BPC Training Centre

Konferencja w Katowicach, 22 stycznia 2014 r.

Rozwiązania
COMP Soft
MAAT to egipska bogini prawdy i sprawiedliwości. Jest uosobieniem ładu i porządku we wszechświecie.
System MAAT podzielony jest funkcjonalnie na moduły:
 • Finanse (Rachunkowość, Majątek Trwały, Sprawozdania Finansowe);
 • Logistyka (Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Zaopatrzenie,Magazyn Wysokiego Składowania, Spedycja, Kontrola Wjazdów);
 • Produkcja (Techniczne Przygotowanie, Planowanie i Uruchomienie,Kontrola, Rozliczenie Kosztów);
 • Remonty;
 • Pracownicy (Kadry, Płace);
 • CRM;
 • Przepływ Dokumentów;
 • Analizy Wielowymiarowe.
Szczególny nacisk przy tworzeniu systemu MAAT został położony na sfery związane z zarządzaniem produkcją. Poszczególne wersje radzą sobie bez problemów z obsługą produkcji seryjnej i jednostkowej. Inna wersja stosowana jest w branży spożywczej i produkcji recepturowej.
Moduły systemu MAAT dedykowane dla zarządzania majątkiem trwałym lub pracownikami używane są także w wielu bankach i instytucjach finansowych.
Największy w Polsce producent mebli – Black Red White SA, eksploatuje system MAAT na ponad 2000 stanowiskach, w rozproszonej architekturze, pod kontrolą cluster’a IBM AIX składającego się z 2 serwerów H80. Serwerem bazy danych jest Oracle Enterprise Edition. Mniejsze podmioty grupy kapitałowej używają systemu MAAT zainstalowanego na serwerach intelowskich, kontrolowanych przez rozwiązania Linuxowe.
Zaufaniem system MAAT obdarzyły duże grupy kapitałowe:
 • Black Red White S.A.
 • Sokółka S.A.
 • MARMA Polskie Folie
MAAT obecny jest także w wielu innych znanych przedsiębiorstwach, m.in.:
 • Geyer&Hosaja Sp. z o.o.
 • Prospona Sp. z o.o.
 • Opakomet S.A.
 • LIS Poland Sp. z o.o.
 • LEIER Polska S.A.
 • Igloomeat-Sokołów Sp. z o.o.
 • Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o.
 • Zakład Narzędziowy ZELNAR Sp. z o.o.
 • Zakład Produkcji Urządzeń Sterowych Sp. z o.o.
 • Wiet-Pol Sp. z o.o.
 • UPS Polska
 • Emerson Polska
 • Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
 • WARBUD SA
 • Urząd Miasta Pszów
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie,
 • ... i w ponad stu bankach.
Ponieważ MAAT jest rozwiązaniem stworzonym przez rodzimych informatyków, a centrum rozwojowe oprogramowania znajduje się w Polsce, system nie tylko nadąża za zmianami w naszym prawodawstwie, ale jest też przystosowany do przyzwyczajeń polskich użytkowników. Jesteśmy także otwarci na realizację specyficznych wymagań Klientów, oczekujących dedykowanych dla siebie modyfikacji funkcjonalnych.
NAV.COM – Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV 2013 to najnowsza wersja oprogramowania klasy ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Zgodnie z oficjalną długoletnią strategią firmy Microsoft opracowanie najnowszej wersji miało na celu zwiększenie elastyczności rozwiązania, podniesienie produktywności, a także uproszczenie obsługi i poprawę współpracy wewnątrz organizacji. Dodano ponad 100 nowych funkcji. System udostępnia również zwiększone możliwości w zakresie zarządzania prawami użytkowników oraz dopasowania interfejsu do użytkownika (ulepszony klient RoleTailored). Zwiększono otwartość systemu na instalacje międzynarodowe, a rozwój środowiska programistycznego daje większe możliwości modyfikacji, tworzenie dedykowanych rozwiązań (np. mobilnych), dopasowania systemu do potrzeb klienta oraz przyśpiesza proces wdrożenia. Jest przy tym przyjazny w obsłudze i integruje się z innymi produktami firmy Microsoft, m.in. MS Office, Office 365, OneNote oraz SharePoint 2010 ułatwiając dostęp do informacji i współpracę. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogło w pełni współpracować z Microsoft SQL Server 2012, a dodatkowe optymalizacje dla bazy danych umożliwiają sprawniejsze działanie i szybsze obliczenia w systemie.
Microsoft Dynamics NAV (dawniej Navision) to oprogramowanie biznesowe wspierające obsługę kluczowych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, a w szczególności: zarządzanie finansami, logistyką, produkcją, zakupami, sprzedażą, magazynem, raportowanie oraz marketing. Rozwiązanie to łączy poszczególne obszary przedsiębiorstwa, zapewniając lepszą kontrolę sytuacji firmy. Umożliwia podejmowanie trafnych decyzji, mających bezpośredni wpływ na zyski firmy, pomagając jej podnieść marże i zwiększyć przepływy pieniężne. To łatwe w obsłudze oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem współpracuje z innymi systemami i rozwija się wraz z firmą, aby zapewnić klientom długofalowe korzyści. Bez trudu można je dostosować do własnych potrzeb, rozszerzyć i zintegrować. Dzięki zaawansowanym narzędziom stworzonym przez partnerów firmy Microsoft jest też dostosowane do obsługi bardzo wyspecjalizowanych branż.
Microsoft Dynamics NAV 2013
NAV.COM – TARGIT Decision Suite
TARGIT Decision Suite - Intuicyjny system Business Intelligence & Analytics wspierający tworzenie interaktywnych wielowymiarowych analiz, wykresów, raportów i powiadomień. Umożliwia kontrolę kluczowych wskaźników trendów. Dzięki dużej przejrzystości danych ułatwia podejmowanie decyzji i obserwacje ich efektów.
TARGIT BI Suite to oprogramowanie, które daje na bieżąco opartą na faktach wiedzę i ważne informacje wpierające podejmowanie decyzji, a wszystko to dzięki danym pobranym z różnych baz i systemów informatycznych organizacji.
Filozofią TARGIT jest to łatwość dostępu do danych i dokładne, zależnie od roli użytkownika w organizacji, ich wyodrębnienie, umożliwiając szybkie oraz wiarygodne informowanie i wspomaganie menedżerów, liderów, a także innych pracowników w podejmowaniu decyzji.
TARGIT BI Suite zapewnia łatwe w użyciu, intuicyjne narzędzia oraz interfejs, które pomagają w monitorowaniu i optymalizacji wszystkich kluczowych wskaźników wydajności (KPI), a indywidualnym użytkownikom umożliwiają zrobienie wszystkiego, od obserwacji i analizy szczegółowych danych firmy, do tworzenia przejrzystych, dynamicznych tabel, wykresów, raportów, czy wskaźników graficznych, przy jak najmniejszej ilości kliknięć.
TARGIT BI Suite jest standaryzowanym rozwiązaniem systemowym, które doskonale integruje się z rozwiązaniami Microsoft Dynamics NAV i SQL Server oraz współpracuje z innymi źródłami danych.
Dzięki integracji TARGIT z SharePoint wszyscy pracownicy mogą mieć dostęp do niezbędnej wiedzy z TARGIT BI Suite bezpośrednio na portalu firmowym.
TARGIT spełnia potrzeby małych firm i dużych przedsiębiorstw dzięki temu, że jest wysoce skalowalny, zarówno instalacje małe jak i wielkości enterprise doświadczą tak samo szybkiego przetwarzania danych.
CFI Systemy Informatyczne
Vendo ERP to wygodne i funkcjonalne oprogramowanie stworzone w celu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw. Ułatwia i automatyzuje wykonywanie codziennych zadań oraz zarządzanie i nadzór nad procesami w firmie, takimi jak:
 • Automatyzacja obsługi sprzedaży: oferty, zamówienia, fakturowanie, wysyłka towarów;
 • Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa;
 • Płatności, budżety, finanse i księgowość.
Vendo ERP wraz funkcjonalnością Vendo CRM (zarządzanie kontaktami, obiegiem zadań i dokumentów, projektami i procesami sprzedaży) oraz Vendo Produkcja MRP (planowanie i rozliczanie produkcji) tworzy kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zawierające:
 • Solidny system magazynowo – księgowy;
 • System menadżerski wspomagający zarządzanie firmą.
Program Vendo posiada bogaty zestaw parametrów umożliwiających dostosowanie programu pod specyficzne potrzeby klienta.
Wybrane moduły:
 • Sprzedaż i Dystrybucja to efektywne narzędzie do kompleksowej obsługi zamówień od klientów. Zapewnia sprawną i terminową realizację zamówień od odbiorców poprzez uporządkowanie i automatyzację całego procesu obsługi klienta;
 • Magazyn i Zaopatrzenie to intuicyjne i funkcjonalne narzędzie do zarządzania procesami zaopatrzenia i gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie. Wspiera w optymalizacji stanów magazynowych, minimalizuje błędy i pomyłki w procesach logistycznych oraz zapewnia pełną identyfikowalność partii, czyli tzw. treaceability;
 • Produkcja to zestaw narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją – od wystawienia zlecenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, harmonogramowanie, bieżącą rejestrację wykonania, rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej. Elastyczność oprogramowania pozwala projektować zarazem proste przebiegi produkcyjne jak i bardzo skomplikowane procesy technologiczne;
 • CRM wraz z modułem Workflow to bardzo funkcjonalne, a przy tym łatwe w użytkowaniu narzędzie wspomagające zarządzanie pracą, zadaniami, kontaktami, projektami oraz obiegiem zadań i informacji. Umożliwia przydzielanie zadań, planowanie kontaktów, nadzorowanie stanu realizacji, monitorowanie terminów;
 • Finanse i Płatności to moduł stworzony w celu zapewnienia sprawnego nadzoru nad należnościami i zobowiązaniami oraz przepływu środków pieniężnych. Automatyzuje proces rozliczania należności, dzięki integracji z systemami transakcyjnymi banków;
 • Księgowość i Środki Trwałe wspiera prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego. Automatyzuje procesy księgowych poprzez obsługę wielopoziomowego planu kont i wzorców księgowa;
 • Analiza i Raportowanie to predefiniowane raporty wbudowane w poszczególne moduły Vendo. Obejmują one takie obszary jak: sprzedaż, magazyn, produkcja, księgowość. Vendo umożliwia także integrację z systemem QlikView.
Humansoft – HermesSQL
Humansoft HermesSQL to innowacyjny i prosty w obsłudze system ERP oparty na modułowej konstrukcji. Pozwala wdrażać poszczególne rozwiązania w miarę potrzeb firmy oraz ściśle i szybko dostosować je do strategii przedsiębiorstwa. Program przeznaczony do obsługi średnich firm produkcyjnych, handlowych i usługowych niezależnie od branży, w jakiej działają.
 • Umożliwia spójną i kompleksową obsługę wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, pozwalając zoptymalizować wewnętrzne procesy w obrębie całej firmy (obsługa min. handlu, dystrybucji, logistyki, gospodarki magazynowej, produkcji, serwisu i usług, finansów i księgowość, kadr i płace, controllingu);
 • Wspomaga zarządzanie na wszystkich poziomach decyzyjnych udostępniając zaawansowane narzędzia analityczne do tworzenia różnego typu analiz, raportów i zestawień;
 • Pozwala zaprojektować indywidualne rozwiązania i dopasować istniejącą funkcjonalność do obsługi niestandardowych potrzeb przedsiębiorstwa;
 • Wspiera nowoczesne formy handlu w Internecie – posiada opracowaną integrację ze sklepami internetowymi, platformami B2B, systemami do elektronicznej wymiany danych (EDI);
 • Jest przystosowany do sprzedaży detalicznej – możliwość realizacji szybkiej sprzedaży np. z wykorzystaniem ekranów dotykowych oraz czytników kodów kreskowych;
 • Współpracuje z zewnętrznymi aplikacjami klasy CRM, WMS, Business Intelligence, systemem obiegu dokumentów oraz aplikacją mobilną;
 • Zapewnia efektywną pracę w sieci, szybką obsługę dużej grupy użytkowników oraz bezpieczeństwo danych.
QlikView (aplikacja analityczna BI) – to prosta w obsłudze analiza danych dostępna dla wszystkich. Dostarcza szybkie i skuteczne narzędzia do wykonywania wizualizacji analiz biznesowych - bez ogra­ni­czeń, kosztów i złożoności tradycyjnych rozwiązań BI. Pozwala tworzyć dowolne analizy i raporty z różnych obszarów działalności firmy: sprzedaży, finansów, marketingu, logistyki, produkcji, zasobów ludzkich i innych. Aplikacja współpracuje z każdym rodzajem bazy danych.
Humansoft – QlikView
W dzisiejszych czasach coraz większe zasoby danych są przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych. Zatem wydajny i elastyczny System BI pozwalający na szybkie dotarcie do kluczowych informacji w przedsiębiorstwie jest równie istotny jak dobry system ERP. Od kilku lat utrzymuje się stały wzrost zapotrzebowania na systemy Business Intelligence. Klienci coraz częściej pytają o funkcjonalność BI w ERP. Do efektywnej analizy danych najlepsze są dedykowane rozwiązania Business Intelligence takie jak QlikView. Dziś użytkownicy biznesowi chcą mieć dostęp do elastycznych analiz, gdzie nie ograniczają ich sztywne hierarchie i statyczne raporty.
QlikView jest skrajnie elastycznym systemem, który nie ma ograniczeń sposobów drążenia danych. Pozwala na zadawanie pytań i odkrywanie znaczących informacji, których inne systemy BI nie są w stanie odnaleźć. Wyzwania biznesowe w niczym nie przypominają testu wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi, których szukamy, nie znajdują się na rozwijanej liście, a kolejne ważne pytanie nie pojawi się, dopóki sami go nie zadamy. Analizy QlikView oparte są na systemie wyszukiwania korelacji między danymi. Pozwalają one pracować w taki sam sposób, jak myślimy, podsuwają kolejne pytanie. Możemy swobodnie analizować dane, odkrywać nieznane wcześniej powiązania między nimi, zadawać kolejne pytania, łatwo współpracować z innymi i dzięki temu szybko podejmować działania na podstawie otrzymanych wyników.
Dzięki wdrożeniu QlikView, firmy mogą zmieniać sposób postrzegania danych. Otrzymują nieograniczone możliwości tworzenia raportów i zestawień w czasie rzeczywistym. Poza tym, wszystkie dane zostają zgromadzone w jednym miejscu. W przypadku QlikView istotny jest także krótki czas wdrożenia oraz prostota i niski koszt utrzymania.
Efektywna analiza - oszczędność i zysk dzięki QlikView
PC Guard – Grafitti.ERP
Graffiti.ERP jest rozwiązaniem informatycznym klasy ERP, nowoczesnym i w pełni zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. To sztandarowy produkt firmy PC Guard SA, zwieńczenie doświadczeń dużego zespołu analityków, programistów i wdrożeniowców.
Zakres funkcjonalny Graffiti.ERP pozwala wspomagać wszystkie istotne obszary przedsiębiorstwa począwszy od standardowych rozwiązań finansowo-księgowych, logistycznych i magazynowych, a skończywszy na wyrafinowanych modelach planowania długoterminowego, harmonogramowania produkcji, symulowania budżetów czy złożonych rozwiązań logistycznych.
Obszary wspomagane przez Graffiti.ERP
Graffiti.ERP – system klasy MRPII/ERP – jest rozległym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.
Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o firmie zarówno produkcyjnej jak i stricte handlowej. Niemal każdy przejaw aktywności nowoczesnego przedsiębiorstwa, średniego i dużego, znajduje swój odpowiednik funkcjonalny w Graffiti.ERP. Szczególnie dużo energii poświęcono wspomaganiu produkcji i logistyki, czego wyrazem są narzędzia efektywnie wspierające wiele rodzajów planowania i zarządzania zasobami.
Obok tradycyjnych rozwiązań – jak Finanse i Księgowość, Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Logistyka, Produkcja, Kadry i Płace – Graffiti.ERP oferuje dodatkowe funkcjonalności, znacznie rozszerzające podstawowe możliwości. Przykładami są system CRM obsługujący kontakty z klientami, Graffiti Projekty do obsługi wieloetapowych zadań zespołowych, aplikacja Graffiti@, która przez Internet udostępnia uprawnionym klientom wskazane zasoby firmy, czy wreszcie moduł Hurtownia Danych.
Graffiti.ERP to także rozwiązania specjalizowane, które przekładają potrzeby konkretnych branż na język systemu ERP. Przykładami są tu Graffiti Zakłady Mięsne dla zakładów przetwórstwa mięsnego; Graffiti Remonty dla przedsiębiorstw remontowych, zakładów naprawczych taboru kolejowego, stoczni remontowych itp.; Graffiti Transport dla firm transportowych i.in.
Rozwój Graffiti.ERP został poprzedzony wieloma aplikacjami (napisanymi przez późniejszych twórców systemu) i starannie przemyślany – głównie w kontekście potrzeb klientów, ale także wobec słabych punktów istniejących rozwiązań, możliwości przezwyciężania realnych problemów poprzez praktyczne rozwinięcia akademickiej wiedzy, wreszcie wobec nowych możliwości oferowanych przez zaawansowane technologie. Ten proces trwał od początku istnienia PC Guard SA – producenta Graffiti.ERP – i trwa nieprzerwanie do dziś.
Graffiti.ERP jako narzędzie
Oprogramowanie Graffiti.ERP stworzone przez PC Guard SA nie jest po prostu produktem w rozumieniu marketingowym. To narzędzie, bez którego trudno byłoby nam zrealizować rzeczywisty cel działań wdrożeniowych.
Prace konsultantów można zasadniczo podzielić na następujące sfery aktywności:
 • Rozpoznanie dziedziny problemu;
 • Stworzenie i weryfikacja specyfikacji wymagań odbiorcy systemu;
 • Stworzenie modelu procesowego przepływu informacji;
 • Stworzenie planu mierzalnych korzyści z zastosowań systemu informatyki;
 • Nakreślenie granic i wymagań względem systemu informatyki;
 • Stworzenie sposobu zastosowań oraz konfiguracji systemu Graffiti.ERP dla przyjętych założeń;
 • Szkolenia.
Dzięki powyższym działaniom, poprzez formalizację najważniejszych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, możliwe jest wprowadzenie zmian udrażniających organizację pracy oraz umożliwiających dostęp do informacji menedżerom przedsiębiorstwa.
 • Zakres działań towarzyszących wdrażaniu zależy przede wszystkim od skali projektu, na którą wpływ mają:
 • Złożoność procesów biznesowych;
 • Zakres funkcjonalny wspomagany oprogramowaniem;
 • Wielkość przedsiębiorstwa;
 • Topografia stacji klienta;
 • Kultura techniczna odbiorcy, itp.
Strona internetowa produktu: graffiti.pcguard.pl
Case Study – OSM Włoszczowa
PC Guard – Ascent.DBI
Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją.
 • Porządkuje reguły dostępu do zasobów przedsiębiorstwa (dokumentacja, informacja, przeprowadzane operacje...);
 • Normalizuje procedury obsługiwania spraw i procesów;
 • Daje możliwość badania ich efektywności.
Nie mamy wątpliwości, że Ascent.DBI to dobre, unikalne rozwiązanie, które może dostarczyć Państwu wymiernych korzyści biznesowych. Pragniemy, aby Państwa firma właśnie poprzez takie projekty wznosiła się na nowe poziomy organizacyjne i metodologiczne.
Cztery zintegrowane moduły
Na system Ascent.DBI składają się trzy, wzajemnie zintegrowane moduły – Work Report, Office, Workflow oraz CRM.
Modułowość systemu pozwala dopasować zakup do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Jednocześnie rozwój potrzeb może znaleźć oparcie w późniejszym wprowadzeniu dodatkowych funkcjonalności i ich pełnej integracji z funkcjonującymi już mechanizmami.
Work Report
Moduł Work Report pozwala rejestrować wykonywane przez pracowników prace (łącznie z delegacjami), następnie naliczać na ich podstawie premie, generować faktury, wreszcie analizować dochodowość pojedynczych pracowników oraz całych zespołów.
Ponieważ informacje są wprowadzane przez Internet, pracownicy mogą aktualizować dane niezależnie od miejsca pobytu, bez konieczności powrotu do firmy. Dzięki temu kadra zarządzająca ma dostęp do zawsze aktualnych danych – w tym analiz wydajności pracowników i wypełnienia harmonogramu wizyt u kontrahentów.
Office
W skład modułu Office służy do zarządzania obiegiem informacji. Pozwala gromadzić dokumenty zewnętrzne (pliki) i systemowe (wiadomości e-mail, raporty i procesy). Ponieważ dostęp do dokumentów jest regulowany ogólnosystemowymi uprawnieniami, każdy użytkownik może dotrzeć do informacji odpowiadających jego kompetencjom. W skład tego modułu wchodzą:
 • Repozytorium dokumentów;
 • Portal korporacyjny;
 • Kalendarz;
 • Generator zestawień;
 • Matryce raportów;
 • Biuletyn informacyjny (Newsletter);
 • Poczta wewnętrzna;
 • Poczta elektroniczna;
 • Forum.
Workflow
Ascent.DBI Workflow pozwala tworzyć zapis przebiegu procedur postępowania. Oznacza to możliwość śledzenia i oceny zaawansowania wieloetapowych, angażujących wielu pracowników procesów – takich jak realizacja zamówień czy produkcja. Zapis poszczególnych procesów jest budowany przez użytkownika. Definiuje on kolejne etapy, ich wzajemne relacje (w formie graficznej) oraz uprawnionych do ich edycji użytkowników. Dzięki temu uzyskuje się precyzyjną i efektywną formę prezentacji i zapisu danych, jednocześnie uwzględniając kompetencje uczestników procesu.
CRM
Ascent.DBI CRM służy do obsługi relacji z klientem.
Cele i korzyści korzystania z systemu Ascent.DBI
Użycie Ascenta daje konkretne korzyści biznesowe:
 • Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej Uczynienie wiedzy – informacji – publiczną pociąga za sobą konieczność określenia jasnych reguł dostępu i procedur postępowania z każdym nośnikiem informacji.
 • Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych pozwolą błyskawicznie sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji.
 • Zdalny dostęp do informacji Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do Internetu oraz odpowiednie uprawnienia. Nie jest więc konieczne, aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do konkretnego pomieszczenia. Wystarczy pragnienie wiedzy…
 • Matryca procesów – powtarzalny schemat postępowania W każdej organizacji są typy spraw, których sposób załatwiania jest powtarzalny. Matryca procesów daje możliwość kontroli stopnia zaawansowania i rzeczywistej skuteczności wykonywania zadań.
 • Kalendarz – efektywne zarządzanie i monitoring zasobów Kalendarz to miejsce upublicznienia notatek i poleceń. Ale nie tylko. Kalendarz kanalizuje przepływ informacji pomiędzy planistą i odbiorcą. Jest też platformą wymiany informacji o zasobach i ich dostępności.
 • Raportowanie i analizy – integracja danych Analiza i raporty mogą powstać przez syntezę informacji pochodzących z systemów zewnętrznych – ERP, transakcyjnych i rozwiązań dziedzinowych. Raport jest dokumentem, który może być zapisany w repozytorium dokumentów.
 • Portal informacyjny – katalogowanie i dystrybucja informacji publicznej Dowolne wiadomości mogą być umieszczane na swoistym słupie ogłoszeniowym – choć, jak w przypadku innych danych, ich adresat może być bardzo precyzyjnie określony. Siła wiadomości może być budowana przez załączniki i grafikę.
 • Konsolidacja różnych poziomów danych Dobrodziejstwa repozytorium dokumentów – z jego strukturą, regułami, funkcjami wyszukiwania – mogą być wykorzystane na użytek oprogramowania wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem i modułów obszaru Business Intelligence. Jako dokument może być traktowany złożony proces i odwrotnie: załączniki skojarzone z tym ostatnim mogą być umieszczane w repozytorium dokumentów.
Strona internetowa produktu: www.ascentdbi.pl
Folder Ascent.DBI
2intellect – INTELLECT BI
U podstaw koncepcji powstania systemu INTELLECT stało przekonanie, iż w warunkach coraz silniejszej konkurencji rynkowej, przedsiębiorstwa mogą odnieść sukces jedynie wtedy, gdy potrafią natychmiast reagować na potrzeby klientów oraz z wyprzedzeniem podejmować decyzje biznesowe na bazie zgromadzonych informacji.
W ostatnich latach wiele firm wdrożyło i wykorzystuje różnego rodzaju systemy klasy ERP, MPR II, CRM itp. do gromadzenia informacji biznesowych, niestety w większości przypadków systemy te nie zwiększają wydajności pracy i nie wspomagają zarządów w podejmowaniu decyzji - systemy te generują coraz większą ilość danych, którymi zalewani są pracownicy (efekt Big Data), ale nie są oni wstanie przerobić tych danych na wartościowe informacje biznesowe, bowiem wykorzystywane przez nich systemy nie zostały wyposażone w profesjonalne narzędzia analityczne.
Poprawę tego stanu rzeczy mogą spowodować rozwiązania klasy Business Intelligence – niestety także wśród systemów BI często występują znaczne ograniczenia w ich wykorzystaniu.
Podejmując decyzję o wyprodukowaniu systemu INTELLECT BI postawiliśmy sobie za cel uniknięcie większości ograniczeń występujących w systemach Business Intelligence – niektóre z tych założeń to:
 • System musi współpracować z każdym systemem zewnętrznym, który jest oparty na bazie SQL;
 • Archiwizacja danych i ich przekształcenie powinno się odbywać w bezpieczny sposób;
 • Wykonywanie analiz musi się odbywać za pomocą przejrzystego i prostego do opanowania przez użytkownika interfejs;
 • W celu ułatwienia pracy użytkownikowi, oprogramowanie powinno być wyposażone w system podpowiedzi i instrukcji dostępnych z miejscu wykonywania danej operacji;
 • Rozwiązanie musi być skalowalne, a jakakolwiek modyfikacja i dodanie nowej funkcjonalności musi być zautomatyzowane tak by ograniczyć koszty eksploatacji;
 • System powinien wspomagać tworzenie raportów oraz eksport dowolnej analizy w postaci raportu do plików PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, Text, Image;
 • Informacja powinna docierać do uprawnionych osób w ustalonym czasie;
 • Pracownicy by móc optymalnie wykorzystać dostępne zasoby i podejmować efektywne decyzje biznesowe potrzebują wiarygodnych danych, a jednocześnie muszą mieć możliwość wymiany informacji i komentowania analiz bez względu na miejsce ich przebywania.
W końcowym efekcie oprogramowanie INTELLECT, które wyprodukowaliśmy realizuje powyższe założenia w 100% - zbudowaliśmy system, który dzisiaj jest najnowocześniejszym systemem klasy BI na rynku.
W XXI wieku kluczem do sukcesu i dobrej kondycji finansowej firmy jest posiadanie narzędzi pracy lepszych nich konkurencja - proponując Państwu zakup systemu klasy Business Intelligence wierzymy, że jednym z tych działań, które stanowią o przewadze konkurencyjnej może być wdrożenie systemu INTELLECT BI.
INTELLECT BI to otwarty system, który integruje się i komunikuje z oprogramowaniem innych dostawców. Dostarcza potrzebnych danych, które są pobierane z innych systemów transakcyjnych i gromadzone w jednej wspólnej bazie, a następnie wykorzystywane i przetwarzane na niezbędną do zarządzania wiedzę biznesową. System wspomaga procesy zarządzania na wielu płaszczyznach - od sprzedaży po skomplikowane procesy produkcyjne.
INTELLECT BI to zintegrowany, wielomodułowy systemem, który umożliwia pracę na wielu pulpitach. System posiada także swoją wersję internetową WEB Intellect, która umożliwia dystrybucję informacji poprzez przeglądarkę, zbudowanie portali klienckich czy upublicznienie informacji poprzez jej publikację w sieci WWW. Dodatkowo każda informacja może zostać zaprezentowana na mapie w module GEOGRAFIC Intellect.
INTELLECT 2011
Sage
Sage Symfonia ERP jest kompleksowym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna budowa powoduje, że możemy ją łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy. Dzięki Sage Symfonia ERP zarządzanie w Twojej firmie będzie intuicyjne, szybsze, prostsze i bardziej efektywnie.
http://www.sage.com.pl/ Sage Symfonia ERP
Connecto
A) Platforma Connecto DMS – Business Intelligence
Platforma usprawniająca zarządzanie firmą oraz podejmowanie decyzji biznesowych. Wszystko dzięki możliwości monitorowania kondycji przedsiębiorstwa, jego projektów oraz finansów. To rozwiązanie nie tylko dla osób zarządzających firmą, ale także dla pracowników, którym informacje są niezbędne do kontroli i zarządzania konkretnymi procesami.
Korzyści z wdrożenia Platformy Connecto DMS – Business Intelligence:
 1. Kompleksowy mechanizm raportowania:
  • Budowa i zarządzanie wieloźródłową, wielowymiarową Hurtownią Danych;
  • Zaawansowana przeglądarka raportów, obsługującą wiele typów analiz;
  • Modelowanie danymi np. z projektów;
  • Możliwość korzystania z predefiniowanych i generacji własnych Obszarów Analitycznych OLAP;
  • Integracja danych z różnych źródeł;
  • Pełna integracja z arkuszami Excel;
 2. Różne źródła, jedno narzędzie:
  • Informacje potrzebne w danym czasie mogą być pobierane z różnych źródeł, np. z zestawienia projektów i systemu finansowo – księgowego.
 3. Dostosowanie systemu do potrzeb klienta:
  • Tworzenie unikalnego wyglądu systemu pod każdego z użytkowników;
  • Pełna konfigurowalność raportów, wykresów i zestawień;
  • Wielowymiarowe zestawienia – finansowe, projektowe, ilościowe, wartościowe, itp.;
  • Proste tworzenie analiz na zasadzie Drag&Drop.
 4. Integracja – dalszy rozwój:
  • Elektroniczny obieg dokumentów i pracy;
  • Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM);
  • Obsługa Klientów;
  • Kompleksowe Zarządzanie Projektami.
Connecto - Case Study
B) Platforma Connecto DMS – Obieg Dokumentów
Platforma Connecto DMS Obieg Dokumentów pozwala na pełną kontrolę związaną z przepływem informacji i dokumentów wewnątrz firmy, jakie pory były przekazywane w formie papierowej. To bieżący dostęp do najbardziej aktualnych dokumentów, jak i tych, które zostały już wrzucone do archiwum. Sam obieg dokumentów wiąże się nie tylko z usprawnieniem pracy, ale również pozwala monitorować, gdzie i dlaczego dany dokument obecnie się znajduje. Wszystkie dokumenty są znajdują się w jednym miejscu.
Korzyści z wdrożenia Platformy Connecto DMS – Obieg Dokumentów:
 • Dzięki platformie maleje nam ilość dokumentów papierowych;
 • Szybkie dotarcie do dokumentów za pomocą kilku kliknięć;
 • Minimalne ryzyko zniszczenia i zgubienia ważnych umów lub faktur;
 • Ograniczenie do zera błędów, nieporozumień i opóźnień związanych
  z przepływem informacji;
 • Obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.


C) Platforma Connecto DMS – CRM
CRM to narzędzie usprawniające procesy handlowe. Dostęp do wykonany w przeszłości oraz zaplanowanych działań przekłada na pozyskanie i utrzymywanie stałych relacji z klientem. Dzięki zebranym informacjom o kliencie możliwe jest dobranie rozwiązania spełniające jego wymagania. CRM to również łatwe organizowanie i wykonywanie pracy w przedsiębiorstwie przez analizę efektywności oraz ustalenie strategii działań.
Korzyści z wdrożenia Platformy Connecto DMS – CRM:
 • Zwiększenie skuteczności zarządzania w organizacji;
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy;
 • Wzrost satysfakcji klientów oraz zaufania partnerów;
 • Skuteczna kontrola działań pracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych;
 • Prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących, korespondencji
  rejestracji i przekazywania kontaktów, spraw i zadań.


D) Platforma Connecto DMS – Zarządzanie Projektem
Platforma umożliwia kontrolę poszczególne szczebli wykonania projektu dzięki bieżącym aktualizacjom. W każdym momencie można zamieścić poprawki czy sprawdzić dokumenty na konkretnym etapie. Ciągły dostęp pozwala na analizy finansowe, co zabezpiecza przez przekroczeniem budżetu lub terminu oddania projektu. Cały czas możemy też analizować finanse, które przeznaczone są na konkretne działanie Dzięki temu unikniemy przekroczenia budżetu oraz opóźnień związanych z terminem oddania projektu.
Korzyści z wdrożenia Platformy Connecto DMS – Zarządzanie Projektem
 • Kontroluj finansów i czasu dla konkretnego projektu;
 • Oszczędność czasu i pieniędzy;
 • Bieżące informacje o zmianach i podjętych krokach w projekcie Informuj.
Archman
Platforma Business Navigator wyposażona już dzisiaj w zestaw prawie 20 zintegrowanych ze sobą modułów, które działają w 3 kluczowych obszarach wsparcia biznesu:
BUDŻETOWANIE I ANALIZA DANYCH
 • Automatyczne ściąganie danych z różnych systemów (program księgowy, magazynowy itp.);
 • Dane wszystkich jednostek dostępne „od ręki” w jednym miejscu;
 • Zaawansowane i wygodne pulpity menadżerskie;
 • Praca przez przeglądarkę lub z poziomu Excela;
 • Różne modele budżetowania: od góry, od dołu, zadaniowe, projektowe, rzeczowe, finansowe;
 • Zarządzanie przepływem pracy w procesie budżetowania;
 • Wielowymiarowa analiza odchyleń budżetowych pozwalająca na poznanie ich przyczyn.
OBIEG PRACY I DOKUMENTÓW
 • Obieg faktur, umów, zamówień, delegacji, projektów, zadań;
 • Wprowadzanie własnych typów dokumentów (karty sprzętu, budynków, remontów etc.);
 • Modelowanie własnych procedur obiegu;
 • Powiadamianie mailowe i/lub sms o zmianie statusu dokumentu;
 • Możliwość dopisywania informacji do dokumentu podczas obiegu (atrybuty, dekretacja, komentarze);
 • Eksport zadekretowanych dokumentów handlowych (faktury, zapotrzebowania, zamówienia) do systemu finansowo-księgowego.
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
 • Zarządzanie strukturą organizacyjną;
 • Modelowanie opisów stanowisk pracy;
 • Ocena kompetencji (przez przełożonego, podwładnych, współpracowników);
 • Ocena celów i zadań;
 • Rekrutacja pracowników;
 • Modelowanie rozwoju pracownika (rozmowy rozwojowe, szkolenia);
 • Urlopy, delegacje;
 • Ewidencja czasu pracy.
Dlaczego Archman? Case Study – Kopalnia Soli Wieliczka Case Study – Medicare Sp. z o.o.
Max Elektronik
Programy marki Quatra to wielofunkcyjne systemy usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwem. Rozwiązania ułatwiają koordynowanie wielu procesów biznesowych z zakresu księgowości i finansów, a także zarządzania personelem, magazynem, sprzedażą oraz logistyką. Systemy wspierają zadania operacyjne, automatyzują procesy w firmie, optymalizują koszty, a także pozwalają na utrzymanie satysfakcjonujących relacji z klientami. Programy cechuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawartych w nich danych, a zastosowane mechanizmy sprawiają, że rozwiązania te są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem. Intuicyjność obsługi oraz wykorzystanie najnowszych technologii i cloud computingu umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z zaawansowanego oprogramowania, bez konieczności inwestycji w kosztowną infrastrukturę.
Poszczególne systemy (Quatra Start, Quatra Firma, Quatra Supra, Quatra Expanso, Quatra Max) są zróżnicowane pod względem funkcjonalności i dostosowane do potrzeb właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, a także małych, średnich i dużych firm.
Programy marki Quatra oferują funkcje, które umożliwiają:
 • Samodzielne zarządzanie księgowością i finansami firmy;
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • Zarządzanie magazynami, optymalizację poziomu zapasów;
 • Koordynowanie procesów sprzedażowo-zakupowych firmy;
 • Usprawnienie i skrócenie czasu realizacji zamówień i zleceń;
 • Zarządzanie polityką cenową oraz łatwe modyfikacje cenników;
 • Kontrolę przepływów materiałowych w obrębie całej struktury firmy;
 • Koordynowanie pracy całej organizacji za pomocą jednego, spójnego systemu;
 • Ujednolicenie procedur w ramach otoczenia biznesowego;
 • Koordynację współpracy z partnerami biznesowymi;
 • Profilowanie funkcjonalności w oparciu o wewnętrzne procedury firm współpracujących;
 • Automatyzację rutynowych, powtarzalnych czynności;
 • Podejmowanie precyzyjnych decyzji na podstawie wiarygodnych danych;
 • Elektroniczną wymianę dokumentów;
 • Efektywną pracę nawet przy zwiększeniu objętości przetwarzanych danych i liczby jednocześnie pracujących użytkowników;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych.
Szczegółowe informacje na temat programów Quatra znajdują się na stronie: Quatra.pl
Rozwiązanie Quatra Max
Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 22 stycznia 2014 r.
Środa, 09:00
Miejsce: Katowice, Qubus Hotel Prestige
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
(w tym: imienne certyfikaty, lunch dla uczestników)
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
COMP Soft Sp. z o.o. NAV.COM Sp.k. CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Humansoft Sp. z o.o. PC Guard S.A. 2intellect.com S.A. Sage Sp. z o.o. Connecto Sp. z o.o. Archman Sp. z o.o. Max Elektronik SA
Prezentowane Rozwiązania:
maat dynamics-nav targit vendo hermes-sql qlikview GRAFFITI.ERP forte navigator quatra
Sponsorzy:
Przedsiębiorstwo JOTKEL Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Katowicach 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja we Wrocławiu 19 września 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Poznaniu 17 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 24 października 2019 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni