BPC Training Centre

Roadshow w Kielcach, 18 września 2012 r.

Rozwiązania
Axacom
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition to nowa wersja Microsoft Dynamics AX dostępna na rynku od lipca 2017, jest dostępna w dwóch wersjach: w chmurze i on-premise.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ułatwia zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa średnich i dużych organizacji. System jest częścią rozwiązania Microsoft Dynamics 365, wspiera obszary takie jak zamówienia, sprzedaż, logistyka, produkcja, finanse czy zarządzanie przedsiębiorstwem.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych w krótkim czasie dzięki inteligentnemu interfejsowi, który zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, pozwala organizacjom na transformacje dostarczając logiki biznesowej, która umożliwia zaprojektowanie procesów biznesowych szybciej dzięki czemu firma staje się innowacyjna i wyprzedza konkurencję.
Organizacja zyskuje elastyczność co pozwala jej rosnąć w swoim własnym tempie. Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations umożliwia prowadzenie działalności w zasadzie wszędzie, w dowolnym czasie z wykorzystaniem uniwersalności technologii chmury, skalując globalnie operacje spełniając przy tym oczekiwania klientów.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations dostarcza narzędzia niezbędne w nowoczesnym miejscu pracy - inteligentne, mobilne, łatwe w obsłudze rozwiązania biznesowe. Dzięki informacjom dostępnym w czasie rzeczywistym podejmowane decyzje są szybsze i mają lepszy wpływ na całą organizację.
Transformacja organizacji poprzez reorganizację procesów jest kluczowa dla jej konkurencyjności. Wprowadzanie takich zmian powinno odbywać się szybko i nie naruszać modelu biznesowego. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pozwala firmom na transformację poprzez uproszczenie i przyspieszenie zmian procesowych.
Pomaganie organizacjom rosnąć w ich własnym tempie polega na zapewnieniu im wyboru oraz elastyczności. Microsoft daje organizacjom możliwość wykorzystania atutów technologii chmury co pozwala na skalowanie globalnych działań. Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations z łatwością integruje się z dotychczasowym systemem wraz z zawartymi danymi. Dzięki temu użytkownicy mogą nadal czerpać korzyści z istniejących inwestycji jednocześnie usuwając wszystkie bariery stojące na drodze rozwoju.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations jest ściśle zintegrowany z platformą Office 365. Integracja ta znacznie ułatwia prace z kartotekami klientów i dostawców, ofertowaniem czy fakturowaniem. Aplikacje pracują na wspólnym modelu danych co zapewnia szybki przepływ pracy, klient zyskuje obszerną analitykę oraz pracę z danymi w czasie rzeczywistym
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations to kompleksowe narzędzie służące do zarządzania przedsiębiorstwem. Wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom organizacji dostosowując się do zmieniających się oczekiwań klientów.
Abis
Firma przedstawi rozwiązania informatyczne obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym na przykładzie wdrożeń systemu MES.
Część I: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym śledzenie produkcji w toku, rozliczanie materiałów, czasu pracy maszyn i pracowników. – Zarządzanie wydajnością – rejestracja stanów pracy, wizualizacji i obliczanie wskaźników OEE. – Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – transfer zleceń z systemu ERP na linie produkcyjne. – Traceability – śledzenie operacji produkcyjnych i raportowanie genealogii produkcji.
Część II: Obszary zastosowania systemów MES. Przykładowe realizacje Systemów MES oraz sposoby wymiany informacji z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.
Komputerowe wspomaganie produkcji - MES:
W swojej działalności Abis opiera się głównie na produktach amerykańskiej korporacji Wonderware. Wonderware System Platform jest najlepiej zintegrowanym zestawem oprogramowaniem dla przemysłu, który pozwala na wszechstronną obsługę klienta.
Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu, ale również jako skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych. Przez to możliwe jest podniesienie efektywności i wydajności produkcji. Firma Abis systematycznie podąża za rozwojem tych technologii oferując klientom najwyższą jakość usług.
Śledzenie i zarządzanie procesami przemysłowymi:
We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy kasy MES.
O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.
PROXIA
Tematem prezentacji będzie demonstracja działania oprogramowania klasy MES,
w zakresie planowania produkcji, monitorowania maszyn i zleceń produkcyjnych.
W skład modułów wchodzących w systemu MES firmy PROXIA należy wymienić:
 • MDE czyli monitorowanie maszyn z wyliczaniem wskaźnika OEE;
 • BDE czyli monitorowanie zleceń produkcyjnych z wyliczaniem wskaźników KPI;
 • PROXIA czyli Zaawansowanie planowanie produkcji na zasobach ograniczonych;
 • DNC czyli serwer komunikacyjny do zarządzania programami NC dla maszyn
  sterowanych numerycznie;
 • TD czyli Zarządzanie Narzędziami i Danymi Produkcyjnymi.
Oczekiwania i cele użycia ProXIA MES:
 • Zarządzanie i podgląd aktualnych stanów maszyn z jednego miejsca;
 • Zarządzanie i podgląd aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych;
 • Zmniejszenie czasu wyliczania aktualnej wydajności maszyny;
 • Szybka integracja w przedsiębiorstwie przez wykorzystanie standardów
  baz danych Microsoft / Oracle.
Prostota użytkowania:
 • Obsługa programu MDE/BDE i komunikacja z maszynami na produkcji odbywa się
  przez sieć komputerową i jest niezleżna od producenta maszyny;
 • System charakteryzuje się w szczególności przez przyjazny dla użytkownika,
  praktyczny interfejs oraz prostotę obsługi przez pracownika;
 • Dostępność programu MDE/BDE dla obsługujących maszyny oraz dla kierownictwa
  przez 24 godziny na dobę.
Korzyści udostępniane przez system MES:
 • Aktualne informacje zwrotne z maszyny do poziomu planowania.
 • Koniec „bałaganu papierowego” w produkcji.
 • Centralna aktualizacja oprogramowania.
 • Prosta aktualizacja dokumentacji i oprogramowania NC.
 • Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów.
Zbieranie danych:
Głównym celem podczas rozwoju oprogramowania do zbierania danych MDE było
udostępnienie również niedoświadczonym użytkownikom prostego i intuicyjnego interfejsu
użytkownika. Za pomocą modułu MDE można zbierać dane zarówno ręcznie wprowadzone
przez użytkownika (przez osobisty terminal przy maszynie), obsługującego maszynę poprzez
ekran dotykowy, jak i automatycznie odczytywać stany maszyny. Oprogramowanie
konfigurowane jest indywidualnie dla potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Monitor online:
Moduł pakietu PROXIA Online-Monitor udostępnia użytkownikowi jednocześnie wszelkie
informacje pochodzące z maszyn i produkcji w czasie rzeczywistym. Użytkownik w ten
sposób ma natychmiastowy wgląd na aktualną sytuację w produkcji i montażu. Przedstawić
można między innymi zarówno czasy biegu i czasy pomocnicze, jak i liczby sztuk detali.
Zarówno jako podgląd dla mistrza w jego zakresie obowiązków, jak i jako globalny przegląd
dla planisty lub kierownika produkcji. Informowanie o zaistniałych wydarzeniach na produkcji
na danej maszynie za pomocą SMS lub poczty email są podstawowymi funkcjami.
Oś czasu:
Ten pakiet oprogramowania pozwala użytkownikowi wyświetlić zakres czasu i przedstawić
graficznie na osi czasu wydajność maszyn/urządzeń/zleceń/pracowników. Daje to osobie
zarządzającej możliwość prostego i szybkiego wglądu, w to jak np. przebiegała ostatnia
zmiana czy konkretne zlecenie produkcyjne.
Analiza wskaźnikowa: OEE i KPI:
Ważną cechą Menedżera MES jest wyznaczanie parametrów (np. OEE oraz KPI).
Odbywa się to na podstawie:
 • Raportów, które może projektować i modyfikować również użytkownik. Celem jest prosty
  i szybki sposób wizualizacji parametrów wydajności, czasów postojów i awarii.
 • Przeglądarki internetowej, gdzie w nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi graficznej
  formie, prezentowane są wszystkie wskaźniki wydajnościowe. Dostęp do tego modułu
  przez internet z poziomu telefonów klasy smartphone.
Dane te służą w głównej mierze do analizy słabych ogniw w organizacyjnym i technicznym
łańcuchu procesowym oraz do kalkulacji kosztów wykonanych zleceń. Poza tym można użyć
zebrane dane również do obliczania należnych premii i wynagrodzeń.
Produsoft
Autorski, "szyty na miarę" system Produsys Personal przeznaczony jest dla dużych i średnich firm produkcyjnych. Rozwiązanie integruje się z innymi systemami przedsiębiorstwa, które wykorzystywane są obszarach poza- produkcyjnych np. gospodarka magazynowa, zamówienia, kadry – płace. Jako system zaawansowany i dedykowany, Produsys Personal oferuje funkcjonalność modelowania produkcji typową dla systemów z tzw. "górnej półki".
Moduły Systemu Produsys
1. Technologie i struktury
Technologia jest rozumiana jako sekwencja operacji oraz zbiór indeksów potrzebnych do: - wytworzenia wyrobu gotowego lub półwyrobu, - wytworzenia podzespołu, - złożenia kompletu, - wykonania remontu – naprawy.
Pod pojęciem technologii rozumiemy zatem połączenie definicji struktury materiałowej (konstrukcji) i definicji procesu technologicznego (marszruty): Technologia = Struktura + Marszruta
Technologie są definiowane dla następujących rodzajów indeksów: - wyroby, - półwyroby, - podzespoły, - komplety, - zestawy remontowo – naprawcze.
Technologie nie są natomiast definiowane dla materiałów i towarów (ponieważ te nie są wytwarzane w przedsiębiorstwie a przez nie kupowane),
Dany indeks (oczywiście jeżeli nie jest materiałem lub towarem) może mieć zdefiniowane dowolnie wiele technologii.
Operacja, wchodząca w skład definicji procesu technologicznego, cechuje się m.in. następującymi parametrami: - identyfikator / numer operacji, - rodzaj / nazwa, - czas jednostkowy, czas przygotowawczo – zakończeniowy, - stanowisko / stanowiska przewidziane jako miejsce wykonywania operacji, - lista materiałów i półwyrobów pobieranych do danej operacji.
Struktury materiałowe
Struktury materiałowe przedstawiane są w postaci drzew indeksów, czyli wielopoziomowych struktur podobnych do struktur folderów i plików na dyskach komputerów.
W opcji „Struktury materiałowe” występują dwa rodzaje struktur: - "Struktury z technologii", czyli struktury wynikające z definicji technologii – dla tego rodzaju struktur nie są przechowywane żadne dodatkowe dane poza danymi w definicjach technologii. Drzewo struktury jest za każdym razem wyliczane (określane) na podstawie definicji technologii. - "Struktury samodzielne", czyli struktury nie wynikające z definicji technologii, a ręcznie wprowadzone do SZP przez operatora. Dla tego rodzaju struktur dane zapisywane są w bazie danych w specjalnych tabelach, dedykowanych do przechowywania informacji na temat struktur.
Drugi rodzaj struktur ma zastosowanie, w przypadku, gdy w SZP chcemy prowadzić ewidencję struktur wyłącznie, bez definiowania kompletnej technologii.
Jedynie indeksy nie zdefiniowane jako materiały lub towary mogą mieć definiowane struktury. Jeden indeks może mieć zdefiniowaną dowolną liczbę struktur.
2. Kalkulacje
Moduł służy do definiowania algorytmów kalkulacyjnych, czyli algorytmów określających sposoby wyliczania oszacowań kosztu wytworzenia wyrobów lub półwyrobów oraz do wyliczania kalkulacji wedle zdefiniowanych algorytmów.
Kalkulacje bazują na informacjach zawartych w definicjach struktur i procesów technologicznych oraz na kartotekach kosztów jednostkowych dla robocizny (np. stawki dla stanowisk roboczych, dla operacji, dla jednostek czasu) oraz na kartotekach bądź dokumentach zawierających koszty jednostkowe (ceny) materiałów i półwyrobów (cenniki, koszty ewidencyjne z kart indeksów, dokumenty PZ) . Sposób korzystania z kosztów jednostkowych określony jest w algorytmie kalkulacyjnym.
Algorytmy kalkulacyjne stosowane sa na potrzeby szacowania a’priori kosztów wytworzenia wyróbów i półwyrobów. Wyniki oszacowań mogą być stosowane m.in. na potrzeby: - analiz porównawczych kosztów planowanych i rzeczywistych, - przygotowywania ofert handlowych, - budowania bibliotek norm konstrukcyjno – technologicznych (zawierających informacje wartościowe), - ustalania Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW) np. na potrzeby ustalania cen ewidencyjnych , tworzenia cenników TKW, wyceny dokumentów PW itp., - ustalania cen sprzedaży, czyli ceny wynikajacych z powiększenia TKW o planowane marże.
3. Plany produkcji
Moduł zawiera ewidencję planów produkcji. Plan produkcji definiowany jest dla określnego okresu planistycznego. Pozycje planu zawierają informacje o indeksach, jakie mają być produkowane oraz o zakładanej wielkości produkcji.
Ponadto w module dostępna jest funkcjonalność służaca do planowania obciążenia maszyn lub pracowników poszczególnymi czynnościami zdefiniowanymi w obrębie technologii.
4. Zlecenia
Moduł zawiera ewidencję zleceń produkcyjnych. Zlecenia mogą być klasyfikowane wedle różnych kryteriów; przykładowy ich podział może być następujący: - zlecenia produkcyjne, - zlecenia kompletacji, - zlecenia remontowo – naprawcze, - zlecenia nieprodukcyjne.
Ponadto w module zawarte sa funkcje analityczne, mianowicie: - Analiza terminu wykonalności pojedynczego zlecenia, - Analiza zapotrzebowania materiałowego pod zlecenie.
5. Zaopatrzenie i przydziały materiałowe
Moduł wykorzystywany jest w dwóch celach: - w celu generowania przydziałów materiałowych do zleceń, czyli ilościowych list materiałów i półwyrobów potrzebnych do wykonania danego zlecenia, a na bazie tych przydziałów – do pół-automatycznego generowania dokumentów RW i ZW, - w celu czasowego planowania zapotrzebowania materiałowego do zleceń, czy wyliczania progrozowanych potrzeb w zakresie materiałów i półwyrobów z określeniem terminów zaistnienia tych potrzeb. Celem takiego wyliczenia jest wsparcie informacyjne w procesie zakupu materiałów oraz w zakresie planowania produkcji półwyrobów i wyrobów.
Ponadto moduł pozwala na generowanie dokumentów PW oraz zamówień do dostawców.
Zestawienie funkcji modułu zaopatrzenia i przydziałów materiałowych jest następujące: - Przydziały materiałowe pod zlecenia, - Dokumenty RW i ZW, - Dokumenty PW, - Karty pobrań (materiałów i półwyrobów na zlecenie), - Plan zapotrzebowania materiałowego, - Zamówienia do dostawców.
6. Harmonogramowanie zleceń
Bazą dla tworzenia harmonogramów są kalendarze stanowisk roboczych bądź robotników – w zależności od tego z jakiego rodzaju harmonogramowaniem mamy do czynienia. Kalendarze określają dostępność danego zasobu (stanowiska roboczego, robotnika) z uwzględnieniem planowanych przestojów, remontów, urlopów itp...
Stworzenie harmonogramu polega na zaplanowaniu wykonywania na poszczególnych stanowiskach roboczych bądź przez poszczególnych robotników operacji ze zleceń produkcyjnych, które podlegają harmonogramowaniu. W harmonogramie orkeślane są daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych operacji w zleceniach. Algorytmy harmonogramowania są zwykle w dość szczegółowy sposób parametryzowane, m.in. zwykle określany jest kierunek harmonogramowania (do tyłu, do przodu), horyzont czasowy harmonogramu, priorytety poszczególnych zleceń, reguły rozwiązywania konfliktów, zasady łączenia operacji pochodzących z różnych zleceń, kwestie oczekiwania przez zlecenie na zakończenie innych zleceń.
Funkcja harmonogramowania jest z informatycznego punktu widzenia zadaniem stosunkowo łatwym do zrealizowania natomiast, jak pokazuje praktyka, implementacja tej funkcjonalności w przedsiębiorstwach jest zwykle zadaniem bardzo trudnym do wykonania.
7. Produkcja w toku
Moduł ten służy do obsługi produkcji w toku. Dostępna tu funkcjonalność pozwala na: - przygotowywanie przewodników warsztatowych, będąch dla robotników instrukcjami dotyczącymi rodzaju i planu czasowego wykonywania prac, - rejestrowania kart pracy, czyli danych dokumentujących przebieg procesu produkcji.
Alternatywą dla kart pracy są karty postępów produkcji, pozwalające na rejestrację przepływu przetworzonych detali na kolejne operacje. Na kartach postępów prododukcji – w przeciwieństwie do kart pracy - nie są rejestrowane informacje o robotnikach.
8. Kontrola jakości
W module definiowana jest kartoteka parametrów kontroli jakość. Parametr kontroli jakości określa jego identyfikator / nazwa oraz zbiór bądź przedział (lub przedziały) dopuszczalnych wartości.
W trakcie postępów produkcji kontrolowane parametry polegają pomiarowi i następuje ewidencjonowanie wyników pomiarów. Następnie dane przedstawiane są użytkownikowi do analiz.
9. Narzędziownie
Obsługa narzędziowni obejmuje ewidencję kartoteki narzędzi wraz ze śledzeniem aktualnych stanów tych narzędzi.
Pobrania, zwroty, likwidacje, modyfikacje narzędzi dokumentowane są odpowiednimi dokumentami. Stany narzędzi wynikają z wprowadzonych do systemu stanów początkowych oraz zmian stanów rejestrowanych na dokumentach.
10. Remonty maszyn
Moduł stanowi ewidencję planowanych i wykonanych przestojów maszyn związanych z remontami, przeglądami i awariami maszyn. Ponadto pozwala na ewidencjonowanie kosztów związanych z pracami konserwacyjnymi.
Dane o planowanych przestojach wprowadzone w module remontów uwzględniane są przy harmonogramowaniu – powodują aktualizację kalendarzy
11. Kartoteki
Kartoteki to moduł konfiguracyjny. Obsługiwane są w nim następujące zbiory danych: - Kartoteka użytkowników systemu - Kartoteka indeksów - Kartoteka kontrahentów - Kartoteka magazynów - Kartoteka stanowisk i grup stanowisk - Kartoteka robotników i brygad - Kartoteka operacji i grup operacji - Kartoteka narzędziowni - Kartoteka narzędzi i grup narządzi - Kartoteka stawek - Kartoteka rodzajów braków
12. Gospodarka Maagazynowa – moduł dodatkowy
Istnieje możliwość – w sytuacji, gdy ze strony klienta pojawia się taka potrzeba – zastosowania własnego modułu gospodarki magazynowej (dostępnego w ramach systemu Produsys); w modelu takim najczęściej magazyny około-produkcyjne (surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych) funkcjonują w oparciu o moduł gospodarki magazynowej systemu Produsys. Stosowanie modułu gospodarki magazynowej systemu Produsys jest alternatywą w stosunku do integracji Produsysa z systemami gospodarki magazynowej firm trzecich i podlega decyzji klienta.
Vecto
Kompleksowa ochrona z de-duplikacją – Dell-EMC Avamar. Najnowsze rozwiązania Dell-EMC, z technologią deduplikacji danych, pozwalającą na redukcję miejsca w backupach dyskowych nawet do 200%.
W różnorodnych konfiguracjach rozwiązania Dell-EMC to profesjonalna i wygodna forma zabezpieczania całego środowiska sieciowego, oferująca zdecydowaną oszczędność czasu oraz kosztów.
Roadshow BPC GROUP POLAND:
Termin: 18 września 2012 r.
Wtorek, 09:00
Miejsce: Kielce, Hotel Tęczowy Młyn
25-670 Kielce, ul. Zakładowa 4
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Axacom Sp. z o.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k. Proxia Polska Sp. z o.o. Produsoft Polska S.A. Vecto Sp. z o.o.
Patroni Medialni:
beconnected ERP24.pl ERP-View.pl MagazynIT.pl Automatyka.pl erpportal QBusiness.pl E-Biznes.pl
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja w Krakowie 28 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni