BPC Training Centre

Konferencja w Poznaniu, 20 lutego 2014 r.

Rozwiązania
Sage
Sage Symfonia ERP jest kompleksowym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna budowa powoduje, że możemy ją łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy. Dzięki Sage Symfonia ERP zarządzanie w Twojej firmie będzie intuicyjne, szybsze, prostsze i bardziej efektywnie.
http://www.sage.com.pl/ Sage Symfonia ERP
Primaco
Comarch ERP XL spełnia specyficzne wymogi przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz zajmujących się działalnością usługową/serwisową z różnych sektorów gospodarki. System jest dedykowany funkcjonalności dla każdej branży, a także narzędzia e-commerce, Business Intelligence czy współpracę z systemami Edi.
Przedsiębiorstwa chcący zminimalizować pracochłonność wynikającą z obsługi zamówień klientów mogą rozbudować system o platformy B2B – Comarch ERP Pulpit Kontrahenta. Comarch EPR Pulpit Kontrahenta działa za pomocą przeglądarki internetowej, a dzięki swojej wielojęzyczności idealnie sprawdza się także do obsługi klientów zagranicznych.
Jest dostępny również w postaci miesięcznego abonamentu w wersji usługowej.
Comarch EPR XL jest w pełni dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów Unii Europejskiej, dzięki czemu został wdrożony na 4 kontynentach i 30 krajach.
Comarch ERP to program z którego korzysta już ponad 4000 klientów z różnych branż i jest od lat najczęściej wybieranym systemem klasy ERP w Polsce
Case Study Agrofirma Witkowo Case Study Dega Case Study Ennstone Case Study ERBUD Case Study Grabowscy Case Study Merda Case Study Sumara Case Study Tedmark
Vecto
Kompleksowa ochrona z de-duplikacją – Dell-EMC Avamar. Najnowsze rozwiązania Dell-EMC, z technologią deduplikacji danych, pozwalającą na redukcję miejsca w backupach dyskowych nawet do 200%.
W różnorodnych konfiguracjach rozwiązania Dell-EMC to profesjonalna i wygodna forma zabezpieczania całego środowiska sieciowego, oferująca zdecydowaną oszczędność czasu oraz kosztów.
PC Guard – Grafitti.ERP
Graffiti.ERP jest rozwiązaniem informatycznym klasy ERP, nowoczesnym i w pełni zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. To sztandarowy produkt firmy PC Guard SA, zwieńczenie doświadczeń dużego zespołu analityków, programistów i wdrożeniowców.
Zakres funkcjonalny Graffiti.ERP pozwala wspomagać wszystkie istotne obszary przedsiębiorstwa począwszy od standardowych rozwiązań finansowo-księgowych, logistycznych i magazynowych, a skończywszy na wyrafinowanych modelach planowania długoterminowego, harmonogramowania produkcji, symulowania budżetów czy złożonych rozwiązań logistycznych.
Obszary wspomagane przez Graffiti.ERP
Graffiti.ERP – system klasy MRPII/ERP – jest rozległym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.
Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o firmie zarówno produkcyjnej jak i stricte handlowej. Niemal każdy przejaw aktywności nowoczesnego przedsiębiorstwa, średniego i dużego, znajduje swój odpowiednik funkcjonalny w Graffiti.ERP. Szczególnie dużo energii poświęcono wspomaganiu produkcji i logistyki, czego wyrazem są narzędzia efektywnie wspierające wiele rodzajów planowania i zarządzania zasobami.
Obok tradycyjnych rozwiązań – jak Finanse i Księgowość, Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Logistyka, Produkcja, Kadry i Płace – Graffiti.ERP oferuje dodatkowe funkcjonalności, znacznie rozszerzające podstawowe możliwości. Przykładami są system CRM obsługujący kontakty z klientami, Graffiti Projekty do obsługi wieloetapowych zadań zespołowych, aplikacja Graffiti@, która przez Internet udostępnia uprawnionym klientom wskazane zasoby firmy, czy wreszcie moduł Hurtownia Danych.
Graffiti.ERP to także rozwiązania specjalizowane, które przekładają potrzeby konkretnych branż na język systemu ERP. Przykładami są tu Graffiti Zakłady Mięsne dla zakładów przetwórstwa mięsnego; Graffiti Remonty dla przedsiębiorstw remontowych, zakładów naprawczych taboru kolejowego, stoczni remontowych itp.; Graffiti Transport dla firm transportowych i.in.
Rozwój Graffiti.ERP został poprzedzony wieloma aplikacjami (napisanymi przez późniejszych twórców systemu) i starannie przemyślany – głównie w kontekście potrzeb klientów, ale także wobec słabych punktów istniejących rozwiązań, możliwości przezwyciężania realnych problemów poprzez praktyczne rozwinięcia akademickiej wiedzy, wreszcie wobec nowych możliwości oferowanych przez zaawansowane technologie. Ten proces trwał od początku istnienia PC Guard SA – producenta Graffiti.ERP – i trwa nieprzerwanie do dziś.
Graffiti.ERP jako narzędzie
Oprogramowanie Graffiti.ERP stworzone przez PC Guard SA nie jest po prostu produktem w rozumieniu marketingowym. To narzędzie, bez którego trudno byłoby nam zrealizować rzeczywisty cel działań wdrożeniowych.
Prace konsultantów można zasadniczo podzielić na następujące sfery aktywności:
 • Rozpoznanie dziedziny problemu;
 • Stworzenie i weryfikacja specyfikacji wymagań odbiorcy systemu;
 • Stworzenie modelu procesowego przepływu informacji;
 • Stworzenie planu mierzalnych korzyści z zastosowań systemu informatyki;
 • Nakreślenie granic i wymagań względem systemu informatyki;
 • Stworzenie sposobu zastosowań oraz konfiguracji systemu Graffiti.ERP dla przyjętych założeń;
 • Szkolenia.
Dzięki powyższym działaniom, poprzez formalizację najważniejszych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, możliwe jest wprowadzenie zmian udrażniających organizację pracy oraz umożliwiających dostęp do informacji menedżerom przedsiębiorstwa.
 • Zakres działań towarzyszących wdrażaniu zależy przede wszystkim od skali projektu, na którą wpływ mają:
 • Złożoność procesów biznesowych;
 • Zakres funkcjonalny wspomagany oprogramowaniem;
 • Wielkość przedsiębiorstwa;
 • Topografia stacji klienta;
 • Kultura techniczna odbiorcy, itp.
Strona internetowa produktu: graffiti.pcguard.pl
Case Study – OSM Włoszczowa
PC Guard – Ascent.DBI
Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją.
 • Porządkuje reguły dostępu do zasobów przedsiębiorstwa (dokumentacja, informacja, przeprowadzane operacje...);
 • Normalizuje procedury obsługiwania spraw i procesów;
 • Daje możliwość badania ich efektywności.
Nie mamy wątpliwości, że Ascent.DBI to dobre, unikalne rozwiązanie, które może dostarczyć Państwu wymiernych korzyści biznesowych. Pragniemy, aby Państwa firma właśnie poprzez takie projekty wznosiła się na nowe poziomy organizacyjne i metodologiczne.
Cztery zintegrowane moduły
Na system Ascent.DBI składają się trzy, wzajemnie zintegrowane moduły – Work Report, Office, Workflow oraz CRM.
Modułowość systemu pozwala dopasować zakup do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Jednocześnie rozwój potrzeb może znaleźć oparcie w późniejszym wprowadzeniu dodatkowych funkcjonalności i ich pełnej integracji z funkcjonującymi już mechanizmami.
Work Report
Moduł Work Report pozwala rejestrować wykonywane przez pracowników prace (łącznie z delegacjami), następnie naliczać na ich podstawie premie, generować faktury, wreszcie analizować dochodowość pojedynczych pracowników oraz całych zespołów.
Ponieważ informacje są wprowadzane przez Internet, pracownicy mogą aktualizować dane niezależnie od miejsca pobytu, bez konieczności powrotu do firmy. Dzięki temu kadra zarządzająca ma dostęp do zawsze aktualnych danych – w tym analiz wydajności pracowników i wypełnienia harmonogramu wizyt u kontrahentów.
Office
W skład modułu Office służy do zarządzania obiegiem informacji. Pozwala gromadzić dokumenty zewnętrzne (pliki) i systemowe (wiadomości e-mail, raporty i procesy). Ponieważ dostęp do dokumentów jest regulowany ogólnosystemowymi uprawnieniami, każdy użytkownik może dotrzeć do informacji odpowiadających jego kompetencjom. W skład tego modułu wchodzą:
 • Repozytorium dokumentów;
 • Portal korporacyjny;
 • Kalendarz;
 • Generator zestawień;
 • Matryce raportów;
 • Biuletyn informacyjny (Newsletter);
 • Poczta wewnętrzna;
 • Poczta elektroniczna;
 • Forum.
Workflow
Ascent.DBI Workflow pozwala tworzyć zapis przebiegu procedur postępowania. Oznacza to możliwość śledzenia i oceny zaawansowania wieloetapowych, angażujących wielu pracowników procesów – takich jak realizacja zamówień czy produkcja. Zapis poszczególnych procesów jest budowany przez użytkownika. Definiuje on kolejne etapy, ich wzajemne relacje (w formie graficznej) oraz uprawnionych do ich edycji użytkowników. Dzięki temu uzyskuje się precyzyjną i efektywną formę prezentacji i zapisu danych, jednocześnie uwzględniając kompetencje uczestników procesu.
CRM
Ascent.DBI CRM służy do obsługi relacji z klientem.
Cele i korzyści korzystania z systemu Ascent.DBI
Użycie Ascenta daje konkretne korzyści biznesowe:
 • Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej Uczynienie wiedzy – informacji – publiczną pociąga za sobą konieczność określenia jasnych reguł dostępu i procedur postępowania z każdym nośnikiem informacji.
 • Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych pozwolą błyskawicznie sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji.
 • Zdalny dostęp do informacji Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do Internetu oraz odpowiednie uprawnienia. Nie jest więc konieczne, aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do konkretnego pomieszczenia. Wystarczy pragnienie wiedzy…
 • Matryca procesów – powtarzalny schemat postępowania W każdej organizacji są typy spraw, których sposób załatwiania jest powtarzalny. Matryca procesów daje możliwość kontroli stopnia zaawansowania i rzeczywistej skuteczności wykonywania zadań.
 • Kalendarz – efektywne zarządzanie i monitoring zasobów Kalendarz to miejsce upublicznienia notatek i poleceń. Ale nie tylko. Kalendarz kanalizuje przepływ informacji pomiędzy planistą i odbiorcą. Jest też platformą wymiany informacji o zasobach i ich dostępności.
 • Raportowanie i analizy – integracja danych Analiza i raporty mogą powstać przez syntezę informacji pochodzących z systemów zewnętrznych – ERP, transakcyjnych i rozwiązań dziedzinowych. Raport jest dokumentem, który może być zapisany w repozytorium dokumentów.
 • Portal informacyjny – katalogowanie i dystrybucja informacji publicznej Dowolne wiadomości mogą być umieszczane na swoistym słupie ogłoszeniowym – choć, jak w przypadku innych danych, ich adresat może być bardzo precyzyjnie określony. Siła wiadomości może być budowana przez załączniki i grafikę.
 • Konsolidacja różnych poziomów danych Dobrodziejstwa repozytorium dokumentów – z jego strukturą, regułami, funkcjami wyszukiwania – mogą być wykorzystane na użytek oprogramowania wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem i modułów obszaru Business Intelligence. Jako dokument może być traktowany złożony proces i odwrotnie: załączniki skojarzone z tym ostatnim mogą być umieszczane w repozytorium dokumentów.
Strona internetowa produktu: www.ascentdbi.pl
Folder Ascent.DBI
2intellect – INTELLECT BI
U podstaw koncepcji powstania systemu INTELLECT stało przekonanie, iż w warunkach coraz silniejszej konkurencji rynkowej, przedsiębiorstwa mogą odnieść sukces jedynie wtedy, gdy potrafią natychmiast reagować na potrzeby klientów oraz z wyprzedzeniem podejmować decyzje biznesowe na bazie zgromadzonych informacji.
W ostatnich latach wiele firm wdrożyło i wykorzystuje różnego rodzaju systemy klasy ERP, MPR II, CRM itp. do gromadzenia informacji biznesowych, niestety w większości przypadków systemy te nie zwiększają wydajności pracy i nie wspomagają zarządów w podejmowaniu decyzji - systemy te generują coraz większą ilość danych, którymi zalewani są pracownicy (efekt Big Data), ale nie są oni wstanie przerobić tych danych na wartościowe informacje biznesowe, bowiem wykorzystywane przez nich systemy nie zostały wyposażone w profesjonalne narzędzia analityczne.
Poprawę tego stanu rzeczy mogą spowodować rozwiązania klasy Business Intelligence – niestety także wśród systemów BI często występują znaczne ograniczenia w ich wykorzystaniu.
Podejmując decyzję o wyprodukowaniu systemu INTELLECT BI postawiliśmy sobie za cel uniknięcie większości ograniczeń występujących w systemach Business Intelligence – niektóre z tych założeń to:
 • System musi współpracować z każdym systemem zewnętrznym, który jest oparty na bazie SQL;
 • Archiwizacja danych i ich przekształcenie powinno się odbywać w bezpieczny sposób;
 • Wykonywanie analiz musi się odbywać za pomocą przejrzystego i prostego do opanowania przez użytkownika interfejs;
 • W celu ułatwienia pracy użytkownikowi, oprogramowanie powinno być wyposażone w system podpowiedzi i instrukcji dostępnych z miejscu wykonywania danej operacji;
 • Rozwiązanie musi być skalowalne, a jakakolwiek modyfikacja i dodanie nowej funkcjonalności musi być zautomatyzowane tak by ograniczyć koszty eksploatacji;
 • System powinien wspomagać tworzenie raportów oraz eksport dowolnej analizy w postaci raportu do plików PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, Text, Image;
 • Informacja powinna docierać do uprawnionych osób w ustalonym czasie;
 • Pracownicy by móc optymalnie wykorzystać dostępne zasoby i podejmować efektywne decyzje biznesowe potrzebują wiarygodnych danych, a jednocześnie muszą mieć możliwość wymiany informacji i komentowania analiz bez względu na miejsce ich przebywania.
W końcowym efekcie oprogramowanie INTELLECT, które wyprodukowaliśmy realizuje powyższe założenia w 100% - zbudowaliśmy system, który dzisiaj jest najnowocześniejszym systemem klasy BI na rynku.
W XXI wieku kluczem do sukcesu i dobrej kondycji finansowej firmy jest posiadanie narzędzi pracy lepszych nich konkurencja - proponując Państwu zakup systemu klasy Business Intelligence wierzymy, że jednym z tych działań, które stanowią o przewadze konkurencyjnej może być wdrożenie systemu INTELLECT BI.
INTELLECT BI to otwarty system, który integruje się i komunikuje z oprogramowaniem innych dostawców. Dostarcza potrzebnych danych, które są pobierane z innych systemów transakcyjnych i gromadzone w jednej wspólnej bazie, a następnie wykorzystywane i przetwarzane na niezbędną do zarządzania wiedzę biznesową. System wspomaga procesy zarządzania na wielu płaszczyznach - od sprzedaży po skomplikowane procesy produkcyjne.
INTELLECT BI to zintegrowany, wielomodułowy systemem, który umożliwia pracę na wielu pulpitach. System posiada także swoją wersję internetową WEB Intellect, która umożliwia dystrybucję informacji poprzez przeglądarkę, zbudowanie portali klienckich czy upublicznienie informacji poprzez jej publikację w sieci WWW. Dodatkowo każda informacja może zostać zaprezentowana na mapie w module GEOGRAFIC Intellect.
INTELLECT 2011
Trax
TRAX BarCoder to proste w obsłudze oprogramowanie poszerzające standardową funkcjonalność systemu Infor SyteLine. Pozwala ono na rejestrację najczęstszych procesów zachodzących w działach produkcyjnym i logistycznym przedsiębiorstwa w najprostszy możliwy sposób, poprzez sczytywanie kodów kreskowych z dokumentów bezpośrednio generowanych z systemu.
TRAX BarCoder jest wyposażony w intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika, który z powodzeniem może pracować zarówno na stacjonarnym komputerze jak i na terminalu przenośnym. Praca z modułem rozpoczyna się w momencie wyboru obszaru, w którym pracownik zamierza raportować określoną czynność, a następnie sczytaniu kodu kreskowego z identyfikatora pracownika, co odpowiada klasycznemu zalogowaniu się do systemu. Dzięki integracji aplikacji z systemem Infor SyteLine, rejestracja odbywa się automatycznie poprzez zczytanie kodu kreskowego określonej operacji i zatwierdzeniu całej czynności.
TRAX BarCoder został tak zaprojektowany, aby można go było uruchomić w klasycznej przeglądarce internetowej, a co za tym idzie mógł być uruchamiany praktycznie na każdym komputerze stacjonarnym oraz na urządzeniach mobilnych (palmtop, terminal, itp.). Dzięki wykorzystanej przy budowie aplikacji technologii, TRAX Barcoder może być z łatwością dostosowany do potrzeb klienta. Połączenie niskiej ceny i dużych możliwości oprogramowania TRAX Barcoder pozwoli Państwu w krótkim czasie zaobserwować korzyści płynące ze zwiększenia szybkości realizacji zadań poszczególnych działów.
TRAX BarCoder funkcjonuje w trzech obszarach: Rejestracji Zdarzeń Produkcyjnych, Logistyki oraz Rejestracji Czasu Pracy (RCP).
APISystems
We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana.
Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy klasy MES. O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.
Systemy wizualizacji i raportowe są elastycznymi rozwiązaniami informatycznymi, pozwalającymi w graficzny sposób prezentować systemy sterowania, maszyny, systemy rozproszone, zrobotyzowane stanowiska produkcyjne. Dzięki przejrzystej grafice oraz indywidualnie projektowanym raportom na potrzeby użytkownika, systemy te stanowią rzetelną bazę informacji. Firma APISystems specjalizuje się w kompleksowym dostarczaniu powyższych rozwiązań.
Rekord Pomorze
Pakiet Rekord ERP to zintegrowany system do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, który jest w pełni dostosowany do wymogów stawianych oprogramowaniu dla firm, spełnia standardy ERP/ERP II. Obsługuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa od momentu planowania zaopatrzenia, poprzez produkcje, aż po sprzedaż wyrobów. Jednocześnie wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki integracji z programami Kadrowo-Płacowymi, Księgowo-Finansowymi, Zarządzania Dokumentami oraz CRM.
Program powstał w 1996 r. dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalistów firmy REKORD w komputeryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych, przy udziale konsultantów systemów zachodnich oraz środowisk naukowych. Aplikacje pakietu napisane są w języku Delphi, z wykorzystaniem opensource’owej architektury baz danych SQL Firebird, posiadają graficzny (okienkowy) interfejs użytkownika i działają w standardowym środowisku Windows, przy czym systemy informowania kierownictwa obsługiwane są z poziomu przeglądarki internetowej. Pakiet jest zbudowany w technologii klient-serwer. Stacje klienckie pracują w systemie Windows, natomiast serwer bazodanowy działa w środowisku Linux (zalecane) lub Windows.
Najważniejsze cechy systemu ERP firmy Rekord:
 • Pełna integracja: poszczególne systemy wzajemnie współdziałają poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych. Każda informacja jest tylko raz wprowadzana, a następnie wykorzystywana równolegle przez wszystkie systemy, co gwarantuje spójność danych.
 • Bezpieczeństwo informacji: użyte narzędzia programowania, jak i przyjęte rozwiązania, zapewniają pełne zabezpieczenie informacji zarówno przed ich utratą, jak i dostępem osób niepowołanych. Systemy są dostosowane do wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i dają możliwość rejestrowania dostępu do danych, a także grupowanie użytkowników wynikające np. z ograniczenia zakresu dostępnych danych czy wykonywanych funkcji. Posiadają możliwość przekazania dokumentów do archiwum wraz z obsługą dokumentów zarchiwizowanych.
 • Łatwość obsługi: programy są przyjazne dla użytkownika, posiadają jednolity polskojęzyczny interfejs. Posiadają dokumentację użytkową w języku polskim.
 • Otwartość pakietu: pakiet składa się z autonomicznych, zintegrowanych systemów i jest stale rozbudowywany o nowe moduły, obejmujące coraz szerszy zakres działalności przedsiębiorstw. Dzięki parametryzacji możliwe jest dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb użytkowników.
 • Gwarancje zgodności z przepisami: wszystkie programy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku zmiany przepisów dokonywane są odpowiednie zmiany w oprogramowaniu.
 • Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami.
Prezentacja Systemu Rekord.ERP Case Study Europa Systems Case Study PANDA Trzebnica Case Study Precision Machine Parts Poland Case Study Politeknik
Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 20 lutego 2014 r.
Czwartek, 09:00
Miejsce: Poznań, Centrum Konferencyjne KKS Lech Poznań S.A.
60-320 Poznań, ul. Bułgarska 17
(INEA Stadion)
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Sage Sp. z o.o. Primaco Sp. z o.o. Vecto Sp. z o.o. PC Guard S.A. 2intellect.com S.A. TRAX S.A. APISystems Sp. z o.o. Rekord Pomorze Sp. z o.o.
Sponsorzy:
Przedsiębiorstwo JOTKEL Vecto Sp. z o.o. Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Poznaniu 17 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 24 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni