizy przedwdrożeniowej i dostosowany odpowiednio do potrzeb Klienta. Wymiana danych z systemem WMS może odbywać się za pomocą plików płaskich (np. CSV), złożonych (XML), usług internetowych (WebService) lub bazy pośredniej.
DCLOG
dcView Informacja jest w dzisiejszych czasach elementem, bez którego niemożliwe jest podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji biznesowych oraz efektywne realizowanie procesów operacyjnych wraz z ich monitorowaniem. Dostęp do informacji jest ważny nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, lecz również z punktu widzenia zaangażowanych w realizację zadań szeregowych pracowników: jako ludzie z natury dążymy do ograniczania niepewności oraz ryzyka popełniania błędów. Dostęp do informacji nam w tym pomaga.
dcManager Opracowanie dokumentacji wytworzenia oraz wdrożenia, narzędzia informatycznego wspierającego proces rozliczania i fakturowania w obszarze operacyjno-administracyjnym funkcjonowania firmy.
dcWrapper System do rejestracji zdjęć DC Wrapper powstał jako odpowiedź na potrzebę tworzenia i gromadzenia dokumentacji fotograficznej palet wysyłanych do odbiorców zewnętrznych. W procesie logistycznym zdarzają się błędy na etapie kompletacji, foliowania oraz transportu. Wówczas odbiorca zgłasza reklamację, którą trzeba szybko i dokładnie rozpatrzyć. Obecnie są dostępne rozwiązania oparte na standardowych rejestratorach CCTV, które nie zapewniają dobrej jakości obrazu palet oraz są bardzo ograniczone pojemnością dyskową. Ulotka dcView Ulotka dcWrapper Ulotka dcPoD
dcInventory System DC Inventory jest prostym systemem do wykonywania szybkiej inwentaryzacji w marketach. Składa się z dwóch elementów: terminali mobilnych Motorola MC2180, na których zainstalowana jest aplikacja do inwentaryzacji oraz interfejsu do systemu zarządzania marketem. Plik z bazą inwentaryzacyjną jest przesyłany drogą radiową na terminal, oszczędzamy w ten sposób czas na wgrywaniu danych; można też wykonywać inwentaryzacje częściowe. W czasie inwentaryzacji korzystamy ze skanera kodów kreskowych a dane są gromadzone w pliku wynikowym, który jest transmitowany do systemu zarządzania.
dcGeoPoint Jest to przykład innowacyjnego pomysły na prostą aplikację do magazynu „pod chmurką”. System dcGeoPoint działa na terminalach lub telefonach z systemem Android. W momencie położenia towaru na placu operator wykonuje zdjęcie lub skan kodu kreskowego zaś system przypisuje te dane do pozycji GPS i identyfikatora tego towaru. Gdy chcemy zabrać towar z placu, wybieramy go z listy a aplikacja nawiguje operatora do miejsca złożenia.
dcTrace System DC Trace składa się z dwóch części:
 • FrontOffice dla klientów operatora logistycznego, którzy mogą sprawdzić status zleceń oraz transportu. Po zalogowaniu się na portal w bardzo szybki sposób mają dostęp do poszczególnych informacji i raportów o statusach.
 • BackOffice – jest to cała mechanika aplikacji w postaci bazy danych PostgreSQL, interfejsu do systemów ERP, w tym AS 400 i aplikacji dla przeglądarki internetowej. Dodatkowo jest zaimplementowany cały moduł zarządzania uprawnieniami i użytkownikami.
dcPoD Nowoczesna platforma do określania statusu dostaw w czasie rzeczywistym - Proof of Delivery (dcPoD) to aplikacja, która została przygotowana na platformę Android. Najnowszy produkt DCLOG spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających firm logistycznych i produkcyjnych.
Consafe Logistics
Astro WMS upraszcza i usprawnia procesy, pomagając znacząco obniżyć koszty operacyjne i administracyjne. Pełna identyfikacja, wysoka dokładność oraz optymalizacja online w czasie rzeczywistym prowadzą do zwiększonej konkurencyjności.
Astro WMS jest doskonale dostosowany do różnych technologii kompletacji, pracuje zarówno na urządzeniach takich jak terminale wózkowe, komputery mobilne, PDA oraz terminale głosowe. System łatwo integruje się z rozwiązaniami głosowymi Voice Control oraz RFID.
Astro WMS to system zarządzania magazynem przeznaczony do obsługi procesów manualnych i zautomatyzowanych. System gwarantuje 100% kontrolę przepływu towarów znajdujących się w opakowaniach oraz na paletach. Zamówienie oznaczone jako posiadające najwyższy priorytet jest zawsze kompletowane jako pierwsze. Astro WMS umożliwia łatwą integrację z istniejącym systemem ERP.
Dzięki skalowalności i modułowej konstrukcji Astro WMS można stosować w magazynach i centrach dystrybucyjnych o różnej wielkości i różnych potrzebach. Podstawowe moduły zapewniają niezbędne wsparcie wszystkich procesów w typowym magazynie. Daje to możliwość rozpoczęcia pracy z solidnym systemem WMS.
Z czasem, kiedy procesy biznesowe zaczną wymagać zastosowania dodatkowych funkcji, wystarczy dodać potrzebne moduły. Od obsługi zewnętrznych firm logistycznych (usługi 3PL), przez planowanie i zarządzanie personelem, po inwestycję w automatykę. Consafe Logistics – Astro WMS Elektroskandia – Case Study Onninen AS – Case Study
DataConsult
ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca, poprzez zatowarowanie stref kompletacji, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając bogaty system rezerwacyjny i przechodząc przez wiele działów.
System magazynowy WMS potrafi elastycznie reagować na sygnały, uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie system ten pomaga zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność i ograniczać koszty.
Cechy Systemu ExpertWMS®:
 • System magazynowy klasy WMS (Warehouse Management System);
 • Pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej;
 • Wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym;
 • Wielofirmowość;
 • Wielojęzyczność;
 • Elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność;
 • Wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking;
 • Integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice, sortery, wagi);
 • Niski koszt utrzymania;
 • Intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika;
 • Zgodność z GS1.
ExpertWMS ExpertMES Audyt Logistyczny
SID Group
SAP SCM (Supply Chain Management) Nowoczesne planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw.
Konsultanci SID Group odpowiedzialni za SAP SCM specjalizują się w optymalizacji kosztowej oraz zwiększaniu efektywności łańcucha dostaw i produkcji u klientów. Większość ich działań koncentruje się wokół systemu klasy APS (Advanced Planning System) do zaawansowanego planowania i optymalizacji łańcucha dostaw – SAP APO (Advanced Planner & Optimizer). To rozwiązanie stanowi odpowiedź SAP na współczesne wymogi nowoczesnej logistyki i konieczności optymalizacji procesów związanych z szeroko rozumianym planowaniem popytu i podaży.
SAP APO umożliwia:
 • Przygotowanie precyzyjnych prognoz sprzedażowych;
 • Przygotowanie planów produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji, powiązanych ściśle z popytem, uwzględniających ograniczenia zasobów (maszyny, urządzenia, magazyny, ludzie);
 • Optymalizację (np. kosztową) z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów;
 • Przygotowanie szczegółowych, optymalnych harmonogramów produkcyjnych.
Wszystkie elementy kompleksowego planu stanowią spójną całość aktualizowaną w czasie rzeczywistym. Przy tym cały plan może być tworzony w trakcie jednego przebiegu planowania.
Najważniejsze komponenty wchodzące w skład SAP APO to:
 • Planowanie popytu [APO DP];
 • Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw [APO SNP];
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji [APO PP/DS];
 • Globalna, zaawansowana kontrola dostępności [APO gATP].
Petrosoft.pl
Petrosoft.pl oferuje:
 • Projektowanie, realizacja i wdrażanie autorskich rozwiązań w zakresie oprogramowania Petrosoft.pl w technologii Dot.Net, ASP.Net, Sharepoint + Nintex.
 • Kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne na specjalne zamówienie Klientów – instalacja i obsługa złożonych centrali telefonicznych (Alcatel) i centrów teleinformatycznych;
 • Kompleksową obsługę informatyczną firm (outsourcing informatyczny) – obsługa 24h;
 • Dostawę i konfiguracja sprzętu i oprogramowania (komputery, serwery, macierze, notebooki);
 • Dostawę rozwiązań firmy Microsoft.
Nasze produkty:
 • Magazyn Wysokiego Składowania (WMS) w pełni zautomatyzowany i współpracujący z urządzeniami mobilnymi (automatyzacja inwentaryzacji). System WMS Petrosoft.pl może być zintegrowany z dowolnym systemem ERP;
 • Autorski system CRM z możliwością integracji z systemami ERP (Comarch i inne);
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów „EOD” – kompleksowe w pełni zautomatyzowane rozwiązanie integrujące się z dowolnym ERP (SAP, CDN-XL, Teta, inne...) wraz z autorską aplikacją skanującą dokumenty na wejściu. Jako Partner firmy Nintex posiadamy również duże doświadczenie w implementacji dowolnych procesów biznesowych w elastycznym środowisku Sharepoint;
 • WARS (Web Active Report System) – aplikacja do udostępniania raportów analitycznych w formie dynamicznej (Daschboard / Pivot) lub statycznej przez portal www. Możliwość podpięcia dowolnych źródeł danych kompatybilnych ze standardem SQL’92 (MS-SQL, Oracle, inne...)
 • eHelpDesk do zarządzania działami IT oraz serwisami z obsługą zdarzeń i nadzorem realizacji umów SLA (zgodny z ITIL);
 • eFaktura - wysyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej, potwierdzona podpisem elektronicznym;
 • System Logistyki Kolejowej (Lotos Kolej i KGHM Miedź), jako przykład oprogramowanie tworzone indywidualnie w pełni „uszytego” wg wymagań Klienta – obecnie ponad 150 urządzeń mobilnych z naszym systemem nadzoruje logistykę kolejową w kraju;
 • Oprogramowania na urządzenia mobilne;
 • Moduły produkcyjne z możliwością integracji z dowolnymi systemami ERP (rejestracja czasu pracy, receptury produkcyjne, rozliczanie produkcji);
 • Moduł Stacji Paliw do CDN XL i innych systemów ERP.
Nasze zasoby:
 • Profesjonalny Dział Wsparcia czynny w dni robocze w godzinach 7-17 obsługujący kilka tysięcy osób w kilkudziesięciu firmach w kraju;
 • Wsparcie informatyczne platform na morzu oraz wybranych Klientów w trybie 365/24;
 • Zespół programistów – kilkanaście osób biorących udział w projektach dla największych firm w kraju i zagranicą;
 • DataCenter - świadczenie usług SaaS (wynajem oprogramowania) oraz wynajem hardware;
 • Doświadczony zespół analityków biznesowych oraz wdrożeniowców.
Mantis Polska
Logistics Vision Suite (LVS) to zintegrowany pakiet najnowocześniejszych systemów klasy Supply Chain Execution, zaprojektowanych i opracowanych przez firmę Mantis Informatics. LVS to wysoko zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do obsługi nawet najbardziej skomplikowanych procesów w logistyce i magazynowaniu.
Aktualna, trzecia generacja Logistics Vision Suite (LV-III) została wprowadzona na rynek na początku 2004, jako następca dwóch pierwszych wersji LVS (LV-I - 1997 i LV-II - 2000).
Wchodzące w skład Logistics Vision Suite systemy mogą być dowolnie łączone, aby tworzyć najwłaściwsze rozwiązania dla każdego przedsiębiorstwa:
 • Warehouse Vision (WV) to nowoczesny system zarządzania magazynem, stanowiący trzon platformy logistycznej LVS. Warehouse Vision obsługuje zarówno pojedyncze, jak i rozproszone magazyny, prywatne oraz publiczne centra dystrybucji. Wykorzystuje w tym celu najnowsze technologie identyfikacji za pomocą kodów kreskowych oraz technologie identyfikacji radiowej (RFID). System WV obejmuje wszystkie najważniejsze procesy magazynowe, takie jak przyjmowanie towarów, składowanie, zarządzanie zapasami, realizacja zamówień wraz z kompletacją, sprawdzaniem, pakowaniem i organizacją wysyłek;
 • Warehouse Automation jest to połączenie oprogramowania firmy Mantis z oprogramowaniem warstwy pośredniej, a także rozwiązaniami sprzętowymi innych producentów, które są dostosowywane do potrzeb konkretnego projektu. Rozwiązania te są oparte na technologiach Pick/Put to Light, RFID oraz Automated Material Handling Systems (AMHS - zautomatyzowany system gospodarki materiałowej);
 • Transportation Vision (TV) to system, który uzupełnienia fukcjonalności zapewnione przez system WM, automatyzując między innymi procesy załadunku towarów i planowania tras;
 • Logistics Value - system zawierający moduły wspierające usługi o wartości dodanej w magazynowaniu i dystrybucji, takie jak: etykietowanie, tworzenie zestawów, pakowanie, paletyzowanie, przepakowywanie i montaż;
 • Logistics Billing - jest to wszechstronny system bilingu skierowany do dostawców usług logistycznych i do firm, chcących działać na rynku jako dostawcy usług logistycznych;
 • Traceability - pokrywa wszystkie obszary śledzenia i identyfikowania towarów (produktów, półproduktów, wyrobów gotowych), a także ich dystrybucję i wewnętrzne śledzenie numerów partii. Pomaga w uzyskaniu raportu ze 100 % dokładnością w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej;
 • Control Center - zestaw narzędzi pozwalający na centralne monitorowanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym aktywności jednego lub wielu centrów dystrybucji jednocześnie;
 • Trade Partner Management - to aplikacja internetowa pozwalająca partnerom handlowym, wykorzystującym przeglądarkę internetową, na dostęp do informacji takich jak m.in.: stan zapasów, ich charakterystyka, status zamówienia;
 • Supply Chain Intelligence jest to system oparty na znanej na całym świecie platformie biznesowej Business Objects, wspomagającej przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu istniejących i tworzeniu nowych raportów kluczowych wskaźników wydajności dzięki wykorzystaniu ogromnej ilości danych logistycznych obsługiwanych przez Logistics Vision;
Specjalistyczne Rozwiązania
Poza wymienionymi wyżej modułami pakiet Logistics Vision Suite zawiera również specjalistyczne systemy wspomagające inne sfery działalności przedsiębiorstwa. Obejmują one takie dziedziny jak planowanie i uzupełnianie zapasów, zarządzanie i realizacja produkcji oraz planowanie i realizacja procedur związanych z bezpieczeństwem i kontrolą jakości.
 • Inventory Vision (IV) jest to część pakietu Logistics Vision Suite odpowiedzialna za planowanie łańcucha dostaw. System ten bazuje na flagowym oprogramowaniu firmy Syncron, z którego korzysta ponad 300 klientów w 20 krajach. Rozwiązanie to pozwala przedsiębiorstwom osiągnąć i utrzymać obsługę klienta na pożądanym poziomie przy najniższym możliwym koszcie zapasów poprzez prognozowanie popytu i zoptymalizowane planowanie uzupełnień zapasów zarówno centrów dystrybucji, oddziałów, jak i punktów sprzedaży;
 • Plant Vision (PV) jest to system realizacji produkcji (Manufacturing Execution System), który stanowi część platformy LVS i zapewnia zarządzanie, monitoring, optymalizację przepływu towarów wewnątrz obszarów produkcji i pomiędzy produkcją a magazynami. Zapewnia aktualizację stanów magazynowych surowców, materiałów opakowaniowych, półproduktów i wyrobów gotowych, jednocześnie umożliwiając identyfikowanie wewnętrznych partii, genealogię partii oraz pełny monitoring zakładu i optymalizację wyników;
 • Quality Vision (QV) jest to zaawansowany system planowania oraz utrzymania i podnoszenia procesów jakości i bezpieczeństwa. System ten pozwala na zachowanie zgodności z normami ISO & HACCP, prowadzenie planów dotyczących jakości, zlecenia kontroli próbek zgodnie z predefiniowanymi regułami, uzupełnianie prac przez zastosowanie przyrządów pomiarowych, zgłoszenia niezgodności, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych. Jest to system zalecany firmom produkującym i/lub dystrybuującym towary na terenie Unii Europejskiej;
Architektura – Technologia
Logistics Vision Suite jest unikalnym zestawem systemów, w 100% opartym na technologii Microsoft .NET. Obsługuje on dwa najpopularniejsze systemy zarządzania Relacyjną Bazą Danych (RDBMS) - Oracle i Microsoft SQL. Jest wysoce adaptowalny, oparty na najnowszych regułach biznesu i technikach przewidywania rozwoju sytuacji, posiada doskonały mechanizm personalizacji, dając w rezultacie bardzo przyjazny interfejs użytkownika.
Logistics Vision Suite to wielojęzyczne oprogramowanie dla transakcji o wysokiej wartości, przeznaczone do wspomagania wszystkich wymagających procesów logistycznych w czasie rzeczywistym, pozwalające każdemu użytkownikowi na korzystanie z aplikacji w jego własnym języku.
Efektywność systemów informatycznych dla logistyki zależy bezpośrednio od zdolności do łatwej integracji z istniejącymi systemami takimi jak ERP & MRP. Aby to umożliwić Mantis rozwinął specjalny podsystem Logistics Link Manager (menadżer odnośników) oparty na najnowszych technologiach, który pozwala na szybką konfigurację wstępną interfejsu z istniejącym systemem, a także łatwe utrzymanie interfejsu w przyszłości.
ADOP
ADOP eLogistyka, to autorski system firmy ADOP, stworzony do optymalizacji załadunków i rozładunków w magazynie. Na podstawie danych wprowadzonych w systemie handlowym program automatycznie planuje datę i godzinę załadunku/rozładunku pojazdu w oparciu o szereg warunków brzegowych.
Podstawowe funkcjonalności systemu to:
 • Planowanie dostaw towarów oraz rejestracja pojazdów;
 • Kontrola przejazdu z pkt. A do pkt. B oraz planowanie rozładunku i załadunku towarów;
 • Automatyczne planowanie dostaw;
 • Nadzór wjeżdżających/wyjeżdżających pojazdów oraz ich punktualności;
 • Statystki obciążenia miejsc załadunkowych/rozładunkowych;
 • Pełna kontrola pojazdu na terenie magazynu;
 • Automatyczne rozsyłanie powiadomień e-mail oraz sms;
 • Graficzne przedstawienie obciążeń każdego miejsca załadunkowego;
 • Porównanie czasów planowanych z rzeczywistymi.
Możliwość konfiguracji:
 • Maksymalnego czasu załadunku/rozładunku;
 • Wydajności dla poszczególnych grup asortymentowych;
 • Zmian w magazynie;
 • Asortymentu w miejscach załadunkowych;
 • Kolejności załadunku poszczególnych grup asortymentowych;
 • Czasów przejazdów między miejscami załadunkowymi;
 • Czasu przygotowania samochodu do rozładunku/załadunku.
Findway
Platforma Findway jest kompletnym narzędziem do zarządzania transportem połączonym ze standardową usługą monitoringu pojazdów, z możliwością lokalizowania użytkowników za pomocą tylko smartfonów lub tabletów z modułem GSM lub tradycyjnie z wykorzystaniem lokalizatorów sprzętowych.
Przewagą w stosunku do systemów znajdujących się obecnie na rynku jest, poprzez system zarządzania zleceniami, łączenie informacji o trasach z poszczególnymi zadaniami dostaw lub odbiorów, na potrzeby wyszukiwań, podsumowań czy innych.
Platforma dając możliwość synchronizowania jej z lokalizatorami GPS, umożliwia dostęp do następujacych danych:
 • Kontroli paliwa;
 • Danych telemetrycznych (zużycie paliwa, obroty silnika i prędkość);
 • Geolokalizacji i śledzenia pojazdu;
 • Raportów z analizy stylu jazdy.
Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia i zamontowania nowych lokalizatorów GPS lub wykorzystania lokalizatorów wcześniej zamontowanych w samochodach.
Korzystanie z platformy Findway jest bezpłatne przez cały okres jej użytkowania. Nie jest koniecznym synchronizowanie jej z aplikacjami mobilnymi i użytkownik może pracować wyłącznie przy wykorzystaniu platformy jako narzędzia wspomagającego pracę dyspozytora. Jednak połączenie jej z aplikacjami mobilnymi kierowcy daje możliwość pełnego wykorzystania wszystkich funkcjonalności w zakresie zarządzania zleceniami, zarządzaniem flotą i monitoringu GPS pojazdów.
Wielokrotnie każdy z nas słyszał historie o kierowcach którzy zdając się wyłącznie na nawigację dojechali do miejscowości innej niż pierwotnie planowali, choć nazwa była taka sama lub podobna. Platforma Findway pozwala wykluczyć taki lub podobne błędy poprzez zminimalizowanie operacji jakie spoczywają na kierowcy podczas wykonywania zadań.
Konstrukcja zarządzania zleceniami wymusza na dyspozytorze, podczas wpisywania adresu dostawy/odbioru, potwierdzenie miejsca docelowego na wyświetlonej mapie. Dane te dopiero wówczas trafiają na urządzenie mobilne kierowcy któremu pozostaje włączenie opcji "rozpocznij zadanie", po czym aplikacja przełącza się automatycznie do funkcji nawigowania do celu zadanego przez dyspozytora.
Platforma Findway współpracując z aplikacją mobilna pozwala na wielopoziomową i szybką komunikację. Kierowca może kontaktować się z dyspozytorem głosowo, w formie pisemnych notatek lub przesyłanych zdjęć. Wszystkie te funkcje są dostępne bezpośrednio z aplikacji i są zapisywane na serwerze jako informacja dodatkowa do realizowanego w danym momencie zlecenia, co w przypadku zdjęć może służyć np. jako potwierdzenie braku możliwości za/rozładunku lub dojazdu. Również dyspozytor ma możliwość przesyłania kierowcy notatek pisemnych w formie informacji dodatkowych.
Aplikacja mobilna daje kierowcy możliwość dzwonienia na numery telefonów jakie zostały przypisane do zlecenia, odbywa się to bezpośrednio z poziomu aplikacji przy wykorzystaniu jednej z dostępnych ikon. Poprawiając szybkość komunikacji, wykluczamy pomyłki i zwiększamy bezpieczeństwo.
Acrebit
Microsoft Dynamics NAV to zintegrowane, modułowe rozwiązanie biznesowe klasy ERP z rodziny rozwiązań Microsoft Dynamics™, umożliwiające efektywne zarządzanie i połączenie wszystkich działań biznesowych w przedsiębiorstwie. System użytkowany w ponad 150 krajach na całym świecie; w tym także w Polsce, posiada certyfikat zgodności z obowiązującą w naszym kraju ustawą o rachunkowości.
Microsoft Dynamics NAV, można w pełni dostosować do metod pracy przedsiębiorstwa, integrować z bieżącymi systemami i rozbudowywać pod kątem specyficznych wymagań branżowych (patrz: PrintVis). System działa i wygląda tak samo, jak inne programy i rozwiązania firmy Microsoft, już używane w firmie, co zapewnia bezproblemowe wdrożenie i ograniczenie zakresu szkoleń. Wbudowane kreatory umożliwiają łatwe i efektywne dostosowanie do szczególnych potrzeb klienta w zakresie funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV, co w późniejszym okresie użytkowania systemu, pozwala dokonywać wymaganych zmian bez ingerencji pracowników firmy wdrożeniowej i tym samym ograniczyć koszty jego eksploatacji. Microsoft Dynamics NAV jest rozwiązaniem zbudowanym modułowo, obejmującym wszystkie obszary działalnosci biznesowej przedsiębiorstwa.
Zarządzanie finansami
Będąc podstawą systemu zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics NAV może pomóc w sprawnej obsłudze księgi głównej, zobowiązań, należności, zapasów, księgowości analitycznej, środków trwałych i przepływów gotówki, a także w przeprowadzaniu uzgodnień sald z bankiem i windykacji. Zarządzanie finansami może odbywać się w wielu walutach, zakładach lub firmach.
Produkcja
Microsoft Dynamics NAV zawiera zintegrowany zestaw aplikacji wyposażonych w narzędzia do planowania, zarządzania i prowadzenia produkcji na najwyższym światowym poziomie. Całym procesem produkcji można zarządzać od konfiguracji produktu, przez zaopatrzenie i planowanie obłożenia linii produkcyjnych, aż do harmonogramowania i poziomu zakładu wytwórczego.
Zarządzanie łańcuchem dostaw
System umożliwia dostosowanie procesów sprzedaży, zaopatrzenia i cyklu pobierania, pakowania i wysyłki towarów tak, by spełniały specyficzne potrzeby i umożliwiały nadążanie za konkurencyjnymi rynkami i niskimi marżami. Warto zwiększać lojalność klientów szybciej reagując na ich potrzeby, szybko wykorzystywać nowe okazje handlowe i podnosić dochodowość dzięki sprawniejszej współpracy z partnerami. Można poprawić zarządzanie zapasami, zarządzać pojedynczymi lub licznymi magazynami znajdującymi się w różnych lokalizacjach, a także obsługiwać zamówienia i planować popyt.
Analizy biznesowe (Business Intelligence) i raportowanie
Rozbudowane narzędzia do raportowania, analiz i budżetowania, pomagające w podnoszeniu jakości decyzji i szybkie ich przekazywanie w skali całej organizacji zapewnią wgląd w strategiczne aspekty procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Bezpośredni bieżący dostęp do krytycznych dla firmy danych i szeroka gama narzędzi raportowo-analitycznych może pomóc w zarządzaniu budżetami, tworzeniu i konsolidowaniu sprawozdań, a także identyfikacji tendencji i możliwości współpracy z partnerami.
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
System zarządzania relacjami z klientami pozwala zautomatyzować wiele codziennych prac wykonywanych przez pracowników działów sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Pozwala na zarządzanie wiedzą o klientach, historią sprzedaży, tworzenie i prowadzenie kampanii marketingowych oraz śledzenie zachowań klientów. Dzięki przebudowaniu organizacji usługowej firmy pod kątem wydajności, prognozowaniu zużycia materiałów, obsługi kontraktów i umów serwisowych oraz zwiększeniu kontroli nad kosztami, można zwiększyć dochodowość działalności usługowej firmy.
Współpraca z użyciem "obszarów roboczych"
Współpracę między ludźmi można ułatwić zapewniając im większy dostęp do programów merytorycznych, informacji i procesów. Ponadto, wykorzystując usługi Microsoft Windows® SharePoint®, można tworzyć grupy i zespoły robocze wymieniające i omawiające informacje związane z określonymi zagadnieniami i projektami.
Konfigurowanie i wzbogacanie
Rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem ma wbudowane narzędzia pozwalające firmie na dostosowanie go do filozofii działania organizacji. Twórcy systemu uwzględnili ograniczenie konieczności korzystania z pomocy wysokokwalifikowanych specjalistów, co wpływa na niższe koszty utrzymania aplikacji. Administratorzy i programiści mogą samodzielnie dodawać nowe funkcje i modyfikować istniejące, szybko i przy małej ilości programowania. Ponadto, dostępna jest szeroka gama znormalizowanych narzędzi i rozwiązań już używanych przez programistów na całym świecie.
Obsługa personalno-kadrowa
Microsoft Dynamics NAV pomaga w obsłudze spraw personalno-kadrowych pomagając w zorganizowaniu i gospodarowaniu informacjami o pracownikach. Do ich akt można wpisywać uwagi, można rejestrować w nich nieobecności i generować z nich sprawozdania zapewniające bieżące informacje o najważniejszym zasobie firm – ludziach.
Zarządzanie projektami
Funkcje zarządzania projektami umożliwiają obsługę długoterminowych zadań związanych ze stanowiskami pracy lub projektami, pozwalając na planowanie kosztów projektów, automatyzację rozliczeń, zarządzanie zasobami, śledzenie kosztów i wykorzystania zasobów, planowanie obciążeń pracą i prognozowanie dostępności.
Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 11 września 2014 r.
Czwartek, 09:15
Miejsce: Warszawa, Hotel Venecia Palace
05-816 Michałowice-Warszawa, ul. Kasztanowa 44
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników, bezpłatny parking)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Merytoryczni:
Instytut Logistyki i Magazynowania gs1
Partnerzy Technologiczni:
Ericpol Sp. z o.o. Aspekt Sp. z o.o. BCS Polska Sp. z o.o. DCLOG Sp. z o. o. Consafe Logistics Sp. z o.o. DataConsult Sp. z o.o. SID Sp. z o.o. Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. Mantis Polska Sp. z o.o. ADOP Sp. z o.o. Findway Sp. z o.o. BSS Polska Sp. z o.o. Acrebit S.A.
Prezentowane Rozwiązania:
dynamics bcs-tiger bcs-voice astro-wms expert-wms
Sponsor Generalny:
Wydawnictwo Pascal
Sponsorzy:
Findway Sp. z o.o. Elektronika S.A. Księgarnia Internetowa Helion.pl Przedsiębiorstwo JOTKEL Vecto Sp. z o.o. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Poznaniu 17 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 24 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni