BPC Training Centre

Konferencja w Katowicach, 27 października 2011 r.

Rozwiązania
Axacom
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition to nowa wersja Microsoft Dynamics AX dostępna na rynku od lipca 2017, jest dostępna w dwóch wersjach: w chmurze i on-premise.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ułatwia zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa średnich i dużych organizacji. System jest częścią rozwiązania Microsoft Dynamics 365, wspiera obszary takie jak zamówienia, sprzedaż, logistyka, produkcja, finanse czy zarządzanie przedsiębiorstwem.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych w krótkim czasie dzięki inteligentnemu interfejsowi, który zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, pozwala organizacjom na transformacje dostarczając logiki biznesowej, która umożliwia zaprojektowanie procesów biznesowych szybciej dzięki czemu firma staje się innowacyjna i wyprzedza konkurencję.
Organizacja zyskuje elastyczność co pozwala jej rosnąć w swoim własnym tempie. Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations umożliwia prowadzenie działalności w zasadzie wszędzie, w dowolnym czasie z wykorzystaniem uniwersalności technologii chmury, skalując globalnie operacje spełniając przy tym oczekiwania klientów.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations dostarcza narzędzia niezbędne w nowoczesnym miejscu pracy - inteligentne, mobilne, łatwe w obsłudze rozwiązania biznesowe. Dzięki informacjom dostępnym w czasie rzeczywistym podejmowane decyzje są szybsze i mają lepszy wpływ na całą organizację.
Transformacja organizacji poprzez reorganizację procesów jest kluczowa dla jej konkurencyjności. Wprowadzanie takich zmian powinno odbywać się szybko i nie naruszać modelu biznesowego. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pozwala firmom na transformację poprzez uproszczenie i przyspieszenie zmian procesowych.
Pomaganie organizacjom rosnąć w ich własnym tempie polega na zapewnieniu im wyboru oraz elastyczności. Microsoft daje organizacjom możliwość wykorzystania atutów technologii chmury co pozwala na skalowanie globalnych działań. Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations z łatwością integruje się z dotychczasowym systemem wraz z zawartymi danymi. Dzięki temu użytkownicy mogą nadal czerpać korzyści z istniejących inwestycji jednocześnie usuwając wszystkie bariery stojące na drodze rozwoju.
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations jest ściśle zintegrowany z platformą Office 365. Integracja ta znacznie ułatwia prace z kartotekami klientów i dostawców, ofertowaniem czy fakturowaniem. Aplikacje pracują na wspólnym modelu danych co zapewnia szybki przepływ pracy, klient zyskuje obszerną analitykę oraz pracę z danymi w czasie rzeczywistym
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations to kompleksowe narzędzie służące do zarządzania przedsiębiorstwem. Wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom organizacji dostosowując się do zmieniających się oczekiwań klientów.
Abis
Firma przedstawi rozwiązania informatyczne obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym na przykładzie wdrożeń systemu MES.
Część I: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym śledzenie produkcji w toku, rozliczanie materiałów, czasu pracy maszyn i pracowników. – Zarządzanie wydajnością – rejestracja stanów pracy, wizualizacji i obliczanie wskaźników OEE. – Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – transfer zleceń z systemu ERP na linie produkcyjne. – Traceability – śledzenie operacji produkcyjnych i raportowanie genealogii produkcji.
Część II: Obszary zastosowania systemów MES. Przykładowe realizacje Systemów MES oraz sposoby wymiany informacji z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.
Komputerowe wspomaganie produkcji - MES:
W swojej działalności Abis opiera się głównie na produktach amerykańskiej korporacji Wonderware. Wonderware System Platform jest najlepiej zintegrowanym zestawem oprogramowaniem dla przemysłu, który pozwala na wszechstronną obsługę klienta.
Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu, ale również jako skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych. Przez to możliwe jest podniesienie efektywności i wydajności produkcji. Firma Abis systematycznie podąża za rozwojem tych technologii oferując klientom najwyższą jakość usług.
Śledzenie i zarządzanie procesami przemysłowymi:
We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy kasy MES.
O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.
PROXIA
Tematem prezentacji będzie demonstracja działania oprogramowania klasy MES,
w zakresie planowania produkcji, monitorowania maszyn i zleceń produkcyjnych.
W skład modułów wchodzących w systemu MES firmy PROXIA należy wymienić:
 • MDE czyli monitorowanie maszyn z wyliczaniem wskaźnika OEE;
 • BDE czyli monitorowanie zleceń produkcyjnych z wyliczaniem wskaźników KPI;
 • PROXIA czyli Zaawansowanie planowanie produkcji na zasobach ograniczonych;
 • DNC czyli serwer komunikacyjny do zarządzania programami NC dla maszyn
  sterowanych numerycznie;
 • TD czyli Zarządzanie Narzędziami i Danymi Produkcyjnymi.
Oczekiwania i cele użycia ProXIA MES:
 • Zarządzanie i podgląd aktualnych stanów maszyn z jednego miejsca;
 • Zarządzanie i podgląd aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych;
 • Zmniejszenie czasu wyliczania aktualnej wydajności maszyny;
 • Szybka integracja w przedsiębiorstwie przez wykorzystanie standardów
  baz danych Microsoft / Oracle.
Prostota użytkowania:
 • Obsługa programu MDE/BDE i komunikacja z maszynami na produkcji odbywa się
  przez sieć komputerową i jest niezleżna od producenta maszyny;
 • System charakteryzuje się w szczególności przez przyjazny dla użytkownika,
  praktyczny interfejs oraz prostotę obsługi przez pracownika;
 • Dostępność programu MDE/BDE dla obsługujących maszyny oraz dla kierownictwa
  przez 24 godziny na dobę.
Korzyści udostępniane przez system MES:
 • Aktualne informacje zwrotne z maszyny do poziomu planowania.
 • Koniec „bałaganu papierowego” w produkcji.
 • Centralna aktualizacja oprogramowania.
 • Prosta aktualizacja dokumentacji i oprogramowania NC.
 • Optymalne wykorzystanie istniejących zasobów.
Zbieranie danych:
Głównym celem podczas rozwoju oprogramowania do zbierania danych MDE było
udostępnienie również niedoświadczonym użytkownikom prostego i intuicyjnego interfejsu
użytkownika. Za pomocą modułu MDE można zbierać dane zarówno ręcznie wprowadzone
przez użytkownika (przez osobisty terminal przy maszynie), obsługującego maszynę poprzez
ekran dotykowy, jak i automatycznie odczytywać stany maszyny. Oprogramowanie
konfigurowane jest indywidualnie dla potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Monitor online:
Moduł pakietu PROXIA Online-Monitor udostępnia użytkownikowi jednocześnie wszelkie
informacje pochodzące z maszyn i produkcji w czasie rzeczywistym. Użytkownik w ten
sposób ma natychmiastowy wgląd na aktualną sytuację w produkcji i montażu. Przedstawić
można między innymi zarówno czasy biegu i czasy pomocnicze, jak i liczby sztuk detali.
Zarówno jako podgląd dla mistrza w jego zakresie obowiązków, jak i jako globalny przegląd
dla planisty lub kierownika produkcji. Informowanie o zaistniałych wydarzeniach na produkcji
na danej maszynie za pomocą SMS lub poczty email są podstawowymi funkcjami.
Oś czasu:
Ten pakiet oprogramowania pozwala użytkownikowi wyświetlić zakres czasu i przedstawić
graficznie na osi czasu wydajność maszyn/urządzeń/zleceń/pracowników. Daje to osobie
zarządzającej możliwość prostego i szybkiego wglądu, w to jak np. przebiegała ostatnia
zmiana czy konkretne zlecenie produkcyjne.
Analiza wskaźnikowa: OEE i KPI:
Ważną cechą Menedżera MES jest wyznaczanie parametrów (np. OEE oraz KPI).
Odbywa się to na podstawie:
 • Raportów, które może projektować i modyfikować również użytkownik. Celem jest prosty
  i szybki sposób wizualizacji parametrów wydajności, czasów postojów i awarii.
 • Przeglądarki internetowej, gdzie w nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi graficznej
  formie, prezentowane są wszystkie wskaźniki wydajnościowe. Dostęp do tego modułu
  przez internet z poziomu telefonów klasy smartphone.
Dane te służą w głównej mierze do analizy słabych ogniw w organizacyjnym i technicznym
łańcuchu procesowym oraz do kalkulacji kosztów wykonanych zleceń. Poza tym można użyć
zebrane dane również do obliczania należnych premii i wynagrodzeń.
OPTeam
Oferta OPTeam SA dla sektora przedsiębiorstw obejmuje m.in. systemy CDN XL, Comarch Altum oraz własne rozwiązania branżowe m.in. - WMS Optymalny magazyn - zaawansowane narzędzie wspierające operacje magazynowe i optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej; - OPTIprodukcja - system do zarządzania przebiegiem produkcji, optymalizujący wydajność i płynność procesów produkcyjnych; - OPTIbudowa - nowoczesny system do zarządzania projektami budowlanymi i przetargami, wspomagający i nadzorujący proces realizacji; - iCenter - internetowa platforma business-to-business, umożliwiająca obsługę transakcji za pomocą standardowej przeglądarki internetowej; - SOD - kompleksowe rozwiązanie usprawniające obieg dokumentów biurowych; - Konwerter - narzędzie dla biur rachunkowych, umożliwiające migrację danych z systemów różnych producentów.
System Zarządzania Procesami Produkcyjnymi OPTIprodukcja - system wspierający realizację procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, wykorzystujący technologię kodów kreskowych na każdym etapie procesu produkcji. Wdrożony z sukcesem w ponad 20 firmach produkcyjnych różnych branż. W skład aplikacji wchodzą: Generator Technologii, Realizator Produkcji oraz Kalkulator Technicznego Kosztu Wytworzenia.
W związku z nieustannie rosnącymi i zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstw produkcyjnych, postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie, które umożliwi szybką reakcję na te zmiany. Sercem rozwiązania produkcyjnego jest biblioteka rozwiązań biznesowych, skupiająca złożoną logikę biznesową w różnych obszarach. W skład naszych rozwiązań produkcyjnych wchodzą moduły do modelowania procesów oraz optymalizacji tworzenia technologii produkcyjnych. Posiadamy również rozwiązania umożliwiające optymalizację planu produkcji czy kalkulację technicznego kosztu wytworzenia produktu, wzbogacone o kalkulacje powykonawcze. Jednym ze sposobów optymalizacji procesów logistycznych jest wykorzystanie kodów kreskowych. Rozwiązanie pozwala na ich intensywne użycie, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w powiązanych procesach logistycznych. Dużą zaletą naszego rozwiązania jest automatyzacja generowania dokumentów handlowych. Każdy z modułów wykorzystywanych w procesie jest w pełni kompatybilny z innymi. Można tym samym dostosować wygląd oraz funkcjonalność modułu.
System Zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania Magazynier WMS System - kompleksowe rozwiązanie informatyczne, wspierające operacje magazynowe oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Aplikacja wykorzystuje technologię RFID (ang. Radio-frequency identification), czyli system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny odczyt, dokonujący się poprzez fale radiowe. Działa on z różnymi systemami klasy ERP tj. Comarch CDN XL, Microsoft Navision, SAP Bussines ONE, QAD, Simple. System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych dowolnej wielkości, charakteryzujących się dużym asortymentem towarów przechowywanych na magazynach. Umożliwia zarządzanie magazynem online firmom wielomagazynowym, posiadającym skomplikowaną strukturę uprawnień. Oprogramowanie znacząco podnosi efektywność i niezawodność wbudowanych elementów gospodarki magazynowej. Elastyczna konfiguracja zapewnia dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań naszego Klienta.
Aplikacja obsługuje w całości procesy związane z przyjęciami, wydaniami i inwentaryzacją oraz pozostałe procesy wewnątrz- i międzymagazynowe, m.in. rozkładanie towaru, zmiana położenia, zarządzanie kodami kreskowymi, zarządzanie jednostkami logistycznymi, drukowanie etykiet, zarządzanie zadaniami oraz wydajnością pracowników, konfiguracja i zarządzanie procesami, raportowanie.
System Obiegu Dokumentów SOD - Autorski System Obiegu Dokumentów zaprojektowany został z myślą o kompleksowej obsłudze firmy w zakresie obiegu dokumentów. System pozwala na znaczne usprawnienie obsługi pism, korespondencji czy ofert. Umożliwia nadzorowanie spraw prowadzonych w firmie, jak np. terminowość czy stopień zaawansowania realizacji. Rozwiązanie umożliwia również generowanie schematów przekazywania dokumentów, z możliwością akceptacji na poszczególnych etapach oraz łatwy dostęp do danych archiwalnych. Współpracuje z podpisem elektronicznym i systemami ERP, umożliwiając import i eksport dokumentów. System może pracować również jako oddzielny moduł, sprawdzony m.in. w pracy z klasycznymi rozwiązaniami SOD w wielu urzędach czy instytucjach.
ComputerPlus
Zaprezentowane zostaną rozwiązania Microsoft Office Enterprise Project Management Solution, które zależnie od przyjętej strategii wdrożenia oraz zakresu wykorzystywanych w organizacji rozwiązań ERP mogą rozszerzać ich funkcjonalność, integrować się z danymi ERP lub być od nich całkowicie niezależne. Zostaną omówione przykłady wdrożeń systemu zarządzania projektami i portfelami projektów z uwzględnieniem aspektów integracyjnych.
Systemy wspierające zarządzanie portfelem projektów Microsoft Office Enterprise Project Management Solution pozwalają Przedsiębiorstwom skonsolidować informacje o wszystkich inwestycjach rozważanych, planowanych i realizowanych w firmie w centralnym repozytorium. Zapewnia to kadrze kierowniczej dostęp do pełnego obrazu sytuacji oraz możliwości dokładnego analizowania danych i kontroli. Zarząd i działy zarządzające inwestycjami mogą definiować obiektywne miary oceny projektów i ustalać priorytety strategii biznesowej firmy, co umożliwia ocenę konkurencyjnych względem siebie inwestycji i dokonanie popartego sprawdzonymi technikami wyboru projektów do realizacji. W toku realizacji inwestycji możliwe jest mierzenie i śledzenie wydajności każdej inwestycji, aby na każdym etapie zapewnić dotrzymanie warunków harmonogramu i budżetu.
Microsoft Project Server 2010 jest platformą, obsługującą zarządzanie projektami i zasobami oraz koordynującą współpracę przy projektach. Oprogramowanie to jest przeznaczone do scentralizowanego zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym – szczególnie przydatne w sytuacjach konieczności sprawnego przydzielania zadań w organizacjach realizujących liczne projekty o zróżnicowanej złożoności i priorytetach. Microsoft Project Server dostarcza m.in. arkusze czasu pracy, raporty stanu, narzędzia analizy i modelowania portfolio projektów. Centralna pula zasobów Enterprise Resource Pool pozwala na centralne zarządzanie zasobami oraz śledzenie obciążenia i dostępności. Globalny wzorzec Enterprise Global Template daje możliwość standaryzacji procesu zarządzania projektami w skali przedsiębiorstwa. Rozwiązanie wspiera strategiczne planowanie i zarządzanie portfelem projektów. Posiada funkcjonalności służące planowaniu, budżetowaniu, priorytetyzowaniu, optymalizacji i oceny portfolio projektów – zarówno przed ich uruchomieniem (w fazie analizy propozycji / inicjatyw projektowych) jak i w toku ich realizacji oraz już po zakończeniu.
Microsoft Office Project Professional 2010 pozwala kierownikom projektów tworzyć i edytować plany projektów. Jako podstawowe narzędzie wspierające zarządzanie projektem dostarcza narzędzi do tworzenia harmonogramu i planu projektu, zarządzania zasobami i kosztami oraz raportowania. Ścisła współpraca z Microsoft Project Server pozwala na dostęp do centralnej puli zasobów oraz globalnego szablonu organizacji.
Microsoft Project Web Application jest opartą na przeglądarce aplikacją kliencką pozwalającą członkom zespołów oraz kierownictwu na dostęp do danych serwera Microsoft Project Server. Użytkownicy mają możliwość korzystać z zaprojektowanych dla nich widoków, korzystać w interfejsie przeglądarki internetowej z wybranych funkcji Project Professional, dokonywać dynamicznej analizy danych, raportować czas pracy, rejestrować ryzyka i problemy, wprowadzać dokumenty, zgłaszać propozycje projektowe, śledzić powiązania między projektami oraz przeglądać inne informacje dostępne w środowisku intranetowym organizacji.
Microsoft SharePoint Server 2010 pozwala na organizację i zarządzanie dokumentami z poziomu przeglądarki internetowej, zarządzanie zadaniami poza harmonogramem projektu, tworzenie list dyskusyjnych, anonsów, prowadzenie kalendarza oraz gromadzenia kontaktów. Bogata funkcjonalność zwiększona jest o ścisłą integrację z Microsoft Project Server. Organizacja dokumentów projektowych z podziałem na projekty oraz dostęp do dokumentów w przeglądarce to kluczowe funkcje technologii SharePoint decydujące o polepszeniu komunikacji w zespole projektowym.
Microsoft SQL Server pełni rolę centralnego repozytorium dla wszystkich danych Project Server, technologii SharePoint oraz dokumentów powiązanych z projektami.
Microsoft SQL Server Analysis Services dostarcza wielowymiarowych informacji o danych projektowych z poziomu Microsoft Project Web Access, pozwalając na analizę i modelowanie portfolio projektów za pomocą narzędzi graficznych – tabel i wykresów przestawnych. Dzięki usługom analitycznym Microsoft SQL Server możliwa jest integracja Microsoft Project 2010 z istniejącymi narzędziami raportowymi a także analiza danych w powszechnie używanych aplikacjach np. Microsoft Excel.
Microsoft SQL Server Reporting Services pozwala na opracowanie i udostępnienie użytkownikom systemu bogatych wizualnie raportów opartych na danych z systemu EPM oraz innych uwzględnianych w raportach źródeł. Usługi Reporting Services, oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych, a także zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania rozwiązań raportujących. Raporty są przetwarzane i dostarczane szybko i efektywnie, umożliwiając użytkownikom pobieranie raportów w sposób automatyczny za pomocą subskrypcji, poprzez dostęp ad-hoc do raportów znajdujących się w centralnym repozytorium raportów lub poprzez wykorzystywanie raportów w kontekście procesów biznesowych z zastosowaniem raportów bezpośrednio wbudowanych w aplikacje biznesowe lub strony sieci Web.
ELO ECM Suite – System do Zarządzania, Archiwizowanie i Obieg Dokumentów
System ELO jest systemem elektronicznej zarządzania dokumentami wraz z elektronicznym archiwum. ELO oferuje różne rozwiązania ułatwiające osiągnięcie sukcesu począwszy od zwykłego, zgodnego z przepisami archiwizowania dokumentów, a skończywszy na obowiązującym w całym przedsiębiorstwie systemie zarządzania wiedzą, współpracującym z istniejącym oprogramowaniem. Dzięki ELO mogą Państwo zabezpieczyć się także w trudnych czasach zwiększając swoją efektywność gospodarczą i poprawiając procesy wewnątrz firmowe. Efektywny system IT gwarantuje szybkość, wysoką jakość oraz oszczędności.
System ELO jest wiodącym rozwiązaniem o dużej innowacyjności technologicznej dla sektora Enterprise-Content-Management (ECM). Celem jest oferowanie rozwiązania do optymalizacji procesów biznesowych obejmującej kompletne spektrum od wprowadzania informacji, klasyfikacji, automatycznie sterowanych obiegów i wieloletniego przechowywania dokumentów, poprzez rozwiązania mobilne aż do mechanizmów współpracy oraz zarządzania wiedzą, jak również budowę rozwiązań portalowych.
Program ELO charakteryzuje się niekonwencjonalnym podejściem do zagadnień zarządzania i archiwizacji dokumentacji. Jest on, bowiem dosłownym przeniesieniem na ekran monitora, tradycyjnego sposobu postępowania z dokumentami, z jakim dotychczas mieli do czynienia pracownicy. Mianowicie na ekranie widzimy otwarty segregator, w którym kartkujemy zdeponowane tam dokumenty. Treść każdego dokumentu widzimy bezpośrednio na ekranie, a każdy taki dokument możemy poddać edycji, przesłać do innego pracownika, wydrukować, powielić, skopiować, itp., naturalnie o ile mamy odpowiednie uprawnienia. Intuicyjność obsługi interfejsu użytkownika, przypominające do złudzenia tradycyjne postępowanie pracownika w archiwach papierowych, zjednała programowi bardzo wielu użytkowników. Efektem tej niebywałej popularności stało się zajmowanie najwyższych pozycji w rankingach oprogramowania DMS/ECM. W roku 2013 w Niemczech dostaliśmy nagrodę jako producent roku wśród producentów ECM.
W całym elektronicznym archiwum do dyspozycji mamy rozbudowane i elastyczne funkcje wyszukiwania, których skuteczność możemy dowolnie modyfikować, dopasowując je do własnych, często zmienianych wymagań. Dzięki ELO można stworzyć lepszą infrastrukturę dla bezpieczniejszych, szybszych i oszczędniejszych procesów w przedsiębiorstwie.
ELO Enterprise-Content-Management (ECM) dysponuje wszystkimi funkcjami umożliwiającymi efektywne zarządzanie informacjami, szybki dostęp i pewną kontrolę nad nimi przez cały ich cykl życiowy. Korzysta przy tym z najnowszych technologii szybkiego rejestrowania dokumentów, administrowania nimi, zapisywania, przechowywania i udostępniania. Wszystko w celu zoptymalizowania Państwa procesów.
Obecnie duże koncerny światowe, jak Lufthansa, MAN, Suedzucker, Preciosa, itp. stosują ELO jako rozwiązanie DMS w bardzo dużych instalacjach. Systemy ELO pracują nad wyraz niezawodnie również pod najwyższym obciążeniem, obsługują tysiące użytkowników i zarządzają wieloma milionami dokumentów oraz zasobami przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Są to cechy potwierdzając jakość produktów ELO.
Dzięki ELO możliwe jest dostosowanie cyklu życia Państwa dokumentów do wymagań panujących w przedsiębiorstwie i wymagań ustawowych. Spektrum naszej oferty sięga od automatycznego indeksowania (opisywania) aż po przemyślany sposób zarządzania uprawnieniami. Ponadto serwer archiwizacyjny ELO chroni Państwa dokumenty przed manipulacją lub choćby nawet wglądem ze strony osób niepożądanych. W przypadku danych o szczególnym znaczeniu ELO oferuje możliwość szyfrowania wybranych części archiwum przy pomocy 128-bitowego klucza. Procedura taka chroni przed nieuprawnionym dostępem do danych, także tych zarchiwizowanych.
ELOprofessional
Doskonała organizacja i sprawny obieg dokumentów podstawą sukcesu firmy i instytucji.
Szybkie odzyskiwanie danych.
Właściwe informacje, we właściwym czasie, we właściwym miejscu.
Szukaj i znajdź Kwestią, która w takim samym stopniu dotyczy każdego pracownika (czy to w sekretariacie, czy na szczeblu menedżerskim) jest ciągłe wyszukiwanie właściwego dokumentu i potrzebnych informacji. Stanowczo zbyt często traci się mnóstwo czasu na skutek używania nieodpowiednich narzędzi lub braku organizacji - a czas ten mógłby być lepiej wykorzystany na prace produktywne. Silne mechanizmy wyszukiwania ELOprofessional pomagają szybko znaleźć prawie każdą żądaną informację.
Wysokowydajne technologie bazodanowe Do filtrowania informacji zawartych w milionach dokumentów potrzebna jest wysokowydajna technologia bazodanowa. Jest ona centralnym elementem każdego systemu, silnikiem zapewniającym możliwość natychmiastowego odczytu informacji. Do tego celu, ELOprofessional obsługuje wiodące bazy danych Oracle i Microsoft SQL. Wdrożono również silne technologie pełnotekstowego wyszukiwania oraz wyszukiwania w oparciu o algorytmy inteligentne.
Wyszukiwanie strukturalne Jak to bywa z każdą biblioteką, pożądane jest klasyfikowanie i tworzenie struktury dokumentów i informacji. Zarządzanie informacjami w ten sposób zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do nich, co ma szczególne znaczenie dla procesów biznesowych krytycznych dla Twojej firmy.
Zarządzanie wiedzą Inteligentne strategie wyszukiwania są ważnym elementem w projektowaniu zarządzania wiedzą w firmie lub w administracji publicznej. Dostęp do wiedzy zawartej w bazach danych i zarchiwizowanych dokumentach można uzyskać tylko poprzez stosowanie takich strategii. Mają one decydujące znaczenie dla pracy poszczególnych pracowników, którzy potrzebują określonych informacji dla realizacji powierzonych im zadań. Aby wesprzeć ten proces, ELOprofessional oferuje szablony indeksów i pobierania danych, które są dostosowywane do potrzeb użytkownika, listy słów kluczowych i funkcję tezaurusa, która ułatwia budowanie prostych zapytań wielojęzycznych. Zapytania można następnie zapisać i wykorzystać w późniejszych wyszukiwaniach.
Wyszukiwanie pełnotekstowe w treści dokumentu Oprócz wyszukiwania według indeksów, ELOprofessional obsługuje również wyszukiwanie pełnotekstowe zwrotów znalezionych w treści dokumentów. Jeżeli jest to potrzebne, wyniki mogą być wyróżnione kolorem dla ich łatwiejszego rozpoznania w tekście. Wyszukiwanie pełnotekstowe jest szczególnie użyteczne podczas przetwarzania zeskanowanych artykułów prasowych, logów, kontraktów i zarchiwizowanych maili. Wyszukiwania można łączyć w ELOprofessional, co pozwala na szybsze zawężenie operacji wyszukiwania. Efektem są bardziej dokładne wyniki wyszukiwania.
Inteligentne wyszukiwanie skojarzeniowe Dla większej wygody użytkownika, ELO zapewnia wyszukiwanie z tolerancją błędów, co umożliwia odnajdywanie dokumentów nawet wtedy, gdy zawierają błędy literowe lub odmiany pisowni, takie jak nazwisko Maier pisane z "ey" zamiast "ai". Takie wyszukiwanie ułatwia wyjątkowo szybkie pobieranie informacji, ponieważ są one przechowywane w inteligentnej strukturze logicznej. Ponadto, system śledzi również informacje, które nie są bezpośrednio związane z wyszukiwanym zwrotem, ale stanowią część kontekstu logicznego zapytania.
OEPD
Inżynierowie firmy OEPD przedstawią korzyści wynikające ze stworzenia infrastruktury wirtualnej w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostaną technologie wirtualizacji VMware, które umożliwiają efektywne zarządzanie środowiskiem informatycznym w obszarach: konsolidacji serwerów, optymalizacji procesów produkcji oprogramowania oraz zapewnienia ciągłości kluczowych procesów biznesowych.
Wirtualizacja polega na oddzieleniu warstwy fizycznej sprzętu od systemu operacyjnego. Pozwala uruchamiać wiele wirtualnych maszyn, z własnymi systemami operacyjnymi, na wspólnej maszynie fizycznej. System operacyjny maszyny wirtualnej „widzi” kompletne środowisko sprzętowo-aplikacyjne niezależne od parametrów serwera fizycznego. Użytkownicy widzą zasoby tak jakby były przypisane bezpośrednio do nich natomiast administratorzy mogą zarządzać zasobami centralnie w ramach całego przedsiębiorstwa. Ograniczeniem liczby jednocześnie uruchomionych wirtualnych środowisk są wyłącznie możliwości techniczne serwera. Można uruchomić kilka niezależnych systemów na jednym fizycznym serwerze.
Rozwój infrastruktury informatycznej prowadzi do wzrostu ilości posiadanych serwerów i innego sprzętu co powoduje zwiększoną możliwość awarii oraz wzrost kosztów związanych z zarządzaniem coraz bardziej skomplikowaną strukturą. Stworzenie infrastruktury wirtualnej pozwala uprościć firmowe środowisko IT oraz efektywnie wykorzystać posiadane zasoby. Całe środowisko wirtualne (system operacyjny wraz z zainstalowanymi aplikacjami) zapisywane jest do jednego pliku co daje łatwość przenoszenia danych oraz ich archiwizacji a to usprawnia procesy w zakresie zmian i przesunięć zasobów. Wirtualna maszyna może być przeniesiona bez widocznej dla użytkowników przerwy w działaniu.
Doświadczony zespół administratorów OEPD przeprowadza analizy środowiska oraz doradzą, która wersja oprogramowania (komercyjna czy darmowa) VMware do wirtualizacji środowiska będzie najkorzystniejsza dla przedsiębiorstwa. Wykonuje kompleksowy zakres usług związanych z przenoszeniem serwerów w środowisko maszyn wirtualnych.
LogTec
Konsultanci firmy Logtec zaprezentują rozwiązanie i-Maint, które jest wszechstronnym i praktycznym oprogramowaniem dla zarządzania utrzymaniem ruchu. Jest wyjątkowym narzędziem dla firm i organizacji, które pragną poprawić wydajność sprzętu, zredukować ilość awarii i przestojów i jak najlepiej wykorzystać swoje zaplecze konserwacyjne.
iMaint to wszechstronne i praktyczne oprogramowanie do Zarządzania Gospodarką Konserwacyjno-Remontową (CMMS). Narzędzie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które pragną poprawić wydajność sprzętu, zredukować ilość awarii i przestojów i jak najlepiej wykorzystać swoje zaplecze konserwacyjne.
Stosowane do:
- Efektywnego zarządzania środkami trwałymi (sprzętem i instalacjami); - Ulepszania funkcjonowania serwisu; - Redukowania liczby awarii i czasu przestoju; - Polepszania wydajności sprzętu; - Redukowaniu kosztów.
iMaint poprzez intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia następujące funkcjonalności:
- Zarządzanie Aktywami; - Okresowe Przeglądy Urządzeń; - Zarządzanie Awariami; - Zarządzanie Zleceniami Serwisowymi; - Zarządzanie Zapasami Części; - Analizy i Raportowanie.
iMaint działa jako klient-serwer lub webowa aplikacja.
Wersja klient-serwer jest uruchamiana w środowisku Windows (XP/2000 dla klientów i XP/2000/2003 dla serwera). Może funkcjonować jako niezależna/pojedyncza lub wielodostępna aplikacja.
Wersja webowa wymaga zainstalowania na serwerze IIS Server (version 5.1) i .NET framework v2.0.
Większość popularnych systemów DBMS jest obsługiwana: Oracle, SQL Server, ASA jak również rozwiązania Open source jak Firebird.
Rozwiązanie bardzo proste w obsłudze dla użytkownika końcowego wymagające tylko podstawowej znajomości komputerów. Nie ma potrzeby długotrwałego i kosztownego treningu użytkowników. Zwykle wystarcza 2-3 dniowe szkolenie.
Może być zintegrowane z hurtownią danych lub systemami SCADA, BMS,aplikacjami obsługującymi kody paskowe i systemami ERP.
iMaint jest elastyczną i dynamiczną aplikacją, która dostosowuje się do rzeczywistych wymagań użytkowników oraz istniejących procesów biznesowych w firmie.
Używając dodatku iMaint@mobile, dane aplikacji mogą być dostępne z urządzeń mobilnych (PDA lub telefony komórkowe) pracujące z systemem operacyjnym Windows Mobile.
Cibeh
IMPULS 5 jest zintegrowanym pakietem wspomagającym zarządzanie klasy ERP, w zakresie zarządzania produkcją zgodnym ze standardem MRPII. System przeznaczony jest dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Określenie pakiet zintegrowany oznacza m.in., że wszystkie dane wprowadzane są do systemu jednokrotnie i natychmiast są dostępne dla jego użytkowników z różnych poziomów aplikacji. IMPULS 5 jako produkt rdzennie polski doskonale modeluje procesy gospodarcze realizowane przez przedsiębiorstwa działające na terenie naszego kraju. Pakiet jest w pełni dostosowany do przepisów polskiego prawa oraz zgodny z ustawodawstwem unijnym.
System cały czas intensywnie się rozwija. Dzięki temu IMPULS 5 należy do najnowocześniejszych i najbardziej kompleksowych rozwiązań klasy ERP na polskim rynku. Dzięki swojej elastyczności system doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności i dowolnej strukturze organizacyjnej. Wielojęzyczność pakietu czyni go narzędziem idealnym dla spółek będących częścią międzynarodowych koncernów lub polskich firm posiadających oddziały zagraniczne. Istotną cechą pakietu jest również skalowalność umożliwiająca jego łatwe rozbudowywanie wraz z rozwojem działalności i wymagań użytkownika.
Aby w pełni zaspokoić potrzeby informatyczne Przedsiębiorstw, na bazie systemu IMPULS 5 zostały stworzone kompleksowe rozwiązania branżowe. W tym celu Cibeh wprowadził do oferty własne specjalizowane moduły bądź też zintegrował pakiet z oprogramowaniem i urządzeniami firm partnerskich. Cibeh oferuje dedykowane rozwiązania między innymi dla branży: spożywczej, odzieżowej, meblarskiej, maszynowej, motoryzacyjnej, dystrybucyjnej i energetycznej.
IMPULS 5 obsługiwany jest poprzez interfejs graficzny. We wszystkich aplikacjach pakietu obowiązują te same, spójne i logiczne zasady obsługi, co ułatwia pracę z systemem nawet początkującym użytkownikom. Pakiet współpracuje z serwerami baz danych Oracle 9i. Funkcjonuje w sieci LAN i WAN, w modelu klient / serwer i w architekturze trójwarstwowej. Praca z systemem może odbywać się za pośrednictwem palmtopów, w oparciu o technologię GPRS.
ZETO Opole
ZETO Opole oferuje autorski Zintegrowany System Informatyczny XYZ klasy ERP służący do wspomagania zarządzania różnymi obszarami przedsiębiorstwa, począwszy od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, poprzez zarządzanie personelem, aż po kompleksową obsługę procesów logistycznych i produkcyjnych wraz z wdrożeniem i szkoleniem, oraz nadzorem nad eksploatacją systemu ERP.
Zintegrowany System Informatyczny XYZ klasy ERP Wspomagający Zarządzanie autorstwa Zeto Opole stworzony został na platformie relacyjnej bazy danych Progress® RDBMS. Jest on przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Wspomaga zarządzanie różnymi obszarami przedsiębiorstwa, począwszy od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, poprzez zarządzanie personelem, aż po kompleksową obsługę procesów logistycznych i produkcyjnych.
System ERP został stworzony na platformie relacyjnej bazy danych Progress® RDBMS™. W pełni wykorzystuje zaawansowaną technologię Progress. Progress™ jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi do opracowywania programów w dziedzinie przetwarzania informacji i obsługi baz danych.
Produkty Progress mogą być instalowane na bardzo różnorodnym sprzęcie, pod wieloma systemami operacyjnymi. Napisane w Progress-ie aplikacje są w pełni przenośne pomiędzy wszystkimi platformami sprzętowymi, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego wykorzystania możliwości każdej z platform. Progress jest kompleksowym produktem, w skład którego wchodzą:
- System definiowania i obsługi bazy danych, - Pełny język programowania czwartej generacji - Progress 4GL, - System wspomagający pisanie aplikacji.
Bezpieczeństwo danych, czyli:
- Zabezpieczenie danych przed utratą lub zniekształceniem, poprzez bardzo rozbudowany system tworzenia kopii archiwalnych oraz odtwarzania bazy danych, - Zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem umożliwia kontrolę praw dostępu na trzech poziomach: systemu operacyjnego, bazy danych, napisanej aplikacji użytkowej.
Każdy z tych poziomów funkcjonuje niezależnie od pozostałych i łącznie gwarantują one całkowite bezpieczeństwo zgromadzonych danych.
Różnorodność środowiska pracy.
Progress może pracować pod wieloma systemami operacyjnymi, w bardzo różnych środowiskach. Bardzo istotny jest fakt, że przenoszenie aplikacji użytkowej z jednego systemu na drugi odbywa się bez zmiany nawet jednej linijki kodu. Przynosi to użytkownikowi ogromne korzyści w postaci oszczędności czasu i pieniędzy podczas zmiany posiadanego sprzętu komputerowego lub też przy dystrybucji stworzonej w Progress-ie aplikacji.
Aktualizacja i dalsza współpraca.
Zeto Opole proponuje przedsiębiorstwom długotrwałą współpracę, w ramach której zapewnia: - Stałą aktualizację oraz rozwój oprogramowania - na bieżąco aktualizowane są wersje wszystkich programów, reakcje na każdą zmianę przepisów czy prawa; - Stały nadzór nad użytkowanym oprogramowaniem lub/i sprzętem, a mianowicie stały serwis informatyczny, sprawne rozwiązanie wszelkich problemów związanych z obsługą oprogramowania, a co najistotniejsze - wsparcie merytoryczne.
Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 27 października 2011 r.
Czwartek, 09:00
Miejsce: Katowice, Qubus Hotel Prestige
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
Axacom Sp. z o.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k. Proxia Polska Sp. z o.o. OEPD Sp. z o.o. ZETO Opole Sp. z o.o. Computer Plus Kraków S.A. OPTeam S.A. Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. ELO Digital Office Sp. z o.o. LogTec s.c.
Sponsorzy:
Fabryka Przygody Mergeto.pl
Patroni Medialni:
beconnected ERP24.pl ERP-View.pl MagazynIT.pl Automatyka.pl
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
Konferencja we Wrocławiu 23 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni
Konferencja w Krakowie 28 stycznia 2020 r. Informacje Agenda Organizatorzy Rozwiązania Rejestracja Patroni Medialni